Ben ik het waard?

Home | Blog | God | Ben ik het waard?

We zijn bedoeld om relaties aan te gaan. Met God en met elkaar. Toch zijn we daar vaak onzeker over. Als we diep van binnen kijken, dan ontdekken we vaak angst en schaamte. We zien dingen die we liever niet zouden zien. Dat maakt soms onzeker. We kunnen ons dan afvragen of we het wel waard zijn om geliefd te zijn en erbij te horen. We kunnen ons dan sterker of beter voor gaan doen dan we zijn, waardoor we ons erg kwetsbaar kunnen voelen.

Twijfels

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom wij twijfelen of we het wel waard zijn. Misschien zijn we in het verleden gekwetst en zijn we bang om weer gekwetst te worden. Of hebben we het idee dat we te saai of onhandig zijn om ertoe te doen. Of leveren we geen prestaties op school, op het werk, of met sporten, waar anderen van onder de indruk kunnen zijn. De Bijbel laat een ander perspectief zien.

Het Bijbelboek Openbaring maakt veel gebruik van beelden die inzicht geven in de geestelijke werkelijkheid. In hoofdstuk 5 lezen we:

Toen zag ik dat Hij die op de troon zat een boekrol in zijn rechterhand hield. De boekrol was van binnen en van buiten volgeschreven. Hij was met zeven zegels dichtgemaakt. Ik zag ook een sterke engel die luid riep: “Wie is het waard om de zegels los te maken en de boekrol open te maken?” Maar niemand in de hemel, op de aarde of onder de aarde was het waard om de boekrol open te maken en te lezen. Daar moest ik vreselijk om huilen. Toen zei één van de gemeenteleiders tegen mij: “Huil maar niet. Kijk, de Leeuw uit de stam van Juda, de Zoon van David, heeft overwonnen. Daarom mag Hij de zeven zegels losmaken en de boekrol openmaken.”

Boekrol

Johannes – de schrijver van het boek – krijgt een kijkje in de hemel. Daar ziet hij God op zijn troon zitten, met in zijn rechterhand een boekrol. Die boekrol is belangrijk, omdat daar informatie in staat over de manier waarop God de wereld met zichzelf zal verzoenen. Het openen van de boekrol is ook belangrijk omdat vanaf dat moment Gods plan om die verzoening te bereiken in werking zal worden gesteld.

Johannes moet vreselijk huilen, omdat niets binnen de schepping het waard lijkt te zijn om de boekrol te openen. Zal er dan nooit een einde komen aan onrecht, een aarde die piept en kraakt vanwege slechte zorg voor de schepping en een wereld die zou ontzettend gericht is op het ego?

Huil maar niet

Maar dan spreekt een gemeenteleider: “Huil maar niet. Kijk, de Leeuw uit de stam van Juda, de Zoon van David, heeft overwonnen. Daarom mag Hij de zeven zegels losmaken en de boekrol openmaken.” Gelukkig is er toch iemand die het waard is om de boekrol te openen. Wat een opluchting! De leeuw uit de stam van Juda, de Zoon van David. Mensen in de tijd van Johannes zullen meteen hebben gedacht aan de Messiaanse Koning die het joodse volk verwachtte. Hij zou komen om het volk te verlossen. Deze verlosser werd voorgesteld als een sterke, krachtige, brullende leeuw. Eindelijk! De verlossing is nabij!

Voor veel mensen is dit wel een herkenbaar beeld. In moeilijke situaties vinden we vaak dat we sterk en krachtig moeten zijn. En vaak hebben we dan ook nog de neiging om flink te gaan brullen. Uit een gevoel van angst of kwetsbaarheid.

Lam

Maar dan ziet Johannes iets heel anders:

Toen zag ik midden op de troon, midden tussen de vier wezens en de 24 gemeenteleiders, een Lam staan. Het was te zien dat het Lam geslacht was. En het had zeven horens op zijn kop en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God die God over de hele aarde uitstuurt. Het Lam pakte de boekrol aan uit de hand van Hem die op de troon zat.

