Home » Bijbel » Hoe belangrijk is bewijs dat God bestaat?
Home » Bijbel » Hoe belangrijk is bewijs dat God bestaat?
Home » Bijbel » Hoe belangrijk is bewijs dat God bestaat?

‘Bewijs maar dat God bestaat!’ Waarom zou dat moeten? Geloven gaat in de kern om vertrouwen, niet om rationele erkenning.

Laten we bovenstaande vraag stellen vanuit Gods perspectief en vanuit ons perspectief.

Hoe belangrijk vindt God rationeel bewijs om Zijn bestaan aan te tonen?

Dat wordt duidelijk wanneer we de Bijbel lezen. God biedt ons in de Bijbel geen rationele bewijsvoering om Zijn bestaan aan te tonen. Hij bedoelt de Bijbel niet als een soort informatieboek met feitjes, weetjes, verklaringen met betrekking tot Zijn bestaan.

Aangesproken

De Bijbel reikt ons niet maar wat informatie aan waarmee we God rationeel zouden kunnen bewijzen. In de Bijbel spreekt God ons aan! Luisteren naar de Bijbel is: je aangesproken weten.

Het duidelijkst en mooist spreekt God ons aan in Jezus Christus, Zijn Zoon. God onthulde ons 2000 jaar geleden niet het meest sublieme rationele Godsbewijs. Nee, Hij kwam in ons midden als mens: Jezus! Ook wanneer we de Bijbel vandaag opendoen, spreekt God ons in Christus nog altijd aan.

Blijkbaar vindt God rationele bewijsvoering niet dé manier om mensen tot geloof te brengen. Waarom niet?

God zit niet te wachten op de rationele erkenning dat Hij bestaat; God is wel uit op vertrouwen. Hij verlangt naar de liefde van ons hart.

God zit niet te wachten op de rationele erkenning dat Hij bestaat; God is wel uit op vertrouwen’

Stel dat God ons zo zou informeren dat we Zijn bestaan wel moéten erkennen, dan heeft dat niets met liefde en vertrouwen te maken. Zo wil God niet geloofd worden. Voor God is geloof: ons vertrouwen in Hem.

Hoe belangrijk vind ik rationeel bewijs om Gods bestaan aan te tonen?

Dat hangt er vanaf hoe ik mezelf zie. Zie ik mezelf als (niet meer dan) mijn brein? Dan is rationeel bewijs het enige wat telt als het gaat om het accepteren dat er zoiets als G/god is.

Zie ik mezelf als meer dan brein? Als mens met een ziel, met een hart, met een geest, met een zelf, met een meest innerlijke kern, met gevoel?

Zo ja, waarom zou rationeel bewijs dan het enige of belangrijkste zijn wat telt als het gaat om het bestaan van God? Weet ik al wat mijn zíel vraagt met betrekking tot God? De vragen van mijn ziel mag ik naast de vragen van mijn brein leggen.

Niet irrationeel

Nog een vraag hierbij: moet God in mijn hersenpan passen of mag God mijn brein of het menselijk brein in het algemeen overstijgen? Als God in onze hersenpan moet passen, is er geen sprake van God. Als God ons brein wel mag overstijgen, plaatst dat ons meteen voor de beperking van rationele Godsbewijzen.

Met verstandelijk argumenteren kunnen we hooguit aannémelijk maken dat God bestaat en dat geloof in God niet irrationeel is.

Er is niks mis met het nadenken over zogenaamde ‘godsbewijzen’, maar laten we ons wel bewust zijn van het beperkte belang van rationeel argumenteren en bewijzen!

Roelof Vellinga

Roelof Vellinga

Predikant. Facebook-dominee. Publicist. Imperfect mens, daarom welkom bij Jezus. Wandelaar-met-hond. (Disclaimer)
Roelof Vellinga
Roelof Vellinga

Latest posts by Roelof Vellinga (see all)

5 Responses to Hoe belangrijk is bewijs dat God bestaat?

 1. Jarenlang leefde ik met de overtuiging dat God niet bestaat en dat alleen domme, ouderwetse mensen in God geloven. Ik meende dat de wetenschap had bewezen dat alle leven op aarde zonder een Schepper tot stand was gekomen, dankzij de magische evolutie, en daarmee was de kous voor mij af. De wetenschap was het antwoord op onze vragen en God was vervolgens overbodig.Tot… ik op een dag ontdekte dat God wel degelijk bestaat.Als je bijvoorbeeld kijkt naar de duizelingwekkende complexiteit en het extreme technische vernuft van de natuur, dan ontkomt een eerlijk denkend mens niet aan de conclusie dat al die wonderen door een geweldig machtig en duizelingwekkend wijs God geschapen moeten zijn.Net zoals we in de schilderijen van Rubens de hand van een meester zien en in de techniek van een iPhone het intellect van een ingenieur onderscheiden, zo zien we in de miljoenen wonderen van de natuur de hand en het brein van een fenomenaal grote Kunstenaar en Uitvinder…Overal om je heen hoor je het: ‘het leven is ontstaan door evolutie’. Maar wist je dat er tienduizenden wetenschappers zijn die de evolutietheorie afdoen als onbewezen en zelfs onwetenschappelijk? Wist je dat er nog nooit een onweerlegbaar bewijs voor evolutie geleverd is? Wist je dat deze theorie gebaseerd is op onbewezen veronderstellingen en hypothesen? Wist je dat meer en meer eerlijke wetenschappers erkennen dat er heel wat mis is met deze theorie?…Het ontstaan van het heelal had niet per toeval kunnen gebeuren.Het universum wordt geleid door een oneindige intelligentie, waar wij een klein onderdeel van zijn.Er buiten het heelal, een besturende macht en een Wetgever moet zijn.Er is een bewijsbare wet van de biogenesis, namelijk dat leven alleen kan voortkomen uit leven. Er is dus een Gever van leven waaruit de levende wezens op aarde zijn voortgekomen. Zij kunnen dus niet als vanzelf uit dode stoffen tevoorschijn komen.Recent omvangrijk wetenschappelijk onderzoek (eind vorige eeuw) om een fysieke verklaring van het leven te vinden door de bestudering van eiwitmoleculen is afgebroken. De conclusie was dat ‘leven’ niet te definiëren is vanuit fysieke elementen. De volmaakte structuur van het heelal getuigt van een intelligent ontwerp. Voor alles wat bestaat moet er een geniaal en samenhangend plan zijn uitgevoerd om de kosmos met al zijn details tot stand te brengen. Er moet dus een Ontwerper achter zitten.Uit een oerknal kan per definitie geen geordend systeem voortkomen. Het tegendeel wordt dagelijks bewezen bij elke explosie. De evolutietheorie wordt door steeds meer wetenschappers afgewezen omdat veelvuldig in de natuur is aangetoond dat in een systeem, dat aan zichzelf wordt overgelaten, de geordendheid afneemt en de ongeordendheid toeneemt….

  • Martien Martien schreef:

   Dank je wel voor je reactie. Mooie aanvulling.

  • Avatar Gert Jan schreef:

   En dan nog even over de zgn. oerknal, nog een aanname van de wetenschap: door koolstof- en waterstofdeeltjes is er dus een natuurlijke reactie ontstaan waardoor het heelal zou zijn ontstaan. Eerst was er niets, helemaal niets. Dan moet de wetenschap met een verklaring komen waarom deze materie er ineens zou zijn. Er was immers toch niets? En materie kan niet uit het niets ontstaan! Het is, althans voor mij, overduidelijk dat een intelligente macht deze materie heeft aangebracht. Dit wetende, in combinatie met de bijbel wordt mijn geloof onderstreept.
   I love Jezus!

   • Martien Martien schreef:

    Hoe het universum is ontstaan weten we niet, want we waren er niet bij. ;-) Maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat het plotseling is gebeurt, en ja dat kan alleen door een intelligentie.
    Mooi om te lezen dat je geloof erdoor onderstreept wordt zoals je dat zegt.

Laat een bericht achter