Home » God » De waarheid gaat hand in hand met tolerantie!
Home » God » De waarheid gaat hand in hand met tolerantie!
Home » God » De waarheid gaat hand in hand met tolerantie!

Jezus (,,Ik ben de waarheid!”) of Pilatus (,,Wat is waarheid?”). Wie van de twee past het best bij de Dag van de Tolerantie (16 november)?

Intolerant

Jezus’ woorden -,,Ik ben de waarheid!”- klinken veel mensen vandaag intolerant in de oren. Want dé waarheid bestaat toch niet?! Wie zich beroept op één waarheid is dus per definitie intolerant. Laat staan iemand die zichzelf zelfs gelíjk stelt aan de waarheid.

Pilatus’ woorden -,,wat is waarheid?”- doen misschien heel even vermoeden dat hij wat toleranter was ingesteld. Hij was niet zo stellig als Jezus! De eerlijkheid gebiedt te vermelden, dat Pilatus niet in waarheid geïnteresseerd was. Want hij stelde dan wel die vraag, op het antwoord wachtte hij niet eens.

 

Outcasts

Gedroeg Jezus Zich tijdens Zijn leven op aarde intolerant jegens mensen? Nee, iedereen was welkom bij Hem. In het bijzonder de outcasts van de samenleving, de mensen dus tegen wie de samenleving zich intolerant gedroeg.

Was Jezus ook tolerant jegens mensen die het niet met Hem eens waren, jegens mensen die niet in Hem wilden geloven als de Zoon van God? Ja, Hij liet hen vrij in hun keuze. ,,Willen jullie soms ook weggaan?”, vraagt Hij zelfs aan Zijn leerlingen op het moment dat veel van mensen die Hem volgden, afhaken. (Een ander mooi voorbeeld van Jezus’ tolerantie, lees je hier.)

Gedroeg Pilatus zich intolerant jegens mensen? Volgens historische bronnen buiten de Bijbel om stond hij bekend als een harde, onbuigzame man. Opzettelijk kwetste hij Joden als het gaat om hun religieuze geloofsovertuiging. Bepaald geen toonbeeld van tolerantie dus.

Intolerantie van het volk

Hoe tolerant was Pilatus jegens Jezus? Uit de Bijbelse geschiedenis over het lijden van Jezus is duidelijk, dat Pilatus Jezus niet beschermde tegen de intolerantie van het volk. Hij trok zijn handen van de zaak-Jezus af.

Met de moord op Jezus als gevolg. En Jezus? Die bleef tolerant, tot het uiterste. Hij bad zelfs voor de mannen die hem met spijkers aan het kruis sloegen.

Pure macht

Waarom beschermde Pilatus -de overheid in eigen persoon- Jezus niet tegen de dodelijke intolerantie van het volk? Pilatus wilde er niet aan dat zijn macht ‘van boven’ kwam. Van een link tussen macht en waarheid wilde hij niet weten. Pure macht. Daarom ging het hem dus. Niet begrensd door waarheid van boven, niet getoetst aan waarheid van boven, geen verantwoording schuldig aan waarheid van boven.

Macht was het enige wat voor Pilatus telde. Het volk wist dat, en rook zijn kans. Het dreigde Pilatus bij de keizer in Rome in diskrediet te brengen als hij Jezus zou vrijlaten. Geen haar op Pilatus’ hoofd die toen nog aan waarheid dacht. De intolerantie in de straten van Jeruzalem kreeg vrij spel.

Niet wáárheid en intolerantie zijn twee zijden van dezelfde medaille; mácht en intolerantie blijken sinds mensenheugenis telkens weer twee zijden van dezelfde medaille te zijn.

Zestien november is de Dag van de Tolerantie (of Dag van de Verdraagzaamheid). Goed om juist op deze dag vooral bij Jezus stil te staan. Zijn leven -tot aan het moment van zijn onrechtvaardige dood- blijft hét voorbeeld van tolerant leven. Zijn onderwijs aan Pilatus over de herkomst van diens (staats)macht is hyper-actueel wanneer ‘het volk’ weer op intolerante wijze van zich doet spreken.

Spreekt deze blog je aan of heb je vragen of wil je er iets over kwijt, dan kun je vertrouwelijk contact met ons opnemen. In de blog lees je over waarheid. Jezus zegt dat Hij de waarheid is. Wil je meer over Jezus weten, kijk dan eens naar deze cursus.)

Roelof Vellinga

Roelof Vellinga

Predikant. Facebook-dominee. Publicist. Imperfect mens, daarom welkom bij Jezus. Wandelaar-met-hond. (Disclaimer)
Roelof Vellinga
Roelof Vellinga

Latest posts by Roelof Vellinga (see all)

Laat een bericht achter