Een brief voor jou (tekst)

Mijn kind,

Je kent Mij misschien niet, maar Ik ken je door en door (Psalm 139 vers 1)
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat (Psalm 139 vers 2)
Alles wat je doet is bij Mij bekend (Psalm 139 vers 3)
Want je bent gemaakt naar mijn evenbeeld (Genesis 1 vers 27)
Voordat je verwekt werd, kende Ik je al (Jeremia 1 vers 5)
Je bent geen vergissing (Psalm 139 vers 15)
Ik heb je prachtig gemaakt (Psalm 139 vers 14)
Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder (Psalm 139 vers 13)
Mijn verlangen is om je te overladen met mijn liefde (1 Johannes 3 vers 1)
Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen (Matteüs 7 vers 11)
Want Ik ben de perfecte Vader (Matteüs 5 vers 48)
Ik geef je wat je nodig hebt (Matteüs 6 vers 31-33)
Ik denk oneindig veel aan je (Psalm 139 vers 17-18)
Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen (Jeremia 32 vers 40)
Want je bent mijn kostbare bezit (Exodus 19 vers 5)
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden (Deuteronomium 4 vers 29)
Ik ben de Vader die je troost in al je verdriet (2 Korintiërs 1 vers 3-4)
Als je terneergeslagen bent, ben Ik dicht bij je (Psalm 34 vers 19)
Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik jou gedragen (Jesaja 40 vers 11)
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van mijn Zoon, Jezus (Johannes 17 vers 23)
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant sta en niet tegenover je (Romeinen 8 vs 31)
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk (2 Korintiërs 5 vers 18-19)
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen (Romeinen 8 vers 31-32)
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen (2 Korintiërs 5 vers 18-19)
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook (1 Johannes 2 vers 23)
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt (Lucas 15 vers 7)
Mijn vraag is: Wil je mijn kind zijn? (Johannes 1 vers 12-13)
Ik wacht op je… (Lucas 15 vers 11-32)

Je Vader.

brief-van-god-1
brief-van-god-2
brief-van-god-3