6 religies over Jezus

Home | Blog | Bijbel | 6 religies over Jezus

Wat hebben de zes bekendste religies over Jezus te zeggen?

zes religies

Christendom

Toen men de huidige paus Franciscus vroeg wat hij gelooft, antwoordde hij: “Jezus Christus houdt van je, hij gaf zijn leven om je te redden, en nu leeft hij bij je elke dag om je te verlichten, te versterken en te bevrijden.” De meeste christenen zullen dit onderschrijven. Zij zien Jezus als de meest goddelijke mens: hij was zo afgestemd op God, dat hij volmaakt liefdevol was.

Lees ook: Heeft Jezus bestaan? Ontdek het bewijs

Dat was nog geen mens ooit gelukt en daarom is dit de beslissende doorbraak in de geschiedenis – dat ‘redden’ waar de paus het over heeft. Voor het eerst was hier de hemel op aarde, blijkbaar is dat mogelijk. Sindsdien is deze kracht van Jezus voor iedereen beschikbaar. Dat noemen christenen de heilige Geest. Met die Geest kan elk mens ook iets van Jezus’ volmaakte liefde ervaren en uitdragen.

Islam

De Egyptische Ahmed el-Tayeb geldt als de invloedrijkste moslim op dit moment. In een toespraak zei hij: “Wij geloven in Jezus, zoals wij in Mohammed geloven. De Bijbel bestaat uit boeken die geopenbaard zijn door God en zij bevatten een leidraad en licht voor de mensheid.” Volgens moslims is Jezus een belangrijke boodschapper van God, na Mohammed zelfs de grootste.

Toen Mohammed in de 7de eeuw de Islam stichtte, waren diverse familieleden van hem christen en hij wist er dan ook veel vanaf. In het heilige boek dat hij schreef, de Koran, noemt hij Jezus’ naam (Isa) 25 keer. Een verschil met christenen is dat moslims niet geloven dat Jezus is gekruisigd, want zoiets schandelijks kan een ware profeet niet overkomen. Wel zal hij aan het einde van de geschiedenis terugkeren om een groot apocalyptisch gevecht te leveren.

Jodendom

Veel Joden hebben een dubbel gevoel bij Jezus. Jezus is natuurlijk de bekendste Jood en hoorde bij hun religie. Maar zijn aanhangers hebben in enkele periodes van de geschiedenis de Joden juist gruwelijk vervolgd. Jezus beweerde bovendien zelf de Messias te zijn, maar dat kan niet kloppen, omdat de Messias volgens de Joodse Bijbel wereldvrede komt brengen en dat is niet gebeurd; integendeel, hij werd gekruisigd en dat zou een Messias nooit gebeuren.

De belangrijkste rabbijn van Nederland, Raphael Evers, zei het onlangs zo: “Jezus was een sociaalreligieus hervormer. Maar christenen hebben de cheque die de profeten ons in hun geschriften aanreiken, ongeveer 2000 jaar geleden ingewisseld. Alles is volgens hen in Jezus vervuld. Wij geloven dat niet. Daarom houden wij de cheque zorgvuldig in bewaring.” Anders gezegd, de Messias moet nog komen.

Wil je zelf een mening vormen over Jezus, doe dan eens onze cursus ‘WaaromJezus?’

Boeddhisme

Boeddha leefde enkele eeuwen voor Christus, ver weg in het huidige Nepal, dus die twee hebben elkaar nooit ontmoet. Maar als ze elkaar gesproken hadden, hadden ze het vast lastig gehad elkaar te begrijpen. Boeddha geloofde bijvoorbeeld in meerdere goden, Jezus in een enkele God. Boeddha geloofde dat de geschiedenis telkens overnieuw begint, Jezus zag alles naar een climax toegaan.

Toch heeft de Dalai Lama, de populairste boeddhist tegenwoordig, een compleet boek over Jezus geschreven, Het goede hart: “Ook Jezus Christus heeft eerdere levens geleefd. Hij bereikte een hoge staat, net als de Boeddha, en toen verscheen hij als een nieuwe meester. Door de omstandigheden onderwees hij sommige ideeën anders dan het Boeddhisme, maar zijn waarden zijn hetzelfde: wees geduldig, heb mededogen. Dat is de ware boodschap om een beter mens te worden.”

Hindoeïsme

Net als het Boeddhisme is het Hindoeïsme grotendeels los van Jezus ontwikkeld in een heel andere cultuur. Toch zijn er verrassende overeenkomsten met een belangrijke Hindoe-god, Krishna: ook hij wordt gezien als een godheid die op aarde in menselijke gedaante zijn volgelingen bevrijdde.

De bekendste Hindoe, Mahatma Gandhi, zag Jezus zelfs als een groot voorbeeld en noemde de Bergrede (een toespraak die Jezus op een berg hield) als een van de mooiste teksten ooit: “Ik geloof dat de menselijke aard steeds volmaakter kan worden en Jezus kwam zo dicht bij volmaaktheid als maar mogelijk. Maar alleen God zelf is helemaal volmaakt.” Niet dat zijn volgelingen er zoveel van bakken: “Ik houd van jullie Christus, maar niet van jullie christenen – jullie christenen lijken zo erg niet op jullie Christus.”

Atheïsme

Atheïsten denken heel verschillend over Jezus; sommigen stellen zelfs dat hij nooit bestaan heeft. Een verrassend geluid komt van de bekendste hedendaagse atheïst, Richard Dawkins: “Jezus bepleitte publiekelijk vriendelijkheid en hij was daarmee een van de eersten.” Dat is bijzonder, omdat wij zijn ontstaan uit een willekeurig proces van evolutie dat juist “egoïsme, geweld en onverschilligheid bevordert”. Vanuit deze evolutietheorie is daarom “deze supervriendelijkheid eigenlijk superdom”.

Maar Dawkins vindt deze supervriendelijkheid prachtig en wenst dat veel meer mensen zo waren. Om dat te bevorderen wil hij een t-shirt met de slogan ‘Atheïsten voor Jezus’ erop, en “als hij vandaag terug zou komen, zou hij ontsteld zijn over wat er allemaal in zijn naam is gedaan… en hij zou het t-shirt omdraaien: Jezus voor atheïsten”.

Wil je het verhaal van Jezus van Nazaret eens lezen, dan kun je natuurlijk het tweede deel van de Bijbel lezen (we raden je de Bijbel in Gewone Taal aan). Maar je kunt ook onze online cursus  StartersBijbel eens proberen. Daarmee helpen we je de Bijbel te lezen en op jouw leven toe te passen.

Reinier Sonneveld

Reinier Sonneveld ging als twintiger niet naar een kerk, maar inmiddels met veel plezier weer wel. Hij is schrijver van diverse populaire boeken, zoals De stilte van God en Het goede leven. Hij houdt regelmatig lezingen en was hoofdredacteur en bedenker van de Jezus-glossy. (Disclaimer)

10 reacties

 1. wietzebaron op 17 juli 2015 om 20:39

  Uiteraard wordt er in andere religies ook gekeken en gesproken over Jezus. Dat gebeurt ook met Mohammed (sas) en Krishna en de Gautama Boeddha en andere centrale figuren in de diverse religies die deze wereldbol rijk is en Jezus krijgt over het algemeen wel een redelijk goed rapportcijfer. Dat komt voornamelijk omdat de lessen die hij in zgn. gelijkenissen leerde wel vredelievend zijn en aanspreken.
  Maar behalve bij aan het Christendom verwante religies, zoals de Jehovagetuigen en de Mormonen wordt Jezus nergens gezien als `het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt`. Een Lam dat je bij het evangelische christendom dan wel in je hart moet toelaten om van die vergiffenis te kunnen profiteren.
  Terwijl zijn betekenis in de Westerse wereld snel terugloopt, wordt deze Jezus en “redding via Hem” nu door de relatief rijke Westerse Christenheid verpakt in liefdadigheidsprojecten in een desperate laatste poging in de rest van de wereld aan de man gebracht.
  Maar wie was die Jezus nu echt? Je bent nu eenmaal niet perse zelf de man die je in je verhalen aanprijst. Wat weten we van Jezus als je de romantiek om hem heen verwijdert?
  Best goed ook voor kinderen van God om daar eens over na te denken.

 2. unknown op 20 juli 2015 om 14:26

  Misschien is het zinvoller eens in de Bijbel (b.v Statenvertaling of NBG) te gaan lezen wie Jezus werkelijk is.
  En vervolgens de flauwekul van deze afgoden dienaars van de site af te halen.
  De is lam b.v geloofd helemaal niet aan de God van de Bijbel noch aan de Jezus van de Bijbel hun God (als jij het nu nog niet begrijpt de duivel) heeft namelijk geen zoon.
  De opgehemelde paus is een afgoden dienaar die zichzelf verhoogd als was hij de reincarnatie van Christus.
  Het vaticaan verwerpt het gezag van de Bijbel het geschreven woord van de levende God.
  En wat al die andere oosterse filosofien betreft.
  Wel eens onderzocht wat zij werkelijk inhouden?
  De Jezus van de Bijbel is de enig uit de maagd geboren zoon van God.
  Het vlees geworden woord van God.
  Die zijn leven gaf zodat de zondige mens die God niet WIL kennen Hem kan leren kennen indien de mens zich tot hem keert en in berouw genade voor zijn zonden vraagt.
  Om vervolgens een door de Bijbelse Jezus aangereikt HEILIG God WELGEVALLIG leven te gaan leven met hem alleen mogelijk door ZIJN GEEST naar Zijn genade.
  Dit is niet de christus geest van de antichrist.
  Toets alles leert de Bijbel indien men niet toetst dan kan men wel eens voor eeuwig verloren gaan.
  En wat liefde betreft : De liefde van God is Jezus al wie in hem geloven en doen wat hij in zijn woord zegt zullen gered zijn.
  Jezus zegt wie God liefheeft doet wat Hij zegt.
  God zegt over zijn Zoon hoort naar hem.
  Of te wel doet wat Hij Jezus zegt.

  Gods zegen.

  Unknown.

 3. Diane op 20 juli 2015 om 14:37

  Grootste verschil is:

  In het Christendom is God zelf als mens onder ons komen wonen om ons te verlossen. Jezus = De enige weg tot God

  Alle andere geloven gaan uit van zelfverlossing door rituelen, goede werken en offers.

 4. Astrid op 20 juli 2015 om 23:11

  Jezus is de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de vader dan door Hem! Er zijn veel misleidingen en als je jezelf op Hem gericht houdt zul je Zijn en vrede gaan ervaren!

  • wietzebaron op 21 juli 2015 om 10:25

   Astrid, Diane:
   Het lijkt wel een mooi concept: God die naar ons toekomt om zich met ons te verzoenen, i.p.v. dat wij ons best moeten doen om met Hem verzoend te raken. Maar de mooiste man/vrouw is daarmee ook niet “de ware” en er zitten ook best wel problemen vast aan dit idee. De god van de bijbel hoeft niet naar ons toe te komen, want hij is alomtegenwoordig en dus al aanwezig. Hij hoeft niet mens te worden om ons te leren kennen, want hij is alwetend en zou ons al moeten kennen en hij zou ook geen zoenoffer nodig moeten hebben om ons te vergeven want hij is almachtig en zou dat zo kunnen regelen zonder een offer als tegenprestatie te vragen.
   Opvallender is het dat het in de praktijk weinig uitmaakt. Vrome hindoes, moslims, boeddhisten, joden, ongelovigen, etc. doen even hard hun best om goed te leven, hun naaste lief te hebben etc. als evangelische christenen en ik kan je verzekeren met hetzelfde goede of slechte resultaat.
   Met de komst van Jezus is de duivel niet verslagen en Jezus in je hart gaat geen echt beter mens van je maken. (Je ziet dat wel aan het onverdraagzame stukje van onze anonieme medeschrijver.) Dat is toch iets waar je zelf aan moet werken en zelf de verantwoordelijkheid voor moet nemen…

   • Arnold op 22 juli 2015 om 08:40

    Behoorlijk grof om te beweren dat de duivel niet is verslagen. De duivel is al verslagen hij is alleen nog niet voor eeuwig gebonden. Ik vind dat een aantal evanglische christenen nogal een bedreiging vormen tegen de christelijke leer. Ze proberen jongeren vanuit andere kerken te trekken. Het valt me op ze weten heelveel van de Bijbel. Maar EO jongeren dag e.d. mag wel enzo. Ik krijg regelmatig vragen vanuit de onchristelijke wereld hoe dat dan zit. Ze zeggen dat mag dan weer wel. De Bijbel vraagt van ons 1 ding en dat is eenvoud. En dat betekend niet dat je muziek.mag luisteren die hetzelfde is als de wereldse muziek. Het valt me altijd op dat het altijd eenrichtings verkeer is. De muziek veranderd naar de wereldse muziek maar nooit andersom? Ik ben ook weleens uit gelachen door evanglisch Christen door hoe ik in me geloof sta. Ze denken zelf alles zo goed te weten. Ik heb respect voor iedereen die gelooft. Dus ook voor hun. Maar andersom? De evangelisch wereld spreekt altijd nogal negatief over de refomatorische christenen.

 5. Frits op 21 juli 2015 om 15:49

  Mohammed was analfabeet

 6. Mohan op 21 maart 2016 om 14:58

  Ik ben in een hindugezin geboren, maar ben geen hindu bij geboorte. Naar mijn mening wordt ieder mens zonder geloof geboren.
  Je kiest uiteindelijk zelf ervoor om een religie aan te hangen of niet.
  Of je nu gelovig bent of niet: Je zult niet ontkomen aan liefde, verdriet, ziekte en de dood. Ongeacht je religie.
  Ik snap daarom niet dat sommige mensen hun religie als superieur aanduiden.
  Jezus was in mijn ogen een goed persoon en volgens mij begrijpen wij tot op heden zijn kruisiging en de bijbehorende boodschap niet.

 7. Sisi op 20 februari 2019 om 03:22

  Boeddha was geboren als een hindoe en voor de duidelijkheid geloven hindoes niet in meerdere “goden”. Met die meerdere goden worden verschillende vormen van God bedoelt. Hindoes geloven in één God dat zich kan manifesteren.

  • Martien op 20 februari 2019 om 12:50

   Dag Sisi, dank je wel voor je aanvulling. Het is echter te kort door de bocht om te zeggen dan hindoes maar in één god geloven. Binnen het hindoeisme zijn er veel stromingen die het allemaal wat verschillend opvatten. De diverse goden binnen het hindoeisme laten de verschillende aspecten van de ene god vertegenwoordigen. Tegelijkertijd vinden ze dat iedere god afzonderlijk verering verdient.

Laat een reactie achter

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor