Home » Bijbel » Children, Cruijff and Christ
Home » Bijbel » Children, Cruijff and Christ
Home » Bijbel » Children, Cruijff and Christ

Er is de afgelopen week geen dag voorbij gegaan waarop ik niet heb geslikt.
En veel voetballiefhebbers met mij. (En ik snap dat het je minder doet als je weinig met voetbal hebt.)
Johan Cruijff is niet meer. Het geeft me, verrassend genoeg, een leeg gevoel.

Elke dag even naar de oude beelden kijken. En luisteren naar de voetbalkenners die hem allemaal ver-schrik-ke-lijk missen. Ik heb Cruijff nooit zien voetballen, ik heb hem alleen zien coachen en horen analyseren bij Studio Sport. Ik moest gewoon naar hem luisteren. Een echte leraar. Een goede, inhoudelijke, boeiende voetballeraar.

Overeenkomst

Het zal dat lege gevoel zijn geweest waardoor ik op deze vraag kwam.

Wat is de overeenkomst tussen kinderen, Johan Cruijff en Jezus Christus?

Mijn antwoord: Het is zo onterecht en niet-passend wanneer kunstenaars sterven.

Kinderen zijn stuk voor stuk kunstenaars. Hun tekeningen, hun uitspraken, hun bewegingen, hun fantasieën, hun vragen… uit de kunst! Vaak sta je als ouders met je mond open van verbazing. Of met je mond vol tanden, dat ook. ;-)

Cruijff was het die voetbal aan kunst wist te verbinden. Sierlijk, betoverend, dat je 40 keer naar een zelfde actie kunt kijken. Dat je zijn ‘Cruijff-turn’ (verwonder je hier!) probeert na te doen, en steeds over je eigen voeten struikelt, net zoals die verdediger.

Jezus Christus verbond kunst aan zijn woorden en daden. Hij vertelde prachtige verhalen (zijn mooiste), zijn onderwijs liet mensen versteld staan, hij maakte straattheater om mensen zelf aan het denken te zetten en hij deed aan ‘aanschouwelijk onderwijs’: hij keek om zich heen (bijvoorbeeld hier of hier) en koppelde de natuur aan zijn verhaal en missie: de nieuwe wereld van God die hij zelf kwam inleiden. En zelfs zijn dood aan een kruis heeft iets theatraals. Als je wil zien hoeveel God van je houdt, kijk dan naar het kruis. Grotere liefde kun je niet laten zien, aldus Jezus zelf.

When children, Cruijff and Christ die

Het is zo verdrietig en onterecht! Kinderen horen niet te sterven. Onze eigen kinderen niet. Je zult het meemaken. Verschrikkelijk. Die wond blijft altijd.
Of kinderen van vluchtelingen die levenloos aanspoelen. Wie kan zonder slikken of zonder boosheid naar zulke beelden kijken? Zulke beelden raken de hele wereld. Kinderen zijn van universele betekenis. Dat voelen we vooral als ze sterven.

Johan Cruijff is overleden. Onze nationale voetbal- en woordenkunstenaar is niet meer. Het is echt een gemis. Nederland verliest een van zijn kopstukken. Maar niet alleen Nederland. De hele voetbalwereld rouwt. Gisteren nog tijdens Engeland – Nederland. Johan Cruijff laat zoveel moois en goeds achter.

Jezus Christus overleed. De universele betekenis daarvan wordt nog steeds gevoeld, jaarlijks herdacht en zelfs gevierd. Zijn dood betekende zoveel moois en goeds. In de bijbel wordt zijn kruisdood zelfs als een troonsbestijging gezien. Of als het grootste moment van zijn leven. (Nog groter dan zijn opstanding uit de dood, dat was vanuit Gods ogen minder spectaculair of bijzonder.) Aan het kruis maakt God door Jezus een eind aan de vernietigende macht van alle machten en krachten. Hij doorstaat ze en maakt ze belachelijk (aldus zendeling Paulus). Negatieve en destructieve krachten en machten hebben niet meer het laatste woord.

Daarom bid ik: ‘Vader, laat aan iedereen uw grote macht zien.’ Toen klonk er een stem uit de hemel, die zei: ‘Ik heb mijn macht laten zien, en ik zal het opnieuw doen.’ De mensen die erbij stonden, hoorden het. Sommigen dachten dat ze het geluid van de donder hoorden. Anderen dachten dat er een engel tegen Jezus sprak. Maar Jezus zei: ‘Die stem sprak niet tegen mij, maar tegen jullie! Nu is het beslissende moment voor de wereld gekomen! De baas van deze wereld zal uit de hemel gegooid worden. En ik zal een hoge plaats krijgen boven de aarde. Dan zal ik alle mensen die bij mij horen, naar mij toe halen.’ Met die hoge plaats bedoelde Jezus zijn plaats aan het kruis. Want hij zou aan het kruis sterven.’
[Uit: De Bijbel, Het evangelie van Johannes, hoofdstuk 12]

Nee, kunstenaars horen niet te sterven. Maar als zij sterven, laten zij altijd iets goeds, inspirerends en blijvends na.
Het lege gevoel blijft achter. En ik denk: je wenst ze het leven toe. Kinderen, Cruijff en Jezus. Voor altijd. Je gunt ze allemaal een opstanding.

Wat is het dan heerlijk als je ontdekt dat een opstanding bij een van die drie al gebeurd is. De kunst zal hoe dan ook overleven. Niet alleen in ons hoofd, maar ook fysiek, in het echt, reëel. En jij kunt meedoen.

Meer weten? Of wil je gewoon je gedachten en je eigen verhaal kwijt? Neem dan eens contact met ons op.
Meer ontdekken over de betekenis van Jezus’ sterven voor jouw leven? Check dit.
Of meer weten van het waarom van de opstanding, drie dagen later? Kijk dan eens hier.
Tagged with →  

One Response to Children, Cruijff and Christ

Laat een bericht achter