Home » Bijbel » Doe ’s niet meer normaal, mensen!
Home » Bijbel » Doe ’s niet meer normaal, mensen!
Home » Bijbel » Doe ’s niet meer normaal, mensen!

‘Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.’ Zo goed als elke Nederlander is het hiermee eens.

Wie kent onderstaande beelden van Geert Wilders niet, die boos naar Mark Rutte roept om eens normaal te doen. Hiermee valt hij Rutte aan op zijn Nederlanderschap, iets wat de PVV lijkt te willen bewaren, en het alleenrecht op lijkt te claimen. Rutte roept Wilders in een reflex uiteraard op om zelf normaal te doen. Want Rutte is geen zacht ei en kan natuurlijk voor alles uitgemaakt worden, maar om als liberaal op je Nederlanderschap aangevallen te worden, dat is te pijnlijk. En het bekvechten is begonnen. De een (Wilders) is boos, de ander (Rutte) gaat de uitdaging aan om dit spel te winnen. Eerste truc: ‘Ik ben volkomen rustig.’

Op weg naar bevrijding

Wie God zoekt en vindt, overstijgt het Nederlander-zijn. Of anders gezegd: je wordt bevrijd van de beklemmende houding om altijd maar normaal te moeten doen. Dit is de beklemming: je hebt het idee dat je altijd in de gaten wordt gehouden. En bij het minste of geringste gedrag hoor je de ietwat bozige of bange stem van ons nationale geweten, die ons wil kleineren: doe maar normaal. En dus zorgen we ervoor dat we ons hoofd niet boven het maaiveld uitsteken. Ook al zo’n Nederlandse koeienwaarheid die we allemaal kennen.

Doe ’s niet meer normaal, mensen!

Mijn levensovertuiging is dat God in de persoon van Jezus van vlees en bloed wordt. God op aarde. God met ons. Dat is Jezus, ook wel bekend als Christus (pff, dat maakt het nog niet echt duidelijk. Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse ‘messias’, en dat betekent in het Nederlands dan weer ‘gezalfde’). Jezus is de koning van Israël, want koningen werden in Israël gezalfd (voorbeeld en nog een voorbeeld).

Deze Jezus doet in zijn bergspeech (huh, bergspeech? Zie dit blog) de volgende uitdagende uitspraak:

‘Als jullie alleen voor je broers en zussen vriendelijk zijn, wat voor bijzonders doe je dan eigenlijk? Doen andere volken niet net zo? Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.’
[Het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5 vers 47 en 48]

Jezus zou net zo goed tegen Nederlanders kunnen zeggen: ‘Doe ’s niet meer normaal, wees vanaf nu perfect.’ Heftig. Zouden we niet heel boos op Jezus worden? En ons boos of bang of schouderophalend verweren met: ‘Die vent is niet normaal, die is knettergek.’

De sleutel: hoe je perfect wordt

De uitspraak van Jezus kan ons ook triggeren. Enthousiasmeren. Inspireren. Zou het kunnen, perfect zijn? Maar hoe doe je dat dan?

De sleutel zit in het tweede deel van Jezus’ uitspraak. Wees volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. De reden waarom wij boos kunnen worden op abnormale mensen, is dat we de hemel zijn vergeten. Of hebben weggeredeneerd. We hebben alleen de aarde, een hele lage hemel. We leven een-dimensionaal. Dat maakt ons zowel voorzichtig als moralistisch: Doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Niet echt uitdagend, toch? Beetje irritant belerend ook.

Maar wat als er wel een hemel is. Een perfecte andere dimensie, dicht op deze wereld betrokken. Met een perfecte God, die zich via Jezus – de persoon die de hemel op aarde bracht – laat kennen als een persoonlijke en liefdevolle Vader. Dat zou ons zowel relaxed kunnen maken als kunnen uitdagen. Want de perfectie bestaat al (God is het!), waarom zouden we andere mensen dan nog opleggen om zich normaal te gedragen. Wat nou normaal? Dat is saai en beklemmend. Jezus daagt mensen uit: Laten we voor het perfecte leven gaan, want dat perfecte leven bestaat al! En een van de manieren om niet normaal maar volmaakt te leven is bijvoorbeeld: niet alleen je vrienden maar ook je vijanden liefhebben.

Dat is het begin van Gods nieuwe wereld, die 2000 jaar geleden met de komst van Jezus Christus is begonnen. Nog steeds kun je de stem van Jezus horen. In één zin?

Doe maar volmaakt, dan doe je pas gek genoeg.

Wil je meer over Jezus en God te weten komen? Kijk dan eens hier.
Tagged with →  

Laat een bericht achter