Home » Bijbel » Kerst: Hoe is God dan met ons?
Home » Bijbel » Kerst: Hoe is God dan met ons?
Home » Bijbel » Kerst: Hoe is God dan met ons?

Het tweede deel van de bijbel is nog geen bladzij oud, of je leest iets geheimzinnigs:

Dat [namelijk dat Jezus op een wonderlijke manier werd verwekt] moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jesaja staan deze woorden van God: «Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen, en hij zal Immanuel genoemd worden.» De naam Immanuel betekent: God is bij ons.
[De Bijbel, Matteüs, hoofdstuk 1 vers 22-23]

God is bij ons. Wie zijn ‘ons’?

De Bijbel is een op en top joods boek. Het gaat voor het grootste deel over de geschiedenis van Israël en haar god, die Jahweh heet. Die naam komt, vertaald, in de buurt van ‘Ik ben’. In de buurt van dus. Oftewel: God laat zich kennen als iemand die niet in een hokje te plaatsen is, zelfs niet in de taal. Je kunt God niet in je achterzak stoppen, zeg maar. Of achter jouw ideeën of opvattingen. Dan misbruik je zijn unieke naam.

Die God komt bij ons, schrijft de jood Matteüs. Dus bij het Joodse volk, bij Israël. Dat zegt Matteüs als conclusie bij de geboorte van Jezus van Nazaret. Oftewel: via Jezus komt God naar Israël. Maar nu voor het eerst in vlees en bloed. Met een lichaam. God krijgt een gezicht. In Jezus zie je de naam ‘Ik ben’, en komt God dichterbij zijn volk dan hij totdantoe ooit is geweest. Een groot geheim.

Wie zijn die ‘ons’ dus? De joden. Israël.

En via Israël bij ons, Nederlanders bijvoorbeeld

Een jood wist dat God niet het bezit van Israël was. God besloot ooit via Abraham, de stamvader van Israël, met de wereld aan de slag te gaan. Ooit zei God tegen Abraham:

‘Ga weg uit je eigen land en ga weg van je familie. Ik zal je zeggen naar welk land je moet gaan [Kanaän/Israël]. Ik zal je zo veel nakomelingen geven dat ze een groot volk worden. Ik zal je rijk en gelukkig en beroemd maken. Jij zult ook anderen gelukkig maken. Als de volken op aarde elkaar geluk toewensen, zullen ze zeggen: ‘Ik hoop dat je net zo gelukkig wordt als Abram.’
[De Bijbel, Genesis, hoofdstuk 12]

De God van Israël is gericht op alle volken. Dus ook op het volk Nederland. Al in de 8e eeuw kwam dit verhaal van de God van Israël en het verhaal van Jezus Nederland binnen. Een hele geschiedenis volgde, die zowel mooi als lelijk was. En we leven nu in een tijd waarin het christendom zo goed als achter ons ligt… maar het verhaal er nog steeds is.

Hoe is God dan met ons?

Dat is dan natuurlijk de vraag. Hoe weet je of God aan jouw of onze kant staat? En met ons is?

Allereerst is het belangrijk om te zeggen dat het Gods eigen actie is. Hij besluit om via Jezus naar onze wereld te komen. Dat gaat dus helemaal buiten ons om. Niemand heeft God uit de hemel naar beneden getrokken, zeg maar. Dat heeft hij zelf besloten. Het kerstverhaal laat ook zien dat wij daar helemaal niet toe in staat zijn. Jezus wordt geboren uit een maagd… Krijg dat maar eens voor elkaar.

Vervolgens is het opvallend in welke omstandigheden Jezus wordt geboren. Maria en Jozef waren onbelangrijke mensen, uit Noord-Israël. Geen mensen uit de randstad zeg maar, maar van boven Groningen. Of uit de Achterhoek. Uit de provincie, waar de randstad neerbuigend over kan praten. Nou, dat zoekt God juist op. Vandaaruit bouwt hij zijn nieuwe wereld op, wat Jezus als hij 30 jaar is ‘het koninkrijk van God’ noemt.

En dat is een belangrijke aanwijzing om God ook vandaag te vinden. In het kleine. In het nederige. In het arme. In het gebrekkige. In het hulpeloze. In het gebrokene. Op die plekken en in het leven van die mensen die vaak maar weinig aandacht krijgen. In dat kleine gebed op je slaapkamer. In die smekende ogen van het oorlogskind. In de glimlach van de zwerver en de straatnieuwsverkoper. In het eerlijk opbiechten van je fouten aan je vader/moeder/vriend/vriendin/man/vrouw. In het zoeken naar het goede leven. Op die plekken vind je al sporen van God.

Maar God zelf leer je het best kennen in de persoon van Jezus. In wat hij leert over het leven. In wat hij doet. In hoe hij met mensen – rijk en arm – omgaat. En het mooie is dat je in zijn geest kunt leren leven. Dat noemt Jezus ‘het eeuwige leven’. Het helpt je om bovengenoemde sporen te waarderen, en oog en hart te krijgen voor die plekken en mensen, naar wie je daarvóór nooit of amper keek. Zoals God 2000 jaar geleden deed, toen hij die eenvoudige Maria uit de polder op een wonderlijke manier zwanger maakte.

Wil je deze Jezus van Nazaret beter leren kennen? Doe dan deze cursus! Heb je vragen, reageer hieronder of mail me: d.heek@ikzoekgod.nl

One Response to Kerst: Hoe is God dan met ons?

  1. Avatar Raymond Breuer schreef:

    Hallo David, je zegt oa dat de Bijbel een op en top Joods boek is geschreven door en voor Joden. Daar ben ik het 100% mee eens. Ook dat de God van de Bijbel Zijn woord en offer aan heel de mensheid bekend wilt maken, en de mensen Zijn zoon wilt leren kennen tot eeuwig leven. En ik begrijp je link met kerst, we zijn hier mee opgegroeid, geleerd, uit traditie overgeleverd, in de zg kerstgedachte. Maar als je de Bijbel onderzoekt is daar geen kerstverhaal! En hoe kan dat ook, zoals wellicht een ieder weet is kerst een heidens overblijfsel van de zonnewende, door Constantijn en de toenmalige roomse kerk verchristelijkt. De God van de Bijbel geeft waarschuwend aan om Hem niet te eren of een feest te vieren op de heidense manieren. 25 Dec. is niet de geboorte van Jezus maar van Mitrhas, wanneer is Hij dan wel geboren kan je redelijk eenvoudig uit de evangelieen halen. Echter moet je dan wel verder zoeken. Ik begrijp ook dat een heleboel mensen zullen zeggen of boos zullen worden, want kerst is zo’n mooi feest, en God weet dat we het voor Hem doen. Of je gelooft dat God dezelfde is gister ,vandaag en morgen, dat Zijn woord niet veranderd of je gelooft een menselijke traditie. Ik was en ben in ieder geval blij dat kerst geen onderdeel meer is van mijn leven, en dat iemand de moeite nam, om mij het te laten onderzoeken. Ik bidt een ieder Zijn licht toe en waarheid, en sluit af met Zijn woorden ‘wie zoekt die vind’ shalom

Laat een bericht achter