Bevraag alles

Home | Blog | Bijbel | Bevraag alles

In de zoektocht naar God zijn jij en ik vaak op zoek naar antwoorden op persoonlijke of levensvragen. Dan kan de bijbel en dan kan Jezus behoorlijk lastig zijn. In plaats van antwoorden te geven stelde Jezus namelijk veel vragen terug. Heel irritant als je het mij vraagt. Alhoewel, hij deed dat misschien niet voor niets. En o ja, hij vertelde veel verhalen.

Grootse thema’s

Vaak waren het verhalen die iets zeiden over grootse thema’s waar ik best nieuwsgierig naar ben. Als er iemand was die antwoord zou moeten kunnen geven op de vraag hoe Gods wereld eruit ziet, dan was hij het wel. Toch, iedere keer als hij Gods wereld probeert te beschrijven, dan begint hij kleine verhaaltjes te vertellen, die beginnen met ‘Het koninkrijk van God lijkt op…’ (bijvoorbeeld hier). Helaas, vaak zonder uitleg. En als er al een uitleg komt, dan slechts voor zijn kleine groepje leerlingen…

Wijsheid

Ik leer hier dit van: wil je je ooit nog in iets bekwamen, leer dan nog betere vragen te stellen. Eenvoudige vragen, simpele vragen, onnodige vragen, onmogelijke vragen, verontrustende vragen, ontnuchterende vragen, nieuwsgierige vragen, verlangende vragen… Als je de kunst van vragen probeert onder de knie te krijgen, dan probeer je aan te sluiten op een belangrijke bron van wijsheid.

Niet zonder risico

In het leven als god-zoeker, god-volger, gelovige, lijkt het me nuttig om je overtuigingen te bevragen. Maar, het is niet zonder risico. Er is zelfs het risico om je geloof kwijt te raken. Maar er is ook het risico om dichter bij God uit te komen. Niet God zoals je hem kende, maar op een nieuwe manier. Als je vast zit in een overtuiging (over het leven of over de koers van de wereld of over God of over…) dat veel weg heeft van een systeem dat gepaard gaat met grote sociale controle, dan kan dit een lastige voor je zijn. Hoe minder je je hoeft te verantwoorden naar wat anderen ervan vinden, hoe meer vrijheid je hebt om echt werk te maken van de vragen.

Heb jij vragen, en wil je met iemand van ons team in gesprek? Neem dan hier contact met ons op.

Door de tafel heen

Ik herinner me een cartoon van vroeger (kon hem niet meer vinden) van Donald Duck die zijn neefjes aan het werk wilde houden om zelf ongestoord verder te kunnen gaan. Ze mochten de tafel schuren. Steeds maar door. Tot ze finaal door de tafel heen waren geschuurd en met de vloer verder gingen. En ze hielden maar niet op, zodat ze uiteindelijk op de waterleiding stuitten en je begrijpt het al: alles onder water.

Het doel van vragen stellen, van alles durven bevragen, is niet om alles maar af te breken. Dan hou je uiteindelijk helemaal niets over. Dan wordt je bitter en cynisch. Het doel van de vragen is om alles te evalueren, om eens stevig te trekken aan de poten onder je geloof om te kijken wat er nog blijft staan na een paar serieuze vragen.

Geen antwoorden

Op heel veel vragen zijn trouwens helemaal geen antwoorden te krijgen. Sommige antwoorden moeten groeien in je ziel. Kijk hoe Jezus antwoord geeft op de vraag wie je naaste is. Daarop kan je een helder antwoord geven: Dat is iedereen, dat zijn die en die, dat zit zus en zo, en als je het nou zo aanpakt, dan doe je het prima. Niets van dat. Jezus vertelt een verhaal over een allochtoon, over religieuze functionarissen, over voorbijgangers. En hij doet dat op zo’n manier dat je er een beetje kramp van krijgt, want opeens is het geen theorie meer, maar voel je de consequenties van je vraag. Vind ik mooi. Misschien wordt de kracht van de verhalen van Jezus, en de kracht van al die andere verhalen, echt onderschat. Geen uitleg, laat het maar groeien in je ziel.

Vragen en verhalen

Er zit een vrijheid in het durven stellen van de moeilijke vragen. Misschien is dat wel meer geloof dan precies je geloof kunnen ervaren ‘zoals het moet’, wat dat dan ook zou mogen zijn. Het is een spannende tocht, op zoek naar waarheid, naar wat waar en waardevol is. In die tocht kan je veel kwijtraken.

Als je je geloof (in wat of wie dan ook) gaat bevragen, dan heb je het risico dat je alles kwijt gaat raken. Maar is dat dan erg? Als geloof slechts bestaat uit sociale controle, dan moet je dat misschien ook maar kwijtraken. Als geloof slechts bestaat uit het vasthouden van je eigen gelijk of waarheid, hoe sterk sta je dan? Of als het doel van je geloof slechts bestaat uit het veiligstellen van een stoel in de hemel, dan kan je dat geloof misschien ook maar beter inwisselen voor iets nieuws.

Misschien raak je in je vragenvuur wel zoveel kwijt dat er ruimte komt voor een nieuw, authentiek geloof.

Het is hoe dan ook een spannende tocht!

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor

Wouter

Met liefde voor mooie verhalen, nieuwe media, geloof, films en muziek. (Disclaimer)

1 reactie

 1. Pierre Joosten op 12 maart 2021 om 16:36

  Zondeval en verlossing

  Vragen over de zondeval en de verlossing, zoals verhaald in de bijbel.

  God schiep Adam en Eva in de Hof van Eden, het aards paradijs. Daar had God ook de boom van kennis van goed en kwaad geplant. Hij verbood Adam en Eva de vruchten daarvan te eten. Maar ze aten er toch van en werden daarvoor gestraft. De relatie tussen God en de mensheid was verbroken. Het goddelijke verlossingsplan moest deze relatie herstellen.

