Home » Posts » God » Waarom geneest God niet iedereen?
Home » Posts » God » Waarom geneest God niet iedereen?
Home » Posts » God » Waarom geneest God niet iedereen?

‘Als God zo ontzettend veel van mensen houdt zoals christenen beweren, waarom is mijn moeder dan gestorven aan kanker? Waarom geneest God niet iedereen?’

Waarom geneest God niet iedereen

Gebed om genezing

Als er een vraag is die veel discussie losmaakt is het deze wel: waarom geneest God niet iedereen? Het gekke is dat die vraag zowel binnen als buiten christelijke kringen speelt.

Ziekte treft namelijk mensen uit alle lagen van de bevolking, ongeacht achtergrond of overtuiging. Het voordeel dat christenen hebben als er ziekte optreedt, is dat ze tot God kunnen bidden voor genezing.

Alleen al die mogelijkheid biedt enige verzachting in het leed. En het gebed voor genezing geeft vaak een enorme troost.

Maar ja, bidden geeft geen garantie dat de zieke ook daadwerkelijk geneest. Iedereen kent wel voorbeelden van mensen die, ondanks dat er heel veel voor hen gebeden is, toch ziek zijn gebleven of gestorven zijn.

¨De strijd tegen de ziekte hebben zij verloren¨

¨De strijd tegen de ziekte hebben zij verloren¨, lezen we dan op de rouwkaart. God lijkt de smeekbeden van zijn geliefde gelovigen niet te horen, uitzonderingen daar gelaten natuurlijk. Dus als ongelovige moet je er maar helemaal niet aan beginnen…. Toch?

Jezus geneest de zieken

Dat God zieke mensen wil en kan genezen is geen fabel. De Bijbel staat gelukkig vol met ooggetuigenverslagen. God openbaart zich niet alleen als Schepper van de mensheid, maar ook als degene die herstel brengt als er dingen fout gaan.

Stel je voor dat iemand een geweldige uitvinding doet of iets heel moois in elkaar zet. Zal hij of zij dan het product niet met hand en tand verdedigen als er kritiek komt, of reparaties verrichten als er schade is?

Waarom geneest God niet iedereen - repareren

Zo is het eigenlijk ook met God. Hij genas mensen en geneest nog steeds! Toen Jezus op aarde rondliep had Hij medelijden met iedereen die ziek of zwak was en Hij genas hen allemaal. Hij deed dat met een woord, een aanraking of een gebaar.

De verhalen zijn fascinerend en zeker ook inspirerend en de drijfveer voor christenen om met, en voor elkaar, te bidden als ziekte om de hoek komt kijken. Gelukkig zijn er enorm veel prachtige verhalen van mensen die wonderbaarlijk genezen zijn.

Ernstige ziektes

Maar daarmee is de vraag niet beantwoord waarom God niet iedereen geneest. Als Hij toch zo liefdevol en genadig is, waarom dan mensen laten lijden en vroegtijdig laten sterven? Al die ernstige ziektes, helpt dat bidden voor de zieken wel?

Al die ernstige ziektes, helpt dat bidden voor de zieken wel?

Helaas is er geen eenvoudig antwoord op die pijnlijke vragen. De mensen die genezing door gebed hebben ontvangen, zullen hier anders over denken dan degenen die een geliefde hebben verloren ondanks gebed om genezing.

Mensen die genezing hebben ontvangen weten het zeker: God geneest! Het tegenovergestelde is helaas ook voor velen een zekerheid: ik ben niet genezen, dus God geneest niet (altijd).

Niet iedereen geneest

Volgens mij zit het probleem in de vraagstelling ‘waarom geneest God niet altijd ?’ hierin, dat wij Zijn vermogen en wil om te genezen afmeten aan onze persoonlijke ervaringen.

Waarom geneest God niet iedereen - persoonlijke ervaringen

Anders gezegd, als wij niet ervaren dat God goed is, bestempelen wij Hem als slecht. Als wij niet ervaren dat God genadig is, bestempelen wij Hem als hardvochtig. Als wij niet ervaren dat God geneest, is onze logische conclusie dat Hij dat niet wil.

Als ons Godsbeeld afhankelijk is van onze persoonlijke ervaringen dienen we elke dag een andere God. De Bijbel schept een duidelijk beeld: God is Schepper én geneesheer.

Er is geen eenvoudig antwoord op de vraag waarom dan niet ieder mens waarvoor gebeden wordt, geneest. Zoals er evengoed geen antwoord is op de vraag waarom mensen na jarenlange behandelingen alsnog sterven en nooit genezing ervaren.

Zijn wij dan boos op de dokter? Is het fair om boos te zijn op God?

Lees meer artikelen zoals deze

Marja Verschoor-Meijers
Auteur, tekstschrijver, denker & doener.
Marja Verschoor-Meijers

Latest posts by Marja Verschoor-Meijers (see all)

Tagged with →  

11 Responses to Waarom geneest God niet iedereen?

 1. jochanan says:

  misschien ligt de oorzaak van het niet goed kunnen beantwoorden wel bij het gebrek aan kennis van het Woord van God? we weten vaak precies welke zaken uit m.n. het oude testament niet van toepassing zijn op ons en de huidige tijd waarin we leven en God op een bepaalde manier werkt. maar zodra het om genezing gaat lijken we dit onderscheid ineens volledig kwijt te zijn.

  • Aline Aline says:

   Wat denk jij, Jochanan? Denk je dat door meer kennis over de Bijbel meer genezingen zouden kunnen plaatsvinden?

 2. Jochanan says:

  Aline, ik denk eerder dat je tot het tegenovergestelde inzicht komt. dus eerder minder dan meer genezingen. het bovenstaande stuk gaat uit van de ‘aanname’ dat God in deze tijd nog steeds geneest, maar is dat werkelijk zo?
  alle genezingen die in de Bijbel staan, zijn radicaal en volledig. komen dergelijke genezingen überhaupt in deze tijd van Gods plan voor? daarbij bedenkend dat er ook nog een tegenstander is, die zich voordoet als een engel van het licht (2Kor11:14), ook die is tot veel in staat.
  hoe dan ook, durf te onderzoeken wat de Bijbel hier werkelijk over zegt, maar dan is het wel belangrijk om te ontdekken en dit te onderzoeken dat God een plan heeft met de wereld. en je af te vragen in welke fase van Gods plan we leven en wat de kernmerken daarvan zijn. ik zou haast willen zeggen, zoek de verschillen, maar beter is het om Gods Woord te laten spreken, en wel bij monde van de apostel Paulus; “beproef de dingen die verschillend zijn” (Fil1:10). m.a.w. niet alles in de Bijbel is op 1 hoop te gooien! zoals ik ook al in mijn eerste reactie aangeef.

  • Aline Aline says:

   Dank je wel voor je reactie, Jochanan. Ik ben het met je eens; niet alles uit de Bijbel is op één hoop te gooien en we doen er goed aan niet alleen de krenten uit de pap te pikken. Hoe dan ook blijft het moeilijk om (m.i.) om de Bijbel te proberen te begrijpen. Je leest het in een andere taal, een andere context, etc.. Daarnaast kan ik me voorstellen dat mensen verlangen naar genezing en proberen er met of zonder Bijbel wijs uit te worden. Ieder moet zijn eigen weg daarin zoeken.

 3. Ik kan gelukkig uit eigen ervaring zeggen dat ‘dergelijke’ genezingen (radicaal en volledig) nog steeds voorkomen. Maar helaas niet in alle situaties en dat is weleens lastig. Dat ligt overigens denk ik niet aan God, maar eerder aan ons onvolledig begrijpen… zoals je eerder aanhaalde. Het onderzoeken is daarbij zeker van belang en persoonlijk doe ik dat graag en met liefde. Maar ik heb ook meegemaakt dat mensen die niets van God, de Bijbel of geloof wisten door Hem werden aangeraakt en volledige genezing ontvingen (zowel fysiek, emotioneel als geestelijk)… een wonder van genade en dan kan ik alleen maar amen zeggen!

 4. Jochanan says:

  das mooi; uw persoonlijke ervaring!

  in uw bovenstaande betoog stelt u overigens zelf dat dit de uitzonderingen betreft. dus blijft de vraag, waarom het grootste deel van de gebeden voor genezing niet tot genezing leiden?
  daarnaast stelt u, via een vergelijking, dat God zijn schepping met hand en tand verdedigt! dit spreekt u eerdere stelling tegen. en indien dit in praktische zin op dit moment echt zo zou zijn, dan zou er niemand ziek zijn; “en God zag dat het zeer goed was”, met betrekking tot de mens is de quote zelfs: “zeer goed”.
  dan haalt u ineens aan dat er ‘veel’ prachtige verhalen zijn. het klinkt misschien hard, maar vaak zijn het inderdaad niet meer dan verhalen.
  daarmee zeg ik niet dat God niet in staat is om te genezen. integendeel zelfs. God is almachtig. en zeker zullen er mensen zijn die in deze tijd door ingrijpen van God genezen. maar toch, zoals u zelf zegt, voor het grootste deel leiden de gebeden niet tot genezing. het waarom blijft?
  en dan komt u inderdaad tot de kern, tegenwoordig willen we (helaas) “ervaren”, en op basis daarvan trekken we inderdaad onze (soms ongenuanceerde) conclusies.

  op het “onvolledig begrijpen” geeft het Woord van God, m.b.t. het waarom Hij niet geneest in deze tijd, toch echt een helder antwoord.

 5. Aline Aline says:

  Dit is een reactie op Marja, maar ben ik toch even nieuwsgierig naar je laatste alinea Jochanan. Waarom geneest God niet in deze tijd? Heb jij daar een antwoord op?

 6. Jochanan says:

  Aline, zoals ik zeg, daar heeft Gods Woord een antwoord op. niet ik!

  Je zegt in een andere reactie dat de Bijbel niet eenvoudig is te begrijpen, agv context en vertaling. dat is helemaal waar. maar in deze tijd hebben we het grote voordeel dat we zeer eenvoudig toegang hebben tot de grondtekst, tot detaillistische uitleg van die grondtekst. we kunnen alle vertalingen per tekst digitaal naast elkaar zetten, etc. etc.
  allemaal zaken die ons helpen de werkelijke bedoeling van bepaalde teksten te doorgronden. want alle vertalingen zijn helaas vertaald oiv denkbeelden en inzichten van de vertaler, daarvan is geen ene vertaling gevrijwaard. en er zijn dan ook wel degelijk teksten die je a.g.v. een gebrekkige/foutieve vertaling, op een verkeerd spoor kunnen zetten.

  edoch, wanneer je inzicht groei in het plan van God met deze ‘kosmos’, dan zal dat ook leiden naar inzicht in het antwoord op hoe het in deze tijd zit met genezing.

  • Aline Aline says:

   Duidelijk, Jochanan. En wat zijn jouw inzichten?

   • jochanan says:

    Aline, wat wil je precies horen?
    Mijn reacties geven toch een aardige richting?
    Daarnaast is dit medium ook niet echt geschikt om uitgebreid in te gaan op deze materie.
    Edoch, ik zal een beknopte poging wagen. Ik wil dat doen a.d.h.v. een vraag, waarom kon Paulus op een gegeven moment niet meer genezen? Zo was in Hand19:12 een zweetdoek van Paulus nog voldoende om mensen te genezen. In Hand28 geneest Paulus allen die ziek waren op Malta. En dan verandert er iets. Handig is daarbij te weten dat de Bijbelboeken niet in chronologische volgorde staan. Na het boek Handelingen heeft Paulus nog diverse brieven geschreven. En in die later brieven, waarin Paulus het Woord van God voleindigd (Kol1:25) dan blijkt dat er ineens geen sprake meer is van genezen. Timotheus krijgt het advies een weinig wijn te nemen (1Tim5:23). Waarom hier geen geen genezing door Paulus, NB zijn zoon in het geloof? Ook Epafroditus moest het ontgelden, Paulus genas hem niet (Fil2:26-27). Waarom niet, als een aantal jaren daarvoor een zweetdoek nog voldoende was om te genezen?
    Ik geloof dat God op dit moment verborgen werkt, we zijn zelfs met Hem verborgen in God (Kol3:3), en daar horen niet direct openlijke tekenen en wonderen bij. (Matt13:22 is in dit verband ook wel een interessante tekst).
    Er valt nog veel meer te zeggen over hoe God in de huidige tijd werkt. Daarbij is het ook nog eens zo dat de Jood tekenen en wonderen verwacht, de Griek wijsheid (1Kor1:22).
    Het lastige is om te komen tot een goed onderscheid tussen de dingen die in de Bijbel staan. Maar 1 ding is zeker, er zijn verschillen in de Bijbel, die ogenschijnlijk op het eerste gezicht elkaar tegenspreken. Dit zijn vaak ook de stokpaardjes van tegenstanders van de Bijbel. Echter Gods Woord is Waarheid, en perfect in opbouw. In Zijn Woord ontvouwt Hij ons Zijn plan. En daar zit een opbouw in. Krijg je zicht op zijn plan, dan ontdek je dat er geen verschillen zijn, in die zin, je zult ontdekken dat de dingen die verschillen (Fil1:10) omdat deze enkel toebehoren aan verschillende fases in Gods plan. Denk bijvoorbeeld aan de wet. Gods handelen met het volk Israël is toch duidelijk anders dan hoe God in deze tijd handelt. Daar zijn we het allemaal over eens. En dan kom ik weer terug op mijn eerder reacties, het gaat er om, te beproeven de verschillen die er zijn in Gods handelen. Wat zijn de kenmerken in Zijn handelen voor deze tijd? We weten allemaal direct te benoemen dan we in de tijd van ‘genade’ leven. Is Die overweldigende genade ons niet genoeg (2Kor12:9)? Behoren genezingen, wonderen en tekenen tot Gods handelen in deze tijd?
    In Christus Jezus zijn we gezegd met ALLE geestelijke zegen in de hemel der hemelen (Ef1:3).

    • Aline Aline says:

     Ik ben blij dat je het voor jezelf duidelijk hebt, Jochanan. Laten we het hierbij houden. Het ga je goed!

Laat een bericht achter