Bidden met je ogen open

Home | Blog | Bidden | Bidden met je ogen open

Klein Joods verhaal

Een man staat te bidden, terwijl zijn kind naast hem staat te huilen. Op dat moment komt er een joodse leraar langs, die hem vraagt: ‘Hoor je niet dat je kind huilt?’ De man antwoordt: ‘Nee, ik ben aan het bidden, dat zie je toch.’ Waarop de leraar zegt: ‘Als je echt zou bidden, dan zie je zelfs elk vliegje op de muur.’

Gebeden in vele soorten en maten

Vraag tien mensen of ze wel eens bidden en hoe ze dat doen en je krijgt tien verschillende antwoorden: een schietgebedje, een gebed om de maaltijd te openen, een liedje voor het slapengaan. Een gebed met veel woorden, met weinig woorden of zonder woorden. Ikzelf leerde vroeger op zondagsschool dat bidden “praten met God” was. “Handjes vouwen, oogjes dicht”, zei de juf dan.

Het gebed van Jezus

Jezus zelf zonderde zich ook geregeld af om te bidden. Hij sprak dan met zijn vader. Stille momenten om te zoeken naar de wil van zijn vader. Jezus leerde ook de mensen die hem volgden een gebed. Zo moet je bidden naar de wil van de vader, zei hij:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.

Verlangend bidden met een hoge lat

Laat Gods koninkrijk komen en laat zijn wil op aarde gebeuren zoals ook al in de hemel gebeurt. Dat is nog al wat om dat aan God te vragen! Jezus leert ons bidden dat hier op aarde Gods nieuwe koninkrijk zichtbaar mag worden. Een koninkrijk waar mensen tevreden zijn met hun dagelijks brood -geef wat wij nodig hebben- en het eten eerlijk verdeeld is. Een koninkrijk waar mensen goed met elkaar omgaan en elkaar vergeven als er iets mis gaat. Waar gezocht wordt naar het goede en niet bezweken wordt voor de machten van het kwaad. Bidden naar Gods wil? Jezus biedt ons hier de woorden aan. Verlangende woorden. Verlangend naar een wereld waar Gods gerechtigheid zichtbaar mag worden.

Het doet me denken aan dat verhaaltje hierboven, aan het begin van dit blog. Over elk vliegje zien.

Bidden met open ogen

Als je bidt, dan sluit je misschien wel je ogen, maar tegelijk zie je de nood om je heen. Bidden geeft ons ogen voor de dingen die er om ons heen gebeuren, in de wereld dichtbij en ver weg. Voor onrecht, honger, armoede en pijn. Voor je broer die ziek is, je kind dat zich ongelukkig voelt en het Syrische gezin in je straat. Het doet ons verlangen naar een betere wereld. De wereld van Gods liefde.

Handjes vouwen en oogjes dicht? Handen vouwen en ogen open! Ogen open voor Gods wereld van liefde, vergeving, goedheid en recht. Zo leerde Jezus ons bidden.

Meer ontdekken over bidden? Ga dan naar onze cursus: Bidden.

Annemieke Bosman - Mohrmann

Annemieke Bosman: echtgenote| moeder | geestelijk verzorger | creatieveling | spreken | schrijven (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor