Home » Bijbel » Is de Bijbel een betrouwbaar boek?
Home » Bijbel » Is de Bijbel een betrouwbaar boek?
Home » Bijbel » Is de Bijbel een betrouwbaar boek?

Is de Bijbel een betrouwbaar boek

Vroeg of laat gaat iedereen op zoek naar zijn of haar identiteit. Wie ben ik eigenlijk en waarvoor leef ik? Bij het zoeken naar antwoorden op zulke vragen wil ook de Bijbel een bron zijn. Niet zozeer één van de vele als wel de meest betrouwbare, schreef ik in het artikel Wat is de Bijbel?.

De vraag is of er goede redenen zijn om de Bijbel als betrouwbaar te zien.

Het is de ervaring van velen dat de Bijbel uiteindelijk zichzelf als betrouwbaar bewijst door je zo te raken dat je daarna niet meer dezelfde bent.

Zo’n ‘raakpunt’ kan ik voor jou niet regelen. Niet eens voor mijzelf. Maar misschien kan ik wel wat bezwaren voor je wegnemen.

Kloppen de feiten?

Een begrijpelijk bezwaar is de bewering die je vaak tegenkomt dat de Bijbel – de feiten waarover geschreven wordt – niet kloppen niet met de werkelijkheid. Twee opmerkingen daarover.

1. De Bijbel is geen ‘objectief beschreven geschiedenisboek’

De Bijbel is geen ‘objectief beschreven geschiedenisboek’, als die al bestaan. Het Woord van God – zoals de Bijbel vaak genoemd wordt – is vol van ‘gekleurde geschiedschrijving’. Veel vermelde feiten zijn niet alleen beschreven omdat ze ooit gebeurden, maar vooral omdat ze drager zijn van de doorgaande boodschap van de Bijbel.

Die boodschap is:

Is de Bijbel een betrouwbaar boek - liefdevolle relatie

God wil een liefdevolle relatie met de mens, maar door de ongehoorzaamheid van de mens aan God is er scheiding ontstaan tussen hen. Door het offer van Jezus aan het kruis biedt God de mogelijkheid om deze relatie te herstellen.

Meer hierover leer je in de gratis online cursus ¨WaaromJezus?¨»

Door het bijzondere van die boodschap worden soms gebeurtenissen beschreven op een manier die niet in overeenstemming is met onze wetenschappelijke regels voor geschiedschrijving. Maar ze zijn als drager van deze boodschap van Gods liefde voor ons wel ons vertrouwen waard.

2. Archeologische vondsten onderstrepen de Bijbel als correct

De andere opmerking is dat archeologische vondsten onderstrepen dat de Bijbel correct is als het gaat over historische gebeurtenissen, meer dan vroegere generaties deskundigen voor mogelijk hielden.

Een voorbeeld

Kajafas was als hogepriester betrokken bij het proces tegen Jezus, op Wie de grote lijn van de Bijbel uitloopt (zie bijvoorbeeld in het Nieuwe Testament Johannes 18). Gezien zijn betekenis is het belangrijk dat hij geen verzonnen figuur is. Dan zou het hele proces tegen Jezus ook verzonnen kunnen zijn. Bijvoorbeeld door de eerste volgelingen van Jezus die hun Leider graag als Held wilden neerzetten en daarom een kruisiging met opstanding bedachten.

Is de Bijbel een betrouwbaar boek

Ossuarium van Kajafas (bron Wikimedia Commons)

De vondst van een ossuarium (beenderenkistje) bij Jeruzalem in november 1990 onderstreept dat Kajafas werkelijk hogepriester was in de tijd van Jezus. De inscriptie op dat kistje vermeldt zijn naam! Google maar op ‘de kist van Kajafas’ en je vindt het hele verhaal. Daarmee komt er ook een streep onder de historiciteit van het proces tegen Jezus. Want om pakweg veertig jaar na dato onterecht een gebeurtenis toe te schrijven aan een belangrijk persoon, is dom. Dan maak je je bij voorbaat ongeloofwaardig. Dat wisten de Bijbelschrijvers ook.

Wat denk jij?

Is de Bijbel een betrouwbaar boek?

