Home » Bijbel » Gods nieuwe wereld: Stop the traffik
Home » Bijbel » Gods nieuwe wereld: Stop the traffik
Home » Bijbel » Gods nieuwe wereld: Stop the traffik

Wat doet deze video met jou?

Ook God vecht tegen onrecht

Over God wordt in een oud Joods lied (Psalm 146) gezegd dat hij het onrecht bestrijdt.

‘De HEER doet recht aan de verdrukten, hij bevrijdt de gevangenen.’

Waar vind ik God?

Wie God zoekt zal hem vinden, zegt Jezus van Nazaret ergens. Grote kans dat we hem vinden waar we het niet zouden verwachten. Op plekken van onrecht. Want dat onrecht moet worden rechtgezet.

De video roept natuurlijk maar een vraag op:

Wat wil en vooral: wat kun jij doen aan ‘Stop The Traffik‘?

De Bergspeech

Je zou kunnen zeggen: God zoekt mensen die in hun leven doen wat hij graag doet (zie Psalm 146). Hij zoekt mensen die leven in zijn geest. Jezus van Nazaret, die zei dat Gods Geest op hem rustte, noemt dat leven ‘het koninkrijk van God‘. Een nieuwe wereld die met de komst van Jezus ontstond, en nooit voorbij gaat.

De speech die bij het begin van die nieuwe wereld hoort, heet De Bergrede. Jezus hield hem namelijk op een heuvel/berg in Noord-Israël. Deze toespraak hoort in het rijtje van de grootste speeches die ooit zijn gehouden. De beroemde speech van Martin Luther King hoort daar bijvoorbeeld ook bij, en gaat ook al over onrecht. (Jezus was trouwens de inspirator van Martin Luther King). Je moet deze speeches in je leven gewoon een keer gelezen of gehoord hebben.

Je vindt de Bergspeech in het Matteüsevangelie, hoofdstuk 5 tot 7.

Wil je meer over die nieuwe wereld of het verhaal van de Bijbel te weten komen, doe dan eens onze StartersBijbel-cursus.
Tagged with →  

Laat een bericht achter