Hoe houden we het vuur brandend tijdens de zoveelste lockdown?

Home | Blog | God | Hoe houden we het vuur brandend tijdens de zoveelste lockdown?

We zijn al bijna 2 jaar zoet met de Coronapandemie. Zoveel als veel andere mensen merk ik ook dat de rek er bij velen uit is. In de kerk weten we ook al ruim 2 jaar niet waar we aan toe zijn. Twee jaar achter elkaar moesten we onze vieringen regelmatig aanpassen. We snakken met elkaar naar een situatie waarin we tenminste weer een beetje weten waar we aan toe zijn. Het gaat veel mensen – ook in de kerk – onder de huid zitten. Eenheid en onderlinge liefde staan onder druk. Hoe houden we het vuur brandend in onze spirituele levens? Ik denk dat we ons kunnen laten inspireren door Daniël.

Wie was Daniël?

Het eerste hoofdstuk van Daniël beschrijft dat de koning van Babylonië (het huidige Irak) optrok richting Jeruzalem, de stad veroverde en de tempel plunderde. Een groot deel van de Judeeërs werd meegenomen naar Babel. Een groep vooraanstaande Judeeërs werd naar het paleis van koning Nebukadnessar gebracht om aan het hof van de koning te dienen. Onder hen was Daniël. Uiteindelijk blijft Daniël ongeveer 70 jaar aan het hof van de koning als topambtenaar van de koning.

Ballingschap

Daniël en zijn volk leefden dus ver van huis in een vreemd land. In ballingschap. Psalm 137 beschrijft de verslagen situatie van de Judeeërs in Babel:

De mensen die ons gevangen hielden, wilden dat we voor hen zongen. De mensen die ons mishandelden, wilden dat we vrolijk deden. Ze zeiden: “Zing eens voor ons een lied uit Jeruzalem.” Maar hoe zouden we in een vreemd land een lied voor de Heer kunnen zingen?

Het volk van Daniël was niet alleen ver weg van huis, maar ook van de tempel. Alleen daar konden zij hun God ontmoeten. Nu zaten zij dus zonder God in een vreemd land. Hoe zouden ze dus een lied voor hun God kunnen zingen in een vreemd land? Zou hun God overwonnen zijn door koning Nebukadnessar? Wat kunnen ze nog geloven over hun God?

Aan het hof van de koning

Daniël en de andere mannen aan het hof van de koning, werden helemaal weggetrokken uit hun cultuur. Ze kregen andere namen. Daniël betekent bijvoorbeeld ‘mijn rechter is God’. Zijn naam werd veranderd in Beltesassar wat ‘moge de god Bel de koning beschermen’ betekent. Deze mannen werden onderwezen in de geschriften en taal van de Babyloniërs. Dan ging het niet alleen om bestuurskunde en politieke kennis, maar ook om occulte zaken als waarzeggerij en het lezen van de sterren. Ze eten bovendien mee van de koninklijke tafel. Op deze manier probeert Babylon de loyaliteit van deze groep slimme jonge mannen te verdienen.

Daniël houdt het vuur brandend

In een vreemd land, zonder tempel, en met alle maatregelen om de jonge Judeeërs te brainwashen, is het toch haast onmogelijk om het vuur voor de God van Juda brandend te houden. En toch is dat precies waar Daniël in slaagt. Niet door zich te verzetten tegen de koning. Hij is niet ongehoorzaam en plant ook geen grootse ontsnapping. Hij protesteert niet en gaat ook niet staken. Wel bedingt hij bij de hofhouding dat hij mag eten volgens de joodse spijswetten, maar verder doet hij wat er van hem wordt gevraagd.

In een ballingschap is het mogelijk om God te ontmoeten buiten de tempel. Om de ogen gericht te houden op God in plaats van op de omstandigheden die soms heel onrechtvaardig lijken.

Verschillende keren legt hij dromen en visioenen uit aan de koning en geeft hij hem wijze raad. Naar de maatstaven van Babylon is Daniël een topper. Uiteindelijk wordt hij één van de hoogste ambtenaren van de koning. Hij dompelt volledig onder in een leven zonder Jeruzalem en zonder tempel. Alles wat hem aan thuis en aan God herinnert zijn de dagelijkse maaltijden en zijn gebeden tot God. En dat blijkt precies genoeg te zijn.

In een ballingschap is het mogelijk om God te ontmoeten buiten de tempel. Om de ogen gericht te houden op God in plaats van op de omstandigheden die soms heel onrechtvaardig lijken. Ook in een ballingschap is het mogelijk het vuur brandend te houden.

God is in controle

Eén van de mooiste dingen van het Bijbelboek Daniël vind ik dat God in controle is. Want God levert Jeruzalem uit aan Babel. God zorgt ervoor dat de hofhouding toestaat dat Daniël volgens de joodse spijswetten blijft eten. Bovendien schenkt God Daniël wijsheid, kennis en verstand van de gebruiken aan het hof van de koning, zodat Daniël een topadviseur van de koning kan worden.

We kunnen ons alleen voelen. Een vreemdeling in onze straat. In onze stad. In ons land.

Onze situatie

Onze situatie lijkt misschien wel een beetje op de situatie van Daniël. We worden al ruim 2 jaar beperkt in de manier waarop we met elkaar kerk kunnen zijn. In sommige periodes zit er niets anders op dan diensten online mee te maken. Om elkaar online op te zoeken of te bellen. Of eventueel een wandeling te maken. Onze ‘tempel’ is even niet toegankelijk. En soms lijkt het wel alsof het de mensen van buiten helemaal niets kan schelen. Dan kunnen we ons alleen voelen. Een vreemdeling in onze straat. In onze stad. In ons land. En dat zijn we eigenlijk ook.

De kerkvader Augustinus zei eens dat we als christenen niet thuis zijn waar we zijn, maar op zoek zijn naar een land dat we nog nooit hebben gezien. Dat heeft iets ongemakkelijks. Toch is God ook aanwezig in onze ballingschap. Ook wij kunnen onze focus houden op God en het vuurtje brandend houden. Daniël deed dat door zich te houden aan de joodse spijswetten en door dagelijks te bidden. Zo werd hij dagelijks herinnerd aan God en was hij met God in contact. God was in controle. Bij Daniël, maar ook bij ons.

Wat helpt jou om je focus gericht te houden op God?


Voel jij je eenzaam? Kijk dan eens naar onze (gratis) online cursus over het thema eenzaamheid. Doorpraten? Dat kan met één van onze e-coaches. Reageren mag ook onder deze blog.
Wil je graag meer lezen over wat Jezus hier op aarde kwam doen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan (verzending alleen binnen Nederland).

Martijn van Geilswijk

Man van mijn vrouw, vader van 5 kinderen, voorganger, fietser en navolger Lees meer blogs van Martijn. (Disclaimer)

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor