Anti-reclame van geloof

Home | Blog | God | Anti-reclame van geloof

Jezus: “Het is de geest die iemand levend maakt. Aan alleen een lichaam heb je niets. Mijn woorden zijn Geest en leven”

Veel mensen valt het geloof nogal tegen. Ze zoeken naar antwoorden en komen uiteindelijk bij God terecht. Ze geven aan Jezus te willen volgen en laten zich dopen of doen belijdenis. Afhankelijk van de groep waarbij je aansluiting zoekt.

Toch, nadat ze in eerste instantie enthousiast het evangelie binnen lieten, lopen ze aan tegen zaken die ze niet hadden verwacht. Ze ontdekken namelijk dat het leven als gelovige niet zo veel anders is als dat van iemand die niet gelooft.

Mensen lopen nog steeds tegen problemen aan. Hoewel ze bidden, Bijbellezen en de kerk bezoeken, zien ze dit niet zonder meer veranderen. Dat terwijl de Bijbel leert dat wanneer je bidt het ons gegeven zal zijn.

Anti-reclame

Weet je? Leven met God is niet een leven waarbij je geen problemen zult ervaren. We zien in veel gevallen in eerste instantie zelfs de problemen toenemen. Misschien ervaar je dit als anti-reclame voor het geloof, maar ik denk soms dat daarin juist een valkuil zit.

Misschien heb je gehoord over God en de mooie verhalen. De oude verhalen zijn inderdaad prachtig en er zijn nu ook nog hele mooie verhalen. Toch zie ik hoe mensen soms de verhalen proberen wat kracht bij te zetten door ze te verfraaien. Ze laten soms de moeilijke delen weg.

Het leven met Jezus gaat niet om mooie woorden, maar om de impact van liefde die verandering brengt op een niveau die voorbij gaat aan ons gevoel, onze gedachten.

Vaak wordt verteld over de geweldige werken van God. En ja, die moeten zeker verteld worden, maar ik heb ontdekt dat het mooiste van die verhalen is, niet dat God alles oplost en alles goed komt, maar het mooiste zit in de echtheid van die verhalen.

God is echt

Veel verhalen in de Bijbel zijn prachtig omdat we de echtheid ervan proeven. Jakob, die God jarenlang op een afstand hield, maar uiteindelijk zo’n strijd met God had, dat hij problemen aan zijn heup overhield.

David, die ‘man Gods’ genoemd wordt, die overspel pleegde en moord, maar uiteindelijk toch beseft God nodig te hebben in zijn leven.

Leven met Jezus verandert ons wanneer we ons openstellen voor de Heilige Geest in ons.

In het nieuwe testament evenzo: Petrus die deed alsof hij Jezus niet kende, maar die zichzelf zo tegenkwam toen Jezus hem vroeg of hij Hem liefhad. Of Paulus, die vele christenen vervolgd heeft en er bij was toen Stefanus werd vermoord, Hij werd teruggeworpen op zichzelf en ontdekte zijn fouten en werd apostel voor Jezus en we horen zijn woorden nog regelmatig voorbij komen.

Impact

Het leven met Jezus gaat niet om mooie woorden, maar om de impact van liefde die verandering brengt op een niveau die voorbij gaat aan ons gevoel, onze gedachten. Liefde die onze geest raakt en verandert. Leven met Jezus verandert ons wanneer we ons openstellen voor de Heilige Geest in ons. Stel jij je open?

Je mag hieronder reageren of door contact met ons op te nemen. Kijk ook eens bij onze (gratis) online cursussen om meer te weten te komen over God en geloof.

Erik Velema

Christen - Vader en opa - Houdt van mensen in hun pure vorm - Begeleider - Trainer - Coach - Hulpverlener meervoudige problematiek - Present zijn - Provocatief - Directief. Lees meer blogs van Erik. (Disclaimer)

4 reacties

 1. Juditha gleijsteen- huijser, op 6 september 2021 om 12:38

  Zeer bemoedigende woorden om te lezen en met name; tot mij door te laten dringen en ook het sterke gevoel,op roept datbik mij ondanks vele tegen slagen Juist in Christus geborgen mag weten / en ook heerlijk. Voelen..,,,

