Als God Schepper is, is Hij dan ook de Schepper van ziektes?

Home | Blog | God | Als God Schepper is, is Hij dan ook de Schepper van ziektes?

Ik heb hier al verschillende blogs voorbij zien komen die met ziekte en lijden te maken hebben. De reacties op die blogs laten me zien hoe gevoelig dit onderwerp ligt. Heel voorzichtig wil ik proberen met jullie een antwoord te zoeken op deze vraag. Ik zal proberen daarin de Bijbel na te spreken. Dus in deze blog ga ik er vanuit dat het antwoord op deze vraag in de Bijbel gezocht moet worden. Of de Bijbel wel of niet een betrouwbaar boek is, is een andere discussie. Ook interessant, maar daar wil ik het nu niet over hebben.

God de Schepper

In de eerste plaats wil ik zeggen dat God inderdaad Schepper is. Vanaf bladzijde één van de Bijbel wordt God zo aan ons voorgesteld. En door de hele Bijbel heen wordt dat herhaald. De vraag of God Schepper is, heeft dus niet alleen met Genesis 1 te maken, maar ook met Exodus 20:11 en Psalm 8:4 bijvoorbeeld. Over de vraag hoe Genesis 1 moet worden uitgelegd is veel te zeggen, maar ik begrijp uit de beschrijving van de schepping in ieder geval dat God aan het eind z’n werk overzag en zag dat het zeer goed was. Daarmee zijn al twee dingen gezegd. God is de Schepper en de schepping was in het begin goed.

Lijden en ziekte

En toch leven we nu in een wereld die gebukt gaat onder lijden en ziekte. De vraag blijft dan, of God ook de oorsprong van lijden en ziekte is. Met andere woorden, is de wereld waarin wij leven bedoeld zoals hij nu is en heeft God ook te maken met ziekten en lijden dat mensen treft, óf is de wereld en de mensheid afgeweken van Gods oorspronkelijk goede schepping.

Gods hand

In een oud onderwijsboek van de kerk, de Heidelberger Catechismus, staat, als het Gods onderhouden van de schepping behandelt, dat gezondheid en krankheid (ziekte) ons uit Gods vaderlijke hand toekomen. Vermoedelijk heeft de kerk hier willen uitdrukken dat heel ons leven in Gods hand is en dat Hij bij ons mensen is, wat ons ook zal overkomen. Toch denk ik dat de Heidelberger Catechismus hier te ver gaat als gezegd wordt dat God ook de oorsprong is van ziekte. Alsof Hij iemand een ernstige ziekte toebedeelt.

Is de wereld waarin wij leven bedoeld zoals hij nu is en heeft God ook te maken met ziekten en lijden dat mensen treft,
óf is de wereld en de mensheid afgeweken van Gods oorspronkelijk goede schepping.

Gebrokenheid

De wereld waarin wij leven is een wereld die zucht onder de gebrokenheid. Het kwaad, de dood en ook ziekte heeft ooit zijn intrede gedaan in Gods goede schepping. En vanaf die dag is God zijn grote plan van verlossing aan het uitwerken. Hij wil ons mensen niet prijsgeven aan de dood en Hij wil Zijn prachtige project, de schepping, niet aan zijn lot overlaten. De komst van Jezus naar deze wereld heeft daar alles mee te maken. God is de strijd aangegaan met alles wat Zijn mooie wereld kapot heeft maakt.

Jezus’ komst

Jezus’ Boodschap is ‘er komt een nieuwe wereld’. Hij liet door middel van genezingen van zieken, opwekkingen van doden, het kalmeren van de storm en het bevrijden van mensen die gevangen zaten in de macht van boze geesten, zien hoe het er aan toe zal gaan als die nieuwe wereld aanbreekt. Dan zal afgerekend zijn met alles waar we nu nog onder lijden. De wonderen van Jezus zou je richtingaanwijzers kunnen noemen naar de wereld die komt.

Afrekenen

De tijd komt dat er geen ziekte, dood en lijden meer zal zijn. Want God gaat afrekenen met onze vijanden en daar heeft Hij een begin mee gemaakt door Zelf naar deze door lijden en ziekte aangetaste wereld te komen en de dood te verslaan. Zolang die nieuwe wereld nog niet definitief is aangebroken, dat gebeurt als Jezus terugkomt, leven wij in een wereld die nog niet is zoals hij zou moeten zijn. Ook wij zelf voelen dat aan den lijve. We leven in een lichaam dat aan aftakeling onderhevig is en zullen, zolang de nieuwe wereld er niet is, moeten sterven.

De wonderen van Jezus zou je richtingaanwijzers kunnen noemen naar de wereld die komt.

Kracht en troost

Hoewel God dus niet de uitvinder is van ziektes en niet Degene is die ons ziektes doet toekomen, wil Hij ons wel kracht geven en ons troosten als we er door getroffen worden. Hij belooft in een voor velen bekende Psalm, dat Hij ook in de donkere dalen van ons leven vlak bij ons zal zijn. En hoe waar deze woorden zijn, heb ik vaak mogen zien. Het perspectief van een geweldige toekomst en de ervaring dat God hen nooit loslaat, ook als er de moeite is van ernstige ziekte, heeft gelovigen houvast gegeven om het vol te houden. Omdat ze het zeker weten, er is niets dat ons buiten het bereik van Gods liefde kan houden, ook ziekte en lijden niet.

God belooft dat Hij ook in de donkere dalen van ons leven vlak bij ons zal zijn.

Heb je zelf te maken met lijden? Of wil je graag doorpraten? Neem dan contact met ons op. Reageren mag ook hieronder.

Peter Hartkamp

Christen, familiemens, levensgenieter, bruggenbouwer, voetbalfan, boekenworm, mooi-weer-kampeerder en voorganger. Lees meer blogs van Peter, of neem een kijkje op de website van Peter. (Disclaimer)


Je bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor