Home » Berichten » Het (goede) nieuws van alledag » Dankbaar leven
Home » Berichten » Het (goede) nieuws van alledag » Dankbaar leven
Home » Berichten » Het (goede) nieuws van alledag » Dankbaar leven

Een niet-gelovige Facebook-vriendin van mij verwondert zich dankbaar over de meevallers in haar leven. Het meest dankbaar is ze voor haar ,,heel aardige zoon”. Ze is gelukkig met hem. ,,Omdat hij er altijd voor me is.” Ik vroeg of ze haar zoon ziet als meevaller of als geschenk. Ze antwoordde met humor: ,,Ik heb ‘m zelf goed opgevoed.”

Keus

Dankbaar leven is een keus. Voor mij heeft dankbaarheid te maken met hoe ik in het weerbarstige leven wil staan. Wil ik mij verwonderen over wat mij in pósitieve zin overkomt? Wil ik me erover verwonderen dat ik zo’n lieve vrouw heb? Waarom ik? Waaraan ik heb ik haar verdiend? Hoe kán het?

Karma

‘Gewoon toeval’, zal iemand misschien zeggen. ‘Karma’, zal een ander zeggen. Ik moet er niet aan denken om zo in het leven te staan. Alles niet meer dan toeval of wetmatigheid (karma). Wat een grijs leven!

Gelukkiger

Ik wil gespítst zijn op wat me in positieve zin overkomt. En daar wil ik me dan heel bewust over verwonderen. (Ik geef meteen toe: dat doe ik veel te weinig.) Daar krijgt m’n leven kleur van. Daar word ik warm van. Daar word ik gelukkiger van. Voor mijn Facebook-vriendin geldt het zelfde, zo schreef ze me.

Je kunt zelf een dankbaarheidsstreng maken. Elke dag noem je zoveel dankpunten als er kralen aan de streng zitten.

Meer verwondering

Ook mijn Facebook-vriendin verwondert zich over wat ze krijgt. Zij spreekt dan over ‘meevallers’. Ik over ‘geschenken’. Dat woord drukt voor mijn gevoel meer verwondering uit dan ‘meevallers’. Daar kon mijn Facebook-vriendin in komen. Vervolgens stelde ik haar de vraag of ze haar lieve zoon beschouwt als meevaller of als geschenk. Ze ontweek het antwoord, maar wel met humor. Daar geniet ik dan weer van!

Je kunt elke dag afsluiten met het schrijven van een lijstje met dingen waarvoor je God wilt danken. Volgens psycholoog Sonja Lyubomirsky van de Universiteit van California-Riverside is alleen al het schrijven van zo’n lijstje goed voor het energieniveau, verlicht het pijn en helpt het tegen vermoeidheid.

God

Als ik ‘geschenk’ zeg, klinkt daarin voor mij mee dat Iemand het mij geeft. Het wordt me door God geschonken. Waarom? Niet omdat ik het verdiend heb. Alleen maar omdat Hij goed voor mij wil zijn. Omdat Hij nou eenmaal volmaakt goed is. Voor ieder mens trouwens. God wil ons zien genieten. Wat God mij geeft, mag ik aannemen. Met beide handen! Om er onbekommerd van te genieten. En dan geniet ik óók van de goede Gever die het mij geeft. Ik geloof dat God dan ook geniet.

Positief

Dankbaar leven heeft voor mij alles te maken met het geloof in een persoonlijke God die Zich in liefde met ons bezighoudt en ons zielsgraag ziet genieten! Het is voor mij een enorme stimulans om positief in het weerbarstige leven te staan.

Als kind leerde ik al dit lied om God te danken, en als volwassene zing ik het nog graag. Alle coupletten vind je hier.

Hier een Engelstalige versie van Psalm 67, een heel dankbaar lied. En hier nog zo’n dankbaar lied.

Spreekt deze blog je aan of heb je vragen of wil je er iets over kwijt, dan kun je vertrouwelijk contact met ons opnemen. In deze blog gaat het over Gods goedheid voor alle mensen. Wil je meer over God weten, werp dan eens een blik op deze cursus.)
Roelof Vellinga

Roelof Vellinga

Predikant. Facebook-dominee. Publicist. Imperfect mens, daarom welkom bij Jezus. Wandelaar-met-hond.
Roelof Vellinga
Roelof Vellinga

Latest posts by Roelof Vellinga (see all)

Laat een bericht achter