  • erik velema op 7 september 2021 om 15:52

   God is eerlijk, mooi om te weten. hij wil niet dat we om de brij heen draaien, dat doen mensen al gauw. God vraagt echter niet om een vrome houding of maniertje, maar hij wil contact met wie we in werkelijkheid zijn. Hij kent ons en weet wie we zijn. daarom hoeven we ons neit beter voor te doen dan we zijn. we mogen gewoon onszelf zijn. niet om te blijven doen wat we hebben gedaan , maar om stap voor stap het beter te doen. in ieder geval oprecht zijn in ons proberen en de stappen die we zetten. Hij komt ons dan tegemoet. wordt het dan gemakkelijker? nee niet altijd. maar wel vervuld hij ons met zijn liefde. dat is nu juist waar ik in ieder geval naar verlang.

 2. [email protected] op 6 september 2021 om 12:39

  Ik heb mij herkent in het stuk van vandaag,,,!

 3. Jack op 20 september 2021 om 12:11

  Ik heb zelf ervaren dat de rust waar je naar zoekt een andere rust is dan degene die je van Jezus krijgt. Dat klinkt heel tegenstrijdig maar zo heb ik het wel ervaren. Ik denk dat het voor de meeste mensen, maar in ieder geval voor mijzelf, zo is dat de rust die we zoeken voor ons bestaat uit geen problemen meer ervaren, geen psychische klachten meer hebben of geen financiele problemen meer hebben. En God door bemiddeling van Jezus kan dat zeker voor jouw bewerkstelligen en soms gebeurt dat ook. Maar ik denk dat de meeste tijd de rust niet bestaat uit het niet meer ervaren van problemen maar juist rust ondanks de problemen die je hebt. Daar zit namelijk de werkelijke kracht in. Dan heb je de rust te pakken waar Jezus over spreekt. De rust die de wereld niet kent. Deze rust kost tijd, toewijding en onderzoek van de bijbel. En het belangrijkste, gebed om uitleg van Zijn woorden door de heilige Geest. Voor de een komt het sneller dan voor de ander maar het is voor niemand makkelijk. Zodra je namelijk achter Jezus aan gaat komt ook je grootste vijand je leven in. Zolang je maar meedoet met de wereld laat satan je wel met rust, dan heeft hij je al of je nu gelooft of niet. Maar zodra je op de juiste weg komt dan gaat hij vol in de aanval. Paulus zegt ook, onze strijd is niet tegen mensen van vlees en bloed maar tegen geestelijke slechtheid en machten uit hogere sferen. Nu is het niet zo dat achter elke deurkruk een demon schuilgaat en als ik naar mezelf kijk dan denk ik dat ikzelf mijn grootste vijand ben. Maar de duivel is subtiel en erg listig. Juist jouw grootste zwakheden legt hij bloot en probeert je dan wijs te maken dat je Jezus helemaal niet waard bent en dat klopt ook nog eens ook. Maar Jezus ging aan het kruis ondanks dat ze Hem haatten en niet wilden kennen. Hij vroeg om vergiffenis voor Zijn grootste vijanden. Daarom draait het alleen nog maar om geloof en niet om daden. Daden komen voort uit dat geloof maar dragen niets bij aan je verlossing. Niets van onszelf zal ooit de kloof tussen God en onszelf kunnen overbruggen. We waren vervloekt om veroordeeld te worden. Maar die vloek heeft Jezus op zich genomen en nu is er vrijspraak voor iedereen die gelooft. En dat is de rust waar jezus over spreekt. Geen vrijwaring van problemen in dit leven, maar rust ondanks alle problemen in dit leven omdat we geloven dat Jezus de prijs betaald heeft die ervoor zorgt dat God straks bij het vernieuwen van alle dingen tegen ons kan zeggen, welkom thuis Mijn zoon, Mijn dochter Ik wis al jullie tranen er zal geen ellende en dood meer wezen. Het oude is voorbij gegaan. Hou vol en laat je nooit wijs maken dat de redding van Jezus nooit voor jouw kan wezen. Niemand verdient het, niet 1. Maar Hij heeft het desondanks toch gegeven en het geloof is dat je het accepteert en je nederig opstelt en verwondering hebt voor de genade van de enige almachtige God. Hij is van eeuwigheid tot eeuwigheid, geprezen is Zijn naam, amen.

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor