Home » Jezus » Waarom steeds Jezus? 3 redenen
Home » Jezus » Waarom steeds Jezus? 3 redenen
Home » Jezus » Waarom steeds Jezus? 3 redenen

Als je via de oude bijbelse teksten en verhalen op zoek bent naar God, kun je niet om Jezus heen. Jezus van Nazaret is de hoofdpersoon van de bijbel. De vraag in dit blog is: waarom is Jezus The Man? Waarom laat deze man God-op-aarde zien? En als gevolg daarvan: wat is de reden waarom je zijn mindset, zijn manier van denken en doen, zou willen volgen?

Het bijbelboek Hebreeën geeft de nodige redenen.

Waar gaat dat boek over?

Het boek is eigenlijk een brief of een preek of een betoog. Het is geschreven aan Joden die Jezus van Nazaret als koning of messias van Israël en Zoon van God erkennen. (Waarom worden Joden hier Hebreeën genoemd? Hebreeën = nakomelingen van Heber, en Heber of Eber was de bet-bet-bet-bet-overgrootvader van Abraham, en Abraham is de stamvader van de Joden (en moslims)).

Stel je eens voor: je bent jood in de 1e eeuw, gepokt en gemazeld in het jodendom (judaïsme) met al haar prachtige gewoonten en gebruiken. Het zit in je bloed en vezels. In je nationaliteit. In je trots en eer. En dan komt opeens die messias in je leven, die je manier van denken en je overgeleverde wereldbeeld op zijn kop zet. Je accepteert hem (samen met een andere kleine groep ‘christenen’), maar ondertussen voeren de judaïsten (de meerderheid) druk op je uit om terug te keren naar het ‘oude en bekende’.

Dus wat doet de schrijver? Hij toont in zijn betoog constant aan waarom Jezus 1000 keer beter is dan het ‘oude en bekende’ oude testament/jodendom/judaïsme. Waarom? Om zijn publiek ervan te overtuigen niet mee te gaan in dat kamp, in dat gevecht tussen ‘terug naar oud’ en ‘blijven bij nieuw’. Hij schrijft: ‘Laten we dus het kamp (waar de judaïsten zo graag hun eigen gedachten koesteren en verdedigen) verlaten…’ (Hebreeën 13:13).

Drie redenen: waarom is Jezus ‘the man’?

Waarom is die Jezus dan zo groots en belangrijk? De schrijver geeft een behoorlijk aantal redenen. Ik noem er drie.

1. God spreekt het duidelijkst via Jezus.
Wil je begrijpen waarom Jezus de man van de wereldgeschiedenis is, dan zul je je moeten verdiepen in de oude verhalen van Israël. Want die oude verhalen in het zogenaamde Oude Testament zijn geschreven als eeuwenlange voorbereiding op de komst van Jezus, die met zijn woorden en daden een Nieuw Testament, een Nieuwe Afspraak, een Nieuwe Deal tussen God en mensen opstelt. Zo begint de brief.

Vroeger sprak God op allerlei manieren tegen onze voorouders, via de profeten [in het eerste deel van de bijbel]. Maar nu Gods nieuwe tijd begonnen is, heeft hij tegen ons gesproken via zijn Zoon [in het tweede deel van de bijbel]. Gods Zoon was er al in het begin. God liet hem de hemel en de aarde maken. En nu heeft God alles wat er bestaat, aan hem gegeven [Hebreeën 1 vers 1 en 2].

2. De oude liederen van Israël – het boek van de Psalmen – gaan ten diepste over Jezus.
Neem Psalm 2. Een lied over een koning van Israël, die gezien werd als plaatsbekleder van God, en in die zin als ‘zoon van God’. (Vergelijk het met de paus van nu. Zijn positie wordt door veel katholieken ook zo gezien.) Nou, die oude psalm wordt rechtstreeks toegepast op Jezus van Nazaret.

Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd (in Psalm 2): ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’? [Hebreeën 2 vers 5]

En dat gaat maar door in Hebreeën. Psalm 45, Psalm 8, Psalm 22, Psalm 40, Psalm 102 en Psalm 110, allemaal worden ze linea recta op Jezus toegepast, die pas honderden jaren na die Psalmen op het toneel verscheen. Wonderlijk. Stel je eens voor dat er verschillende boeken uit de Middeleeuwen precies zijn toe te passen op één persoon uit de 21e eeuw…

3. Jezus klopt en past niet. Hij voelt wereldvreemd voor ons.
Of het nou om Jezus’ woorden of om zijn daden gaat, het klopt of past niet wat hij zegt en doet. Bovennatuurlijke wonderen en shockerende, vernieuwende en uitdagende levenslessen, verwarren en inspireren de mensen die naar hem kijken en luisteren. Nog steeds vormen Jezus’ woorden een inspiratie (“Wauw, als we allemaal zo zouden durven leven”) of juist een obstakel (“Wat een idealistisch, dom en gevaarlijk geleuter”) bij mensen.

Dat Jezus wereldvreemd is en niet past in onze manier van denken en doen, ziet de Hebreeënschrijver ook al in het Oude Testament. In het eerste boek Genesis. Daarin is Abraham, de stamvader van de Joden, een van de hoofdpersonen. Maar in Genesis hoofdstuk 14 komt er even heel kort iemand op het toneel die groter en belangrijker is dan Abraham. Melchizedek is zijn naam. Waar hij precies vandaan komt, is onbekend. Maar we lezen dat Abraham voor deze Melchizedek knielt. En dat Melchizedek Abraham zegent. En alleen een meerdere kan een mindere zegenen.

Nou, in die lijn moet je Jezus ook zien, laat de schrijver aan zijn lezers weten. Aan Abrahamieten. Hij zegt dit: Jezus is voor ons van een andere orde, net als Melchizedek dat voor Abraham was.

Jezus bevestigt in die zin het gevoel dat we vaak bij God zelf hebben: vreemd, ondoorgrondelijk, ongrijpbaar.

Net zoals Abraham dat waarschijnlijk ooit bij die Melchizedek heeft gevoeld. We weten niet waar Jezus vandaan komt, zijn vader (God) is onbekend, maar hij heeft juist door zijn onverklaarbare tussenkomst en door zijn manier van doen een hogere status dan iedereen die hem leert kennen.

Wil je meer weten over Jezus? Dan hebben we een mooie en passende cursus voor je!

9 Responses to Waarom steeds Jezus? 3 redenen

 1. Avatar A.M. Greven schreef:

  Het is niet juist dat alleen een meerdere een mindere kan zegenen.

 2. Avatar David Heek schreef:

  Dat klopt, meneer of mevrouw Greven. Ik zeg het hier kort door de bocht, zoals de Hebreeënschrijver dat letterlijk ook doet. In Hebreeën 7:7, waar we lezen:

  ‘Het staat buiten kijf dat de mindere altijd wordt gezegend door de meerdere.’

  Maar nogmaals: je hebt gelijk. In Psalm 103 lezen we: ‘Zegen de Heer, mijn ziel.’ Misschien moet we ‘zegen’ hier beter met ‘prijs’ of ‘loof’ vertalen, maar het Hebreeuwse woord voor ‘zegenen’ (barak) wordt daar toch echt gebruikt. En dat zou betekenen dat wij (de minderen) toch echte de meerdere (de Heer) zegenen.

  Of dacht u aan een ander bijbelgedeelte?

  David

 3. Avatar Pieter schreef:

  De laatste twee zinnen komen raadselachtig over. Jezus zegt immers dat Hij van de Vader komt om de Vader te verklaren. Zie ook Johannes 1 vers 28.

 4. Avatar David Heek schreef:

  Hoi Pieter,

  Johannes schrijft dat Jezus de (onzichtbare) Vader heeft doen laten kennen (is een andere toon en inhoud dan “verklaren”). Kun je nagaan hoe anders God de Vader is, gezien Jezus’ woorden en daden. God is en blijft een mysterie, toch?

  Het lijkt me belangrijk én rechtdoen aan onze werkelijkheid om dat raadsel(achtige) te laten bestaan, om te voorkomen dat we God (via Jezus) afdoen als “overzichtelijk”, “helder”, “duidelijk” en wellicht “in onze broekzak”. Ik zeg niet dat jij dat nu doet, hoor, maar het lijkt me een valkuil voor gelovigen: God door Jezus klein en begrijpelijk en verklaarbaar maken.

  Misschien herken je dat wel, als gelovigen zeggen: ‘Je moet gewoon naar Jezus kijken, als je God wilt zien.’ Dat is niet onwaar, maar het gemak waarmee gelovigen “gewoon” kunnen zeggen, zou alarmbellen moeten laten afgaan… ;-)

  God is en blijft onbegrijpelijk en onverklaarbaar (in ieder geval voor mij), juist omdát ik de “wereldvreemde” Jezus heb leren kennen. Door Jezus houd ik wel het vertrouwen in die onverklaarbare, onbegrijpelijke God. Want die God liet Jezus opstaan uit de dood.

  Groet,
  David

 5. Avatar Rita stouten schreef:

  Is het dan fout als ik zeg dat door Jezus God mijn Vader is geworden? Voor die tijd bleef Hij op grote afstand,althans voor mij. Vriendelijke Groet Rita Stouten

 6. Avatar David Heek schreef:

  Hoi Rita,

  Een paar dingen.

  1. Tja, fout? Weet je, geloven en leven met God of in de geest van Jezus gaat niet om goed of fout. Een goed/fout-schema hanteren gelovigen (en Nederlanders in het algemeen) helaas veel te vaak en te snel, met alle spanningen of ruzies of angsten die dat met zich mee kan brengen.
  Je kunt niet goed of fout in iets of iemand geloven. Je gelooft in iets/iemand of niet of in mindere mate. Jezus spreekt daarom over een ‘groot geloof’ of ‘kleingeloof’ of ‘ongeloof’, of hij vraagt ‘Waar is/was jullie geloof?’ Geloof kan dan ook beter met ‘vertrouwen’ vertaald worden, of je moet geloven zien als in de zin: ‘Ik geloof in jou’. Daar zit dat vertrouwen ook in.

  2. De vraag is: wat zeggen en bedoelen we als ‘God door Jezus mijn Vader is geworden’?

  a. Israël wordt ook in het Oude Testament al vergeleken met een kind of zoon. God is ook al de Vader van Israël, voordat Jezus op het toneel verschijnt. Maar wat gebeurt er? Als Jezus dan op het toneel verschijnt, dan nemen velen hem niet aan. Ze herkennen de God van De Schriften (het Oude Testament) niet in Jezus, terwijl Jezus dat wat geschreven staat “gewoon” in de praktijk brengt. Jezus neemt het de dominees-van-toen in felle bewoordingen kwalijk dat ze dat niet inzien.

  Dat schrijft Johannes: ‘Hij [Jezus] kwam naar wat van hem was [het volk Israël], maar wie van hem waren hebben hem niet ontvangen. [Johannes 1:11]

  b. Wie in de persoon van Jezus God zelf leert kennen, op die naam vertrouwt (Johannes 1:12) én net als Jezus Gods wil gaat doen, die laat in zijn woorden en daden zien dat hij/zij gelooft dat hij/zij een kind van God is (net als Jezus zelf het kind en de zoon van God is). Jezus zegt ergens (waar zijn eigen moeder en broers en zussen bij zijn!): ‘Wie de wil van God doet, die is mijn broer en mijn zus.’ En ergens anders: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van mijn Vader binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn Vader.’
  Geloof/vertrouwen dat je kind van God bent, blijkt dus uit je daden. Want een geloof zonder daden is dood, aldus Jakobus.

  (Gelovigen kunnen hier nerveus van worden. Mocht dat zo zijn, dan begrijp ik dat, omdat ons geloof en onze daden nog al eens tegen elkaar worden uitgespeeld. Daarna moeten zij zich serieus afvragen of ze hun geloof misschien in een goed/fout-schema gegoten hebben.)

  c. Inderdaad, dichterbij dan door Jezus kan God niet komen. De afstand is tot een minimum verkleind doordat God zich net als wij in een lichaam hulde. Jezus = God in vlees en bloed, terwijl God/de Vader zelf geest is (Johannes 4:24). Leer Jezus kennen, en je kijkt God recht in het gezicht. Doe wat Jezus zegt, en je geeft armen en voeten aan wat je gelooft. Pas dan zijn we echt kinderen van God. Vergelijk Jezus in de Bergrede: ‘Zalig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.’
  Wonderlijk. Uitdagend. Inspirerend. Bemoedigend. Enzovoort.

  Heb ik je met deze reactie geholpen?

  David

 7. Avatar wietzebaron schreef:

  Te stellen dat Jezus van Nazareth “de hoofdpersoon is van de bijbel” is een directe belediging van verreweg de meest Joden, die in het grootste deel van de Bijbel (het Oude Testament) geen enkele verwijzing naar Jezus terugvinden.
  De schrijver van de Hebreeën-brief slaagt er ook absoluut niet in om aan te tonen dat allerlei passages uit het Oude Testament op Jezus slaan.
  “Zoon” wordt inderdaad in het Oude Testament ook wel gebruikt voor koningen en het is dan ook onzin om de Psalmtekst:

  “Tegen wie van de engelen heeft God immers ooit gezegd : ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt’?

  toe te passen op Jezus. Lees je verder dan wordt de zoon ook nog het volgende beloofd:

  8 Vraag het mij
  en ik geef je de volken in bezit,
  de einden der aarde in eigendom.
  9 Jij kunt ze breken met een ijzeren staf,
  ze stukslaan als een aarden pot.’

  Lijkt me niet goed te passen bij het beeld dat we hebben van Jezus.

 8. Avatar David Heek schreef:

  Hoi Wietze (daar ben je weer), ;-)

  1. Het klopt dat de toepassing van De Schriften op de persoon van Jezus een belediging (of aanstoot) voor de joden was en nog altijd is. De Hebreeën-schrijver baseert dit op een uitspraak van Jezus van Nazaret zelf: ‘De Schriften getuigen over mij.’ (Johannes 5:39).

  Daarmee wordt het nog niet waar, zoals 1+1=2 waar is. Het is en blijft een geloofsuitspraak.

  Ik heb zelf mogen ontdekken dat bijvoorbeeld de Psalmen het gezicht en het leven en zelfs het sterven (Psalm 22) van Jezus laten zien. Vaak tot in het detail toe. Creepy vind ik dat. En mooi.
  Zoals Jezus bijvoorbeeld Psalm 41 toepast tijdens het laatste avondmaal. Die psalm is door David geschreven, en hij schrijft daarin dat hij is verraden door zijn raadsheer Achitofel. ‘Zelfs mijn beste vriend is tegen mij.’ Jezus past die Psalm eeuwen later toe op Judas. En het creepy (kippenvel!) is dat zowel Achitofel als Judas nadat zij ontdekken dat hun verraad/overloperij niets heeft opgeleverd, zelfmoord hebben gepleegd. Er staan twee zelfmoorden in de Bijbel (die van koning Saul is discutabel): Achitofel en Judas. In Davids leven, en in dat van Jezus, die de ‘zoon van David’ wordt genoemd.

  En zo kunnen nog meer Psalmen (en andere OT-gedeelten) linea recta op Jezus’ leven worden toegepast.

  Het is geen hard bewijs natuurlijk, maar daarmee wordt het voor mij wel “waar”, als je begrijpt wat ik bedoel.

  2. Wat Psalm 2 betreft en het slot dat je aanhaalt… inderdaad: zo leren we Jezus in de evangeliën niet kennen. Hij zegt na zijn opstanding wel dat hij alle macht in hemel en op aarde heeft gekregen, dus hij heeft dat wellicht wel in zijn mars.

  Maar hij doet het niet. Of nog niet. Of op een andere manier.
  Dat is voor gelovigen juist een belangrijk onderdeel van het evangelie: het oordeel waartoe God (via de messias/gezalfde/koning van Israël) volgens Psalm 2 in staat is, wordt in het leven van Jezus NIET geveld.

  Vergelijk Jezus zelf (als je wilt natuurlijk) die in Lucas 4 een stuk uit Jesaja 61 in zijn synagoge voorleest, en (gedurfd of als je wilt: eigenwijs) op zijn eigen leven toepast. Hij leest dat stuk uit Jesaja 61 voor, en hij stopt met voorlezen precies op het punt waar Jesaja 61 over het oordeel van God begint. Hij eindigt met ‘om een genadetijdperk van de Heer uit te roepen.’ Dat is Jezus komen doen.

  Waartoe hij in staat is met zijn macht, weten we niet. Dat heeft hij niet laten zien (Jezus’ grootste geweldpleging is de grote schoonmaak van het commerciële tempelplein, wat hij waarschijnlijk 2 keer gedaan heeft). Maar misschien dat het slot van Psalm 2 ons wel moet waarschuwen voor de andere kant van Jezus… (die we dus in die schoonmaakbeurten in het klein zien).

  Heb ik je geholpen met dit antwoord?

  David

 9. Avatar Gwen schreef:

  Hoi David,

  Pas een paar maanden geleden (begin januari van dit jaar) ben ik christen geworden, en ik denk dat Jezus nog een beetje een obstakel voor mij is. Ik heb hem geaccepteerd als Heer en Redder, maar eerlijk gezegd voel ik me een beetje door Hem geïntimideerd. Ik ben als kind wel christelijk opgevoed, maar ik had het geloof afgezworen op mijn 12e. Nu, 9 jaar later, heeft God mij teruggeroepen, en is het alsof ik Hem helemaal opnieuw leer kennen.

  Het gevoel dat ik heb bij Jezus is, zoals ik ’t het best kan beschrijven, een soort angst/respect dat een kind heeft voor de politie, door de status van autoriteit. Ik word er gewoon nerveus van dat Jezus al die goede en wonderlijke dingen heeft gedaan, en zichzelf heeft opgeofferd voor mij en de hele wereld. Hij is nota bene de Zoon van God!

  Ik weet niet of dit gevoel goed of fout is, als in, of het mij helpt of juist tegenhoudt in de ontwikkeling van mijn geloof. Aan de ene kant merk ik wel dat ik het welverdiende respect voor Hem heb, maar aan de andere kant zou ik het wel fijn vinden om me iets meer open te kunnen stellen naar Hem, op een meer ‘relaxte’ manier.

  Graag zou ik horen wat je hiervan denkt, en te weten komen of er misschien versen zijn die hierop van toepassing zijn :)

  Gwen

Laat een bericht achter