Hoe ga jij door lijden heen?

Home | Blog | God | Hoe ga jij door lijden heen?

Ongeveer 10% van de mensen heeft psychische klachten. Grote kans dus dat je zelf of iemand in jouw omgeving op de een of andere manier psychisch lijdt. Vooral onder jonge mensen komt het veel voor. We moeten de hele dag aanstaan en karrevrachten aan informatie verwerken. Via sociale media wordt ons geleerd dat het er om gaat dat we een fijn leven leiden, waarin we volop genieten en ondertussen het maximale uit onszelf halen. Veel tijdlijnen wekken de indruk van volledig geslaagde levens. In werkelijkheid hebben veel mensen een masker op. Doen ze zich gelukkig voor, maar wat zit er achter dat masker?

Pech moet weg

We leven in een maatschappij waarin ‘pech moet weg’ geldt. Als we schade hebben dan willen we dat iemand anders dat vergoedt. Als we ons rot voelen zullen we alles doen wat we kunnen bedenken om ons goed te voelen. We hebben ook niet meer geleerd om ons te vervelen of om af en toe eens een gevoel van eenzaamheid te hebben. Het past niet in ons streven om maximaal te genieten, gelukkig te zijn en alles uit het leven te halen. Dus hebben we vaak de neiging om dit soort ‘negatieve’ gevoelens te verbergen, want pech moet weg.

Pijn mag er zijn

Het valt me op dat ook christenen vaak moeilijk om kunnen gaan met pijn. Misschien is dat ook niet zo gek, want het is natuurlijk ontzettend rot om iemand waar je om geeft te zien lijden. Er wordt dan vaak gestrooid met Bijbelse wijsheden. Zoals ‘je moet maar denken dat je niet zwaarder beproefd wordt dan je aankunt’. Of: ‘je moet je denken vernieuwen, of dank God onder alle omstandigheden.’ Zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Op zich zijn deze wijsheden ook Bijbelse waarheden, maar iemand die diep in de put zit is er niet mee geholpen en zakt daardoor soms nog verder weg.

Via sociale media wordt ons geleerd dat het er om gaat dat we een fijn leven leiden, waarin we volop genieten en ondertussen het maximale uit onszelf halen.

De Bijbel laat ook een andere kant zien. In het Bijbelboek Job beklaagt Job zich over het lijden dat hem wordt aangedaan. Hij stelt God daarvoor verantwoordelijk en meent dat God hem onrechtvaardig behandelt. Het Bijbelboek Klaagliederen is één grote klacht – bestaande uit verschillende liederen – in verband met de ballingschap van Israël. En ten slotte kennen we nog een aantal klaagpsalmen. Liederen waarin de psalmist klaagt over de moeilijke omstandigheden waarin hij verkeert. De Bijbel biedt dus ruimte aan klagen. Het is een emotie die er mag zijn.

Klagen in Psalm 88

Psalm 88 is zo’n klaagpsalm. De psalmist weet dat God zijn redder is, want hij zegt ‘Heer God, U bent mijn Redder’. Als we de Psalm goed lezen dan krijgen we de indruk dat de psalmist zich afvraagt of God wel naar hem wil luisteren. Hij beschuldigt God in ieder geval van zijn ellende.

“U heeft me diep in het dodenrijk gelegd, op de diepste, donkerste plaats. Uw boosheid ligt als een zware last op mij. Uw woede beukt als woeste golven op mij in”.

“Waarom, Heer, heeft U me in de steek gelaten? Waarom kijkt U me niet meer aan? Mijn hele leven lang zit ik in grote moeilijkheden. Ik sta op de rand van de dood. U heeft me met allerlei rampen getroffen. Ik weet me helemaal geen raad meer. Uw woede slaat als golven over mij heen. Uw rampen vernietigen mij”.

En

“U heeft me al mijn vrienden afgenomen. Mijn kennissen laten niets meer van zich horen”.

Dit is een inktzwarte psalm die ons een inkijkje geeft in het hart van een hopeloze psalmist. Hij heeft het gevoel dat hij ieder moment kan sterven en dan is hij verloren. Want uit de verzen 11 tot en met 13 blijkt dat de psalmist er vanuit gaat dat Gods macht ophoudt bij de grens van het dodenrijk. Gelukkig weten we na Pasen beter. Want op Goede Vrijdag heeft Jezus zijn leven geofferd, is hij afgedaald in het dodenrijk om vervolgens op de derde dag weer op te staan uit de dood. De macht van Christus houdt niet op bij de grens van het dodenrijk. Christus heeft de dood zelfs overwonnen!

Klagen werkt

Door te klagen geven we woorden aan wat er in ons hart leeft. Als we dat doen geeft dit ons vaak inzicht in ons lijden. En nog belangrijker: God kan in de situatie komen. Het kan maken dat we weer hoop krijgen dat God verandering brengt in onze situatie. We worden er dan als het ware door de Heilige Geest bovenuit getild. Ook helpt klagen om onze maskers af te zetten en eerlijk te zijn over ons lijden. Doe niet meer alsof, maar BeReal. Het moment waarop we stoppen om tegen ons lijden te vechten of het weg te drukken is vaak het begin van herstel.

Met de hulp van een bevriende christen kunnen gedachten naast de Bijbel gelegd worden en ze ontmaskeren als leugens.

Niet alleen

De psalmist lijkt vooral het alleen zijn zwaar te vinden. Dat is iets wat veel mensen die psychisch lijden kunnen beamen. Zodra we, in een veilige omgeving, open kunnen zijn over onze ellende zullen er mensen op ons pad komen die willen helpen. Gewoon om samen stil te zijn. Of om te bidden als onze eigen woorden zijn opgedroogd. Om ons te wijzen op Gods beloften als we ze zelf lijken te zijn vergeten. Om te helpen als we leugens over onszelf zijn gaan geloven. Zoals: ‘ik ben een mislukkeling’, ‘God is boos op mij’ of ‘ik kan ook niks’. Door deze gedachten naast de Bijbel te leggen kunnen we ze ontmaskeren als leugens. Maar mensen die diep zitten zijn daar vaak helemaal niet meer toe in staat. Ze kunnen niet meer helder denken. Zich niet meer concentreren op wat ze lezen. Maar met de hulp van een bevriende christen kan het wél.


Wil jij graag in een veilige omgeving jouw verhaal delen? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je graag meer lezen over het leven van Jezus en hoe je Hem kunt volgen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan via [email protected] (verzending alleen binnen Nederland) of kijk bij één van onze (gratis) online cursussen.

Martijn van Geilswijk

Man van mijn vrouw, vader van 5 kinderen, voorganger, fietser en navolger Lees meer blogs van Martijn. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor