Bewijs dat God bestaat: ontwerp van het heelal

Home | Blog | God | Bewijs dat God bestaat: ontwerp van het heelal

Bewijs dat God bestaat: ontwerp van het heelal

In het artikel Is er bewijs dat God bestaat? staan 5 argumenten voor het bestaan van God. Dit artikel gaat uitgebreider in op het eerste argument voor Gods bestaan: het ontwerp van het heelal.

Het heelal is er specifiek op afgesteld om leven mogelijk te maken op aarde. De aarde is een planeet met tal van onwaarschijnlijke en onderling afhankelijke omstandigheden die het leven onderhouden en de aarde tot een kleine oase maken in een uitgestrekt en onherbergzaam universum.

Dit ontwerp van het heelal is voor mij een argument voor een Ontwerper.

Het argument voor het bestaan van God door deze specifieke afstelling van het heelal gaat als volgt:

  1. Elk ontwerp heeft een ontwerper
  2. Het heelal vertoont tekenen van een zeer complex ontwerp
  3. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat het heelal een Ontwerper heeft

1. Elk ontwerp heeft een ontwerper

Aanname 1 ligt voor de hand. Je weet bijvoorbeeld dat de motor van een auto het product is van intelligentie: er zit altijd een ontwerper achter. Je hebt nog nooit gezien of gehoord van een automotor die uit het niets is ontstaan. 

Bewijs dat God bestaat - ontwerp

2. Het heelal vertoont tekenen van een zeer complex ontwerp

Het heelal is zo enorm precies afgesteld dat de geringste verandering of het kleinste defect in een of meer factoren – in het universum of op aarde – een fatale wijziging van de nauwkeurig bepaalde natuurlijke omstandigheden die we nodig hebben om te leven tot gevolg hebben.

Er zijn ongeveer 50 heel precies gedefinieerde factoren (antropische constanten) die sterk in de richting van een intelligente Ontwerper wijzen. Dit zijn er vijf:

Antropische constante 1: het zuurstofpeil

De atmosfeer van de aarde bestaat voor 21 procent uit zuurstof. Dat nauwkeurig vaststaande getal is een antropische constante die leven op aarde mogelijk maakt. Als het 25 procent was, zouden er spontaan branden uitbreken; als het 15 procent was, zouden mensen stikken.

Antropische constante 2: atmosferische transparantie

De mate van transparantie van de atmosfeer is een antropische constante. Als de atmosfeer minder transparant was, zou te weinig zonnestraling het aardoppervlak bereiken. Als ze transparanter was, zouden we hier beneden door veel te veel zonnestraling worden gebombardeerd.

Antropische constante 3: de aantrekkingskracht tussen aarde en maan

Als die kracht sterker was dan hij nu is, zou de invloed van de getijden op de oceanen, de atmosfeer en de rotatieperiode van de aarde te sterk zijn. Als ze minder sterk was, zouden veranderingen in de omloopbanen voor een onstabiel klimaat zorgen. In beide gevallen zou er op aarde geen leven mogelijk zijn.

Antropische constante 4: het koolstofdioxidepeil

Als het koolstofdioxidepeil hoger was dan het nu is, zou een extreem broeikaseffect het gevolg zijn en zouden we allemaal verbranden. Als het lager was dan het nu is, zouden de planten hun fotosynthese niet kunnen volhouden. Het gevolg hiervan is dat we zouden stikken.

Antropische constante 5: de zwaartekracht

Als de zwaartekracht 0,00000000000000000000000000000000000001 procent groter of kleiner was, zou onze zon niet bestaan. En wij dus ook niet. Over precisie gesproken!

3. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat het heelal een Ontwerper heeft

Omdat:

  1. Elk ontwerp een ontwerper heeft
  2. Het heelal tekenen vertoont van een zeer complex ontwerp

Is het daarom redelijk om aan te nemen dat het heelal een Ontwerper heeft.

Gezien de complexiteit en gedetailleerde aard van het heelal moet deze Ontwerper buitengewoon intelligent en krachtig zijn. God komt overeen met deze omschrijving.

Het is daarom redelijk om aan te nemen dat God deze Ontwerper van het heelal is.

Wat vind jij van deze argumenten?

Zelf ben ik ervan overtuigd dat deze argumenten op het bestaan van God wijzen. En jij?

Geïnteresseerd in rationele argumenten voor het bestaan van Jezus? Kijk dan eens naar de gratis online cursus “The Case for Christ”.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

André Scholten

André Scholten

Christen, vader, wandelaar, schrijver. Op mijn website digitalezendeling.nl vertel ik over mijn werk als internetevangelist. (Disclaimer)

Laat een bericht achter