  Zondeval
  God is alwetend. Waarom plantte God die boom? Waarom het verbod ervan te eten? God wist dus op voorhand dat Adam en Eva zijn gebod zouden overtreden en de verboden vruchten zouden eten. God heeft dus willens en wetens bereikt dat Adam en Eva zondigden. Als straf daarvoor verloren ze hun aanvankelijke onsterfelijkheid, werden verjaagd uit het paradijs en namen in hun val ook hun nageslacht mee.
  Door deze zonde kregen ze kennis van goed en kwaad en werden ze onderworpen aan zonde. Vanaf toen konden ze zondigen. Betekent dat dat ze daarvoor niet konden zondigen? Hoe konden ze dan toch van de vruchten eten en deze zware zonde plegen?
  Of heeft God Adam en Eva geschapen als zondige mensen, zodat ze er toe in staat waren? Dat kan verklaren waarom ze toch zondigden. Maar het is wel strijdig met het ontbreken van kennis van goed en kwaad in hun eerste levensperiode. God is ook alwetend, dus hij wist dat alles al voordat hij het verbod uitvaardigde. Je zou daardoor het gevoel kunnen krijgen dat God het allemaal met opzet heeft gedaan. Maar waarom? Omdat hij menselijke onsterfelijkheid niet wilde? Omdat hij zondige mensen wenste? Hij had ze ook meteen sterfelijk en zondig kunnen scheppen.
  God is oneindig wijs, goed en barmhartig. God had die boom niet hoeven te planten. Hij zou ook dat verbod niet hoeven uit te vaardigen. Dan zou de paradijselijke toestand tot op heden en tot in het oneindige in stand zijn gebleven. Volgens de bijbel echter had God andere plannen. Maar waarom zou God dan via Adam en Eva’s zonde zijn doel willen bereiken? Wilde God Adam en Eva laten voelen dat ze zelf schuldig waren van de ontstane situatie?
  Gods wegen zijn wonderbaar.

  Verlossing
  God was niet gelukkig met de zondeval. Daarom bedacht hij zijn goddelijk verlossingsplan om de verbroken relatie tussen God en de mensheid te herstellen. De implementatie daarvan liet wel nog enkele duizenden jaren op zich wachten. Redenen daarvoor worden in de bijbel niet vermeld. Ook liet God, na de verlossing, de mensen niet terugkeren naar de Hof van Eden, het paradijs op aarde, maar naar het paradijs in de hemel. Ook de reden daarvoor vind je niet in de bijbel. Maar dat kan ik wel bedenken. De aarde is niet oneindig, ze blijft slechts tot ‘het einde der tijden’ en zal dan vergaan. De hemel niet.
  Ondanks de verlossing zijn de mensen nog steeds zondig. Eigenlijk is er in de praktijk geen verschil te zien tussen mensen van voor en van na de verlossing. Evenmin tussen wie wel en wie niet gedoopt is. De verlossing heeft dus niet de situatie van voor de zondeval hersteld.
  Ook hierbij kun je je afvragen: waarom dit ingewikkelde verlossingsproject? God had de uiteindelijke situatie toch ook direct kunnen scheppen zoals die uiteindelijk is geworden?
  Gods wegen zijn wonderbaar.

  Gods verlossingsplan.
  Uit de toestand na de zondeval kan de mensheid zich niet op eigen kracht bevrijden. Alleen iemand die zowel God als mens is, kan een verzoening tussen God en mensheid bewerkstelligen. Dit is gebeurd in de zowel goddelijke als menselijke persoon van Jezus Christus. Die kwam als Verlosser in de wereld en nam de schuld voor de zonden van de mensen op zich door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding uit de dood.
  Dat gaat wel voorbij aan de oneindige liefde, goedheid, barmhartigheid en almacht van God. Hij had natuurlijk ook liefdevol kunnen zeggen: ”Ik vergeef het de mensheid!” Zo simpel zou het kunnen. Het verlossingsplan toont daarvan geen blijk. Staat God zo op zijn strepen dat hij genoegdoening eist en daarom niet anders wil, dat het niet anders kan? Het lijkt in onze gedachtegang nogal banaal dat hij zijn eigen zoon daarvoor wil opofferen. Erg liefdevol, jawel, van God dat hij dat toestaat en ook van zij zoon Jezus die dat gewillig laat gebeuren: “Vader, niet mijn wil maar uw wil geschiede”.
  Gods wegen zijn wonderbaar.

  Paradox.
  Een saillant detail dat in de bijbel onbesproken blijft. Voor de uitvoering van zijn verlossingsplan heeft God mensen nodig die het kruisigingsvonnis voltrekken. Hij voltrekt het immers niet zelf, voor de voltrekking ervan stuurt hij ook geen engelen naar de aarde. Nee, hij gebruikt daarvoor mensen: de soldaten die Jezus aan het kruis slaan. Zondaars, moordenaars! Althans in onze ogen. Maar het zijn wel loyale medewerkers van Gods verlossingsplan. In dienst van God hebben ze gedaan wat ze deden, wat ze moesten doen. God wilde het zo. Als ze hun dienst geweigerd hadden was Jezus niet de kruisdood gestorven en waren wij niet verlost. Dan was Gods plan in duigen gevallen. Wij mogen die soldaten daarom niet beschuldigen dat het moordenaars zijn. Nee, het zijn onze helden. Goede moordenaars zijn het. Dienaren Gods.
  Voor wie het niet begrijpt: Gods wegen zijn wonderbaar.

  Pierre Joosten

Laat een reactie achter