Wil je meer weten over de Bijbel, volg dan onze gratis online cursus Startersbijbel »
Wim Markus

Wim Markus

Ds. Wim Markus - ooit leraar wiskunde - nu emerituspredikant – schrijver van aantal boeken en multimediale catechese methode. (Disclaimer)
Wim Markus

Latest posts by Wim Markus (see all)

7 Responses to Is de Bijbel een betrouwbaar boek?

 1. Avatar Carlos schreef:

  Alle boeken van het nieuwe testament spreken elkaar tegen. Dat is natuurlijk logisch want ze zijn afzonderlijk An elkaar geschreven. Het eerste boek werd pas tientallen jaren na de dood van Jezus geschreven. Voor die tijd was er uitsluitend het gesproken woord. Het verhaal wat van mens op mens wordt verteld. Gekleurd en bij voortduring aangepast want zo is de effect beluste mens. Uiteindelijk is het canon notabene door de Romeinen vastgelegd en geredigeerd. Gevolg is natuurlijk dat zowel tijd als persoonlijke belangen meer invloed hebben gehad op de inhoud van de bijbel dan welke historische gebeurtenissen dan ook. Opmerkelijk genoeg zal elke theith.deze wetenschappelijke feiten meteen verwerpen om vervolgens wel te roepen dat uit opgravingen plotseling bewijs te halen valt waaruit de validiteit van de bijbel blijkt. Vanuit wetenschappelijk oogpunt hoeft niet bewezen te worden dat Jezus heeft bestaan. Alleen was Jezus maar een klein onbeduidende Messias. Het enige.wat we van hem weten is dat hij jood was en dat hij predikte voor joden. Zelfs zijn dood zijn ondertussen zeer duidelijke aanwijzingen dat het heel goed mogelijk is dat hij helemaal niet het wereldrecord doodgaan aan het kruis binnen 6 uur heeft gevestigd, maar dat hij nog lekker lang daarna in India heeft geleefd. Dit verhaal is al.meer valide dan het verhaal dat hij is opgestaan uit de dood en naar de hemel is gevaren.

  Ondertussen is elk woord in de bijbel figuurlijk bedoeld en geherinterpreteerd, omdat de inhoud allang is weerlegd door wetenschappelijke feiten.

  De bijbel is zo onbetrouwbaar als een overspelige vrouw en moet met uiterste voorzichtigheid worden behandeld. Het feit dat het verhaal mensen inspireert, boeit of wat voor ervaring dan ook geeft mag geen betekenis hebben. Er zijn genoeg andere boeken al dan niet religieus van aard die hetzelfde effect bereiken. Dat als bewijs aanvoeren is echt heel erg glad ijs.

 2. Avatar Sofia schreef:

  Het zal wel. Ik geloof er niets van. Zo’n zogenaamde hogere macht.

  • André Scholten André Scholten schreef:

   Waarom niet? Wat zijn je bezwaren?

   • Avatar Carlos schreef:

    Omdat je het nog steeds niet kunt bewijzen. Ondanks het feit dat jullie wetenschappelijk bewijs beloven kok je niet verder dan hypotheses die niet eens aan de wetenschappelijke vereisten voldoen. Dat wordt bewijs genoemd en mensen die niet beter weten slikken het. Ik zoek echt bewijs. Dat ontbreekt ten ene male.

    • André Scholten André Scholten schreef:

     @ Carlos

     Dat er geen wetenschappelijk bewijs voor het bestaan van God is, daar heb je gelijk in. Dat had ik zo niet moeten noemen. Dat is inmiddels aangepast in het artikel ¨Is er bewijs dat God bestaat?¨. Beter is het om te spreken van argumenten.

     Je zoekt bewijs. De vraag is: is het bestaan van God überhaupt te bewijzen? Is een niet-materialistisch Wezen te bewijzen volgens de methodes van de wetenschap? Ik denk dat het per definitie niet mogelijk is. Daarom kun je je afvragen of het redelijk is om bewijs voor het bestaan van God te vragen, terwijl je al weet dat de wetenschappelijke methode hierin tekort schiet.

     Misschien is het een idee om je blikveld te verruimen en buiten het materialistische hokje te denken en te kijken naar wat redelijk is en niet een antwoord te zoeken waarvan je bij voorbaat al weet dat het niet binnen de eisen past die je stelt.

     Sta je open voor de optie dat er meer is dan hetgeen je hoort, ziet, proeft, voelt, en ruikt?

     • Avatar Carlos schreef:

      Beste Andre,

      Wederom erg bedankt voor jouw reactie. Ik ben nog bezig met een reactie naar GJ. maar neem er de tijd voor. Verstandig dat je de term bewijzen hebt aangepast. Toont karakter. Respect.

      Ik denk dat je het hier erg omdraait. Als God gekend wil worden is hij machtig genoeg om zich kenbaar te maken. Dit doe je niet middeld een niet kloppend boekwerk, maar door je te laten zien. Koud kunstje voor hem.

      Alle gods argumenten en godservaringen zijn van toepassing op alle goden ook Thor en Jupiter etc. Sterker nog. Elke godservaring is op te wekken met een magneet in een laboratorium.

      Ik ben van mening dat indien mensen beweren dat “iets” bestaat dat degeen die beweert dat het bestaat dit ook moet bewijzen.

      Nogmaals natuurlijk kun je de wereld alleen maar zien zoals je zelf bent. Dat is de reden dat ik steeds vanuit een andere invalshoek kijk. Al heel snel kom je dan tot de volgende conclusies:

      • Vrijwel alles is verklaarbaar zonder een god. Er zijn enkele gaten, maar daar een god in stoppen is nog steeds “god of the gaps” en er zijn steeds minder gaten, dus steeds minder goden.
      • God is niet uniek, er zijn zoveel goden, wie bepaald welke de goede is.
      • Het Christendom herbergt alle religieuze opvattingen en tradities die in die tijd golden voor vrijwel alle omringende religies. Er werd flink van elkaar gejat zeg maar.
      • Christenen zijn van mening dat wetenschappelijk onderzoek opgedeeld moet worden in experimenteel en historisch. Historische wetenschap is dan feitelijk waardeloos, want we hebben het niet gezien en niet meegemaakt. Alleen als het in de bijbel staat is het anders en dan mag je wel historisch onderzoek doen.
      • Wetenschap is geen geloof nog een religie, maar een methode om de werkelijkheid te beschrijven, waarbij ruimte wordt gelaten om te falsificeren en plausibiliteit het toverwoord is. Je kunt als dusdanig dus ook niet geloven in de wetenschap of in evolutie. Je begrijpt het of niet. Daarna bepaal je de plausibiliteit en vervolgens kom je met tegenbewijs mocht je het niet valide vinden.
      • Indien een wetenschappelijke theorie niet deugd zal hij gefalsificeerd worden in peer studies en met een beetje geluk levert het je ook nog een nobelprijs op
      • Om in god te geloven moet je ervan uit gaan dat meer dan 95% van de wetenschappers (ik reken theologen expliciet niet tot deze groep) in een complot zit om evolutietheorie in stand te houden, zonder enige reden, zonder enige aanwijzing. Alleen maar omdat Theisten het zo zien.
      • Godsgeloof betekent bewust bewijsmateriaal negeren en ontkennen zodra het erop gaat lijken dat die ouwe er niets mee te maken had.
      • Geloof zorgt voortdurend voor geweld. Zelfs het Christendom kent meer dan 30000 stromingen waarvan de vertegenwoordigers regelmatig bereid zijn elkaar het hoofd in te slaan om maar gelijk te hebben.
      • Vanuit christelijke/creationistische hoek kom ik uitsluitend hypothesen tegen. Deze spreken elkaar altijd tegen en er is vrijwel geen bewijs verzameld om de theorie te onderbouwen, hierdoor dus ook geen consensus. Alle gaten worden opgevuld met de werkelijke god van de gaten.
      • De term “God of the gaps” duidt op de creationistische visie die elk vraagteken met god verklaard. Wetenschappers durven te zeggen: “we weten het (nog) niet. Simpel. Daar hoeft geen god voor te worden bedacht. Daar zijn christenen veel beter in.
      • Om het bestaan van god mogelijk te maken, moeten we natuurwetten aanpassen, denk maar aan de snelheid van het licht en tempo waarin radioactief verval optreed en nog veel meer. Ik zie dus een lichtstraal op mij afkomen die er miljarden jaren over deed, maar ik moet er maar vanuit gaan dat die snelheid is aangepast omdat god het zo wilde. Voor mij is dit echt grote onzin.
      • We moeten alle historische zaken die aantonen dat de bijbel een door mensen geschreven en geredigeerd werk is negeren. Codex Cinaiticus bewijst het tegendeel.
      • Er zijn aanwijzingen het nieuwe testament voor een gedeelte is geschreven dan wel geredigeerd door de romeinen. Kijk maar naar Ceasar’s Messiah van Joseph Atwill.
      • Ook de documentaire ‘was jezus a buddhist monk’ is zeker indrukwekkend te noemen.
      • De bijbel is een feitelijk onleesbaar boek geworden. Zelfs jullie die zeggen dat je de bijbel letterlijk moet nemen, komen steeds met interpretaties van de tekst. Eigenlijk is het een belediging voor god dat dat al nodig is. Maar de interpretaties leveren een boek op 5 keer zo omvangrijk als de bijbel zelf.
      • We moeten a priori ervan uitgaan dat zaken bovennatuurlijk zijn. Een omschrijving van de bezetenheid van Maria Magdalena duidt op een epileptische aanval. De bijbel gaat uit van demonen. Ik begrijp dat als je dat een duivel in wil zien dat je dat ook ziet.
      • We moeten tegen beter weten in accepteren dat twee evangeliën geschreven zijn door ooggetuigen. De teksten vertonen echter een dermate hoge mate van complexiteit dat dit niet aannemelijk is. Bovendien kan ik nu een leger mensen oproepen die ooggetuige zijn geweest van veel meer wonderen dan Jezus ooit heeft volbracht. We weten hoe dat verhaal is afgelopen en ik weet waarschijnlijk hoe betrouwbaar jij deze getuigen vindt.

      Ik kom steeds op dezelfde conclusie. God is een niet houdbare hypothese.

      Carlos

Laat een bericht achter