Home » Bijbel » Wie is God?
Home » Bijbel » Wie is God?
Home » Bijbel » Wie is God?

Wie God is? Goeie vraag natuurlijk, maar ook een vraag waar moeilijk een antwoord op te geven. Velen doen beweringen over God. Ze leggen hem uit, ze gieten hem in systemen, ze versieren hem met theorieën en verfraaien hem met dogma’s. Maar wees eens eerlijk? Kun jij een antwoord te geven op de vraag wie God is?

wieisgod575x388

Het meest dichtbij kom je met het ietwat cryptische antwoord dat Jezus gaf, toen hij aangaf dat het zinloos is om te proberen God te zien. Het was voldoende dat je hem had gezien. Want, zei hij, als je hem had gezien dan had je ‘de Vader’ gezien (lees het in Johannes 14 vers 9).

De Vader

‘De Vader’ was zijn favoriete benaming voor God. Een weinig gebruikte benaming voor God in zijn tijd. Om God te beschrijven hadden ze andere namen, meer beschrijvende namen, grootsere namen, majestueuze namen. Namen als ‘de Eerste’, ‘de Hoogste’, ‘de Almachtige’ of ‘heer van de hemelse legers’ of iets dergelijks. En wat je erbij voelde, was dat deze God in ieder geval grootser was dan je je kon voorstellen. Zijn namen alleen al dwongen respect en eerbied af.

Nee, probeer je je verder maar niet teveel voorstellingen te maken bij deze God, zo was de boodschap van Jezus. Want je hebt mij gezien en gehoord. Als je hebt opgelet, als je met mij op stap bent geweest, dan heb je meer dan voldoende gezien. Sterker nog, meer heb je niet nodig. Hou het erbij. Dat is het.

Meer vragen dan antwoorden

Bij God horen blijkbaar meer mysteries dan openbaringen, meer vragen dan antwoorden, meer verhalen dan dogma’s, meer dromen en minder theorie, meer kwetsbaarheid en minder onaantastbaarheid.

Zou het niet mooi zijn dat ook gewoon maar toe te geven. Ik weet het niet. En jij weet het niet. En sorry dat ik soms meer beweerde te weten over deze God.

Vragen en verhalen

We moeten daarom ook meer ruimte laten voor vragen. Minder harde kaders en minder harde feiten. Minder uitleg en meer verhalen, zoals dit of dit verhaal. Verhalen van wat was, verhalen van wat is, verhalen van wat het kan worden. Verhalen vol verbazing en verhalen vol schoonheid. Verhalen van strijd en verhalen van overwinning.

En laten we het vooral over Jezus hebben. Want blijkbaar is dat de enige manier om God te zien en God te begrijpen!

PS: wil je meer ontdekken over Jezus? Doe dan eens de online cursus Waarom Jezus.

Wouter van der Toorn
Art Director van Jesus.net, blogger op Creatov.nl. Met liefde voor mooie verhalen, nieuwe media, geloof, films en muziek. Voor nog veel meer inspiratie, ga naar mijn blog » (Disclaimer)
Wouter van der Toorn
- 9 uur ago
Wouter van der Toorn
Wouter van der Toorn

Latest posts by Wouter van der Toorn (see all)

Tagged with →  

3 Responses to Wie is God?

  1. Avatar wietze schreef:

    Dat klinkt al een stuk behoedzamer! Maar Jezus, dat blijft toch een probleem. God hoefde geen mens te worden om ons te leren kennen. Hij zou ons gemaakt hebben en is ook nog eens alwetend. Moest Hij dan mens worden voor ons om Hem te leren kennen? En daar hebben we dan 3 jaar voor gekregen en alleen nog maar wat overleveringen aan over gehouden? De Jezus van de synoptische evangeliën is nog wel te pruimen, hoewel je van hem ook niet kon leren hoe je met je vrouw en kinderen om zou moeten gaan (die had ie zelf niet en kon je van hem zelfs maar beter achterlaten om hem te volgen :)). En dat vervloeken van die vijgenboom, was dat nou wel zo netjes (Marcus 11:12, Matteüs 21:19). Die boom kon het ook niet helpen dat de tijd voor vijgen nog niet aangebroken was. Ook die behandeling van de marktlui bij de tempel, had dat niet wat vreedzamer gekund? Maar goed, Gandhi en Nelson Mandela waren ook niet in alles perfect en er is best heel veel van zijn uitspraken op te steken. Maar leren we God daardoor kennen?
    En dan de Jezus van het evangelie van Johannes, wat moet je daar nou mee? Wat zou je nu doen als je iemand tegenkwam die je vertelde dat hij “(zo’n beetje) God was” en “De Weg, de Waarheid en het Leven” etc.? Wie die Johannes ook maar geweest is, kenners zijn er redelijk van overtuigd dat het verhaal pas tegen het einde van de eerste eeuw opgeschreven werd en een soort “vertheologiseerde” Jezus-figuur introduceert, geen historische in ieder geval. En moeten we dan daaruit God leren kennen?
    Er zijn nog meer verhalen over Jezus geweest, velen hebben het niet overleefd omdat ze niet pasten in het beeld dat de winnende kerkelijke stroming verkozen had. Toch is er nog wel wat teruggevonden. In mijn blogs over het denken en handelen van de kinderen-van-god hoop ik daar ook nog eens aandacht aan te besteden.

  2. Avatar Anne schreef:

    Over het algemeen weten de mensen dat er een God bestaat. Toch zijn er ook mensen die zeggen dat er geen God bestaat, en dat alles zomaar uit de lucht komt vallen! Een huis moet toch ook gebouwd worden , dat tover je ook niet zomaar! De bouwlieden hebben daar een hele klus aan. Zo ook de kosmos, Het Heelal, met de sterrenstelsels en planeten en de aarde. Er moet toch een maker zijn. Genesis 1: zegt: In het begin schiep God de hemel en de aarde. God maakte eerst de hemel met de engelen erin. en de sterrenstelsels. En later maakte hij aarde gereed voor bewoning, want de aarde was vormloos en leeg, net zoals de maan en mars en andere planeten ook nog leeg zijn! Bovendien moet er ook nog onderscheid worden gemaakt tussen God en God? Ik bedoel de ware God en de God van deze wereld. De Bijbel zegt in 1 Johannes 5: vers 19, maar de gehele wereld ligt in de macht van de Goddeloze. Dat is Satan de Duivel die zich manifesteert als de God van deze wereld, lees maar in Job 2: vers 2 en vers 6, die van de ware God de macht krijgt over Job en hem sloeg met kwaadaardige zweren. Zoals ook jezus in Mattheus 4: Waarin Satan hem alle koninkrijken de wereld aanbood! De ware God heeft ook een naam: In Psalm 83: vers 18 staat: Opdat men weet dat gij wiens naam Jehovah is, Gij alleen de allerhoogste zijt over heel de aarde!

Laat een bericht achter