Gebed en verhoring: was het nu God of ikzelf?

Home | Blog | God | Gebed en verhoring: was het nu God of ikzelf?

Soms ben ik wel eens jaloers op mensen waarvan het lijkt of ieder gebed verhoord wordt. Een gebed lijkt bij hen bijna altijd antwoord op te leveren, in tegenstelling tot mijn gebedsleven. En eerlijk gezegd maakt het me ook wel een sceptisch. Heb je nu echt God gehoord of was het meer jezelf? Hoe weet je of het van God komt, en wanneer is het misschien meer iets dat je heel graag hoort?

God kan soms zwijgen, soms heel duidelijk spreken en geregeld worden Hem dingen in de mond gelegd die Hij helemaal niet gezegd heeft.

Spreken en zwijgen

Wanneer ik de Bijbel hier over lees, blijkt dat beide mogelijk is. God kan soms zwijgen, soms heel duidelijk spreken en geregeld worden Hem dingen in de mond gelegd die Hij helemaal niet gezegd heeft.

Een mooi voorbeeld hoe dit in een mensenleven kan gebeuren ontdek je aan het begin van de Bijbel bij Mozes. Mozes groeit op aan het hof van Farao maar weet dat hij bij het volk Israël, het volk van God hoort. Op een bepaald moment schiet hij uit zijn slof als een Israëliet wordt mishandeld, en hij dood de Egyptenaar.

Hij vlucht en leeft 40 jaar in het buitenland. Het komt over als een ‘stille’ periode. Van prins naar herder. En dan spreekt God. Zeer duidelijk! Mozes kan er niet omheen, ook al wil hij dat inmiddels liever. Hij leert vertrouwen op Gods stem die Hem dingen duidelijk maakt.

Van prins naar herder. En dan spreekt God. Zeer duidelijk!

Persoonlijke ontmoeting

Mozes leidt het volk van God weg uit Egypte en hij heeft zelfs een persoonlijke ontmoeting met God. Maar in de Bijbel lezen we ook dat Mozes soms zichzelf hoort. In plaats van tot een rots te spreken zodat er water uitkomt, slaat Mozes twee keer op de rots. Wellicht dat hij dacht aan een andere keer, toen moest hij slaan op de rots. Hoe dan ook, hij dacht wel te weten wat God had gezegd.

Risico

Dat laatste is in mijn beleving het grootste risico dat wij als mensen lopen als het om gebedsverhoring gaat. Dat wij wel weten wat God gezegd heeft. Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik soms gewoon heel graag iets wil horen. In gewone gesprekken met mensen, en dus ook in mijn gesprekken met God.

Ik ken mezelf goed genoeg om te weten dat ik soms gewoon heel graag iets wil horen.

Als God reageert

Maar spreekt God dan niet tot ons? Ik geloof van wel. De herhaaldelijke aanmoediging van Jezus is om je Vader in de hemel juist alles te vragen en ook te geloven dat God het goede geeft. Dat wil niet zeggen dat we ook altijd precies zien en begrijpen wat en hoe God reageert of gereageerd heeft. Maar soms wel. En als God dan spreekt of iets doet, staat het voor jou vast. Je kunt er dan niet omheen.

Toen ik afgelopen week bad of God me wilde helpen omdat ik het overzicht was verloren in een wirwar van afspraken en verplichtingen, viel onverwacht een afspraak uit die ik totaal vergeten was. Ik schrok! Hoe kon ik het vergeten?! En ik dankte: “U heeft mijn gebed verhoord, U laat weten dat U bij mij bent!”

vraag vrijuit, leg je dingen aan God voor.

Vraag vrijuit

Als ik niet had gevraagd, was het misschien precies zo gelopen maar was ik me niet bewust geweest dat God mij ziet en ook ‘spreekt’. Dus vraag vrijuit, leg je dingen aan God voor. Verwacht niet één op één antwoord, maar weet je verzekerd dat je Vader je gehoord heeft en jou echt ziet!

Wil je meer ontdekken over, of groeien in gebed? Doe dan de (gratis online) cursus bidden.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Duurt Vonck

Leerling van Jezus, kind van God, trotse vader van 4, 'man van', netwerker, Koninkrijksdenker, pionieer en ondernemer, snoeper met een voorliefde voor appelkoeken (ja, die hele goedkope) Lees meer blogs van Duurt. (Disclaimer)

Laat een reactie achter