Bewijs dat God bestaat: ontwerp van de cel

Home | Blog | God | Bewijs dat God bestaat: ontwerp van de cel

Bewijs dat God bestaat: ontwerp van de cel

In het artikel Is er bewijs dat God bestaat? staan 5 argumenten voor het bestaan van God. Dit artikel gaat uitgebreider in op het tweede argument voor Gods bestaan: het ontwerp van de cel.

Als we in de cel te kijken zien we dat het leven op moleculair niveau onnoemelijk complex is. Het bestaat uit meerdere, goed in elkaar passende, en met elkaar in wisselwerking staande onderdelen die allemaal tot de basisfunctie bijdragen.

Dit ontwerp van de cel is voor mij een argument voor een Ontwerper.

Het argument voor het bestaan van God door deze complexiteit op moleculair niveau in de cel gaat als volgt:

1. Elk ontwerp heeft een ontwerper
2. De cel vertoont tekenen van een zeer complex ontwerp
3. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat de cel een Ontwerper heeft

1. Elk ontwerp heeft een ontwerper

Aanname 1 ligt voor de hand. Je weet bijvoorbeeld dat een horloge het product is van intelligentie: er zit altijd een ontwerper achter. Je hebt nog nooit gezien of gehoord van een horloge dat uit het niets is ontstaan. 

Bewijs dat God bestaat - ontwerp - horloge

2. De cel vertoont tekenen van een zeer complex ontwerp

De cel zit vol met moleculaire machines die de vele levensfuncties uitvoeren. Deze moleculaire machines vertonen tekenen van een zeer complex ontwerp.

ATP-synthase

Neem bijvoorbeeld ATP-synthase:

Kinesine

Ook kinesine vertoont tekenen van een zeer complex ontwerp:

DNA

Maar behalve bij moleculaire machines zijn bijvoorbeeld ook bij DNA sterke aanwijzingen van een zeer complex ontwerp te herkennen.

In 1953 ontdekten James Watson en Francis Crick DNA (desoxyribonucleïnezuur), de stof die in de kern van een cel zit en de informatie (genetische code) bevat voor het maken en dupliceren van alle levende organismen.

Bewijs dat God bestaat - ontwerp van de cel - dna

DNA lijkt op een gedraaide ladder. De twee strengen van het DNA molecuul zijn in een dubbele spiraal om elkaar heen gewonden. Deze zogenaamde helix bestaat uit drie onderdelen:

  • Fosfaatgroe­pen
  • Suikergroepen
  • Vier basen

De fosfaatgroepen en suiker­groepen vormen samen de strengen, terwijl de ‘sporten van de lad­der’ bestaan uit een specifieke volgorde van de vier basen: adenine, thymine, cytosine en guanine, die gewoonlijk worden aangeduid met de beginletters A, T, C en G.

Deze vier letters vormen samen het genetische alfabet. Dit alfabet is ‑ net als het gewone alfabet dat uit 26 letters bestaat ‑ in staat een boodschap door te geven. Net zoals de specifieke volgorde van de letters in deze zin een unieke boodschap bevatten, zo bepaalt de specifieke volgorde van de vier A, T, C en G‑basen binnen een levende cel de unieke genetische code van dit organisme.

Bewijs dat God bestaat - ontwerp van de cel - gespecificeerde complexiteit

Een andere aanduiding voor die bood­schap of gecodeerde informatie is ‘gespecificeerde complexiteit’: anders gezegd: de samenstelling is niet alleen complex, maar bevat ook een specifieke boodschap.

De ongelofelijke gespecificeerde complexiteit van het leven blijkt bijvoorbeeld uit de boodschap die is opslagen in het DNA van een amoebe – een ‘eenvoudig’, eencellig organisme. De informatie in een celkern van een amoebe is omvangrijker dan alle dertig delen van de Encyclopedia Britannica bij elkaar, en dat de gehele amoebe een hoeveelheid informatie in zijn DNA meedraagt die vergelijkbaar is met 1.000 complete sets van de Encyclopedia Britannica!

Nu moeten we hier benadrukken dat deze 1.000 sets encyclo­pedieën niet bestaan uit letters die in willekeurige volgorde zijn geplaatst, maar uit letters die in een heel specifieke volgorde staan ‑ net zoals in een echte encyclopedie het geval is.

Over gespecificeerde complexiteit gesproken!

3. Daarom is het redelijk om aan te nemen dat de cel een Ontwerper heeft

Bewijs dat God bestaat - ontwerp van de cel - Ontwerper

Omdat:

  1. Elk ontwerp een ontwerper heeft
  2. De cel tekenen vertoont van een zeer complex ontwerp

Is het daarom redelijk om aan te nemen dat de cel een Ontwerper heeft.

Gezien de complexiteit en gedetailleerde aard van de cel moet deze Ontwerper buitengewoon intelligent en krachtig zijn. God komt overeen met deze omschrijving.

Het is daarom redelijk om aan te nemen dat God deze Ontwerper van de cel is.

Wat vind jij van deze argumenten?

Zelf ben ik ervan overtuigd dat deze argumenten op het bestaan van God wijzen. En jij?

Geïnteresseerd in rationele argumenten voor het bestaan van Jezus? Misschien is de gratis online cursus “The Case for Christ” iets voor jou?

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

André Scholten

André Scholten

Christen, vader, wandelaar, schrijver. Op mijn website digitalezendeling.nl vertel ik over mijn werk als internetevangelist. (Disclaimer)

Laat een bericht achter