In plaats van die leeuw die Johannes verwacht te zien, ziet hij een lam. Een lief, schattig en kwetsbaar lam. Bepaald niet sterk en krachtig. Of toch wel? Het is een lam met 7 hoorns en 7 ogen. Die hoorns staan voor kracht, macht en koningschap. Ultieme macht, kracht en koningschap, want het lam heeft 7 hoorns en 7 is het getal van de volheid. Daarnaast heeft het lam 7 ogen die staan voor Gods geest die in de hele wereld aanwezig is. Het is dus een heel krachtig lam die over de hele wereld heerst. Hoe dan? Je kunt veel over lammeren zeggen, maar toch niet dat ze krachtig zijn?

Johannes moet vreselijk huilen, omdat niets binnen de schepping het waard lijkt te zijn om de boekrol te openen

Reddende offer

Het bijzondere aan het lam is dat hij zijn vijanden niet overwint door over ze te heersen en ze te verslaan. Het lam verslaat zijn vijand niet met het nieuwste wapentuig of drones. Het lam overwint zijn vijanden door voor hen te sterven. Dat lam is Jezus. Hij is gestorven, zodat de mensen – jij en ik – zich konden verzoenen met God. Daardoor zijn we niet langer vijanden van God, maar zijn kinderen.

Het lam zal een geestelijk leger vormen van mensen die hem zullen navolgen om zo de vijand te verslaan. Niet met wapens, maar door te vertellen van het reddende offer dat Jezus heeft gebracht op het kruis van Golgotha.

Kwetsbaarheid

Het lam ziet er zelf niet zo indrukwekkend uit, maar heeft precies de kracht die nodig is om de wereld te redden. Dat doet hij niet door macht, heersen of perfectie. Dat doet hij in kwetsbaarheid. Door zijn leven te geven. Het lam is het ultieme offer. Hij is gestorven en daarna weer uit de dood opgestaan voor jou, voor mij, voor de wereld. Je bent het waard!

Je bent het waard om onderdeel uit te maken van zijn leger en zo te getuigen dat het offer van het lam voor iedereen is die het wil aannemen. Hij zal onze kwetsbaarheid gebruiken om andere mensen op God te wijzen. Het lam laat zien dat we het waard zijn en juist in onze kwetsbaarheid sterk kunnen zijn!

Gewonde lammeren

Bij onze zoon is recent botkanker vastgesteld. Afgelopen week ben ik met hem 3 dagen naar het ziekenhuis geweest voor zijn eerste chemokuur. Ik denk dat we daar in eerste instantie zaten als leeuwen. We probeerden sterk en krachtig te zijn door onszelf sterker voor te doen dan we waren.

Op enig moment begon onze zoon zich echt rot te voelen en daalde het besef in dat hij 9 maanden van chemo’s en een operatie voor de boeg heeft. Er brak iets. Het lukt niet langer om als twee leeuwen te zijn. We waren meer als twee gewonde lammeren. Kwetsbaar. In die kwetsbaarheid was zo’n kracht aanwezig. Er was herkenning, verbinding, verdriet en troost.

We waren meer als twee gewonde lammeren. Kwetsbaar.

Daar ontstaat uiteindelijk de mogelijkheid om op te krabbelen en verder te gaan. In de wetenschap dat we het waard zijn. Dat God erbij is en weet hoe het is om kwetsbaar te zijn.


Wil jij graag in een veilige omgeving jouw verhaal delen? Neem dan gerust contact met ons op. Wil je graag meer lezen over het leven van Jezus en hoe je Hem kunt volgen? Vraag dan gratis een (Nieuw Testament) Bijbel aan via [email protected] (verzending alleen binnen Nederland) of kijk bij één van onze (gratis) online cursussen.

Martijn van Geilswijk

Man van mijn vrouw, vader van 5 kinderen, voorganger, fietser en navolger Lees meer blogs van Martijn. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor