Home » Het (goede) nieuws van alledag » Politie toont foto’s van Jezus
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Politie toont foto’s van Jezus
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Politie toont foto’s van Jezus

Wanneer heb ik voor het laatst een daklozenkrant gekocht? Laat ik maar eerlijk zijn: een jaar geleden. Uit de hand van Marc, Straatnieuws-verkoper in Utrecht. Hij had de paus geïnterviewd! Dus laat ik nog maar een keer eerlijk te zijn: Alleen dáárom kocht ik de krant van dakloze Marc.

Pinangst

In het stadje waar ik woon -Hasselt- zie ik nooit daklozen op straat slapen. Ze maken van mijn wereld dus geen deel uit.
Dat is wel anders geweest. Vóór Hasselt woonde en leefde ik m’n leven lang in grote steden. Daar zag ik ze natuurlijk wel. In hun vodden. Met hun plastic tassen.

Eén keer heb ik zelfs geen geld gepind vanwege een dakloze. Vanwege mijn angst voor die dakloze. Het pinapparaat zat in de muur van een kleine ruimte. Die kon je alleen binnenkomen en verlaten door een en dezelfde schuifdeur. Zo een waar je eerst op een knop moet drukken.

In die ruimte lag een dakloze man als een blok te slapen. Ik dacht: stel je voor dat hij psychiatrisch patiënt is. En hij het niet leuk vindt dat ik hem veel te vroeg wek. En hij me dan aanvalt met een tafelpoot die hij onder zijn jas heeft verstopt… Kan ik me dan snel genoeg uit de voeten maken door die ene schuifdeur?

Schuldgevoelens

Later thuis heb ik met de bank gebeld.

Had ik dat mogen doen?! Zal de bankmedewerker de politie hebben gebeld?
Nu ik dit schrijf, voel ik nog schuldgevoelens. Achteraf… Had ik niet -ongeveer net als Job- die man een wollen trui moeten geven? (Job 31:19-20) Ik had er meer dan genoeg… Ik wist toch dat het buiten vroor?! Daar in die kleine ruimte was het waarschijnlijk net boven nul.

Politie

In Rotterdam stuurt de politie meer dan eens zwervers weg uit bijv. parkeergarages. Daar is het natuurlijk altijd droog, en in de winter net iets warmer dan op straat. De politie stuurt ze niet alleen weg. Ze verwijst ze ook naar opvanglocaties. Dat is natuurlijk oké! God zegene de mensen die zich inzetten voor de opvang van daklozen! (Leviticus 25:35-36)

De politie doet nog meer. Nu in het nieuws! Ze laat mensen als jij en ik graag weten dat ze wat doet aan overlast. (En het valt niet te ontkennen dat zwervers soms écht overlast veroorzaken.) En dus verzenden wijkagenten trots tweets om te melden dat ze weer een dakloze hebben weggestuurd. Nou, wat een heldendaad… maar niet heus. Bij de tweets voegen ze ook nog eens foto’s van de daklozen. Met hun gezicht herkenbaar! Pardon, gaat het om criminelen?!?!

Foto’s van Jezus

Zonder het te weten hebben de wijkagenten foto’s van Jezus verzonden. Jezus vereenzelvigt zich namelijk met daklozen.

Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.”
[De Bijbel, Matteüs, hoofdstuk 25 vers 44-45]

Ik hoop natuurlijk dat niemand nog de originele foto’s van de daklozen zo maar te zien krijgt. RTV Rijnmond bijv. heeft de gezichten gelukkig onherkenbaar gemaakt. Maar voor wie toch een herkenbaar gezicht van een dakloze zag: Zag je in dat gezicht het gezicht van Jezus? Hij vroeg je op dat moment of je liefde aan hem wilde besteden. Hoe? Door misschien even een gebedje voor die dakloze op te zenden. Of door misschien eens een daklozenkrant te kopen.

Ik beloof bij dezen plechtig: ik zal écht een daklozenkrant kopen zodra ik weer tegen zo’n krantenverkoper aanloop!

Roelof Vellinga

Roelof Vellinga

Predikant. Facebook-dominee. Publicist. Imperfect mens, daarom welkom bij Jezus. Wandelaar-met-hond. (Disclaimer)
Roelof Vellinga
Roelof Vellinga

Latest posts by Roelof Vellinga (see all)

Laat een bericht achter