Home » Bijbel » Kippenvel bij een oud lied
Home » Bijbel » Kippenvel bij een oud lied
Home » Bijbel » Kippenvel bij een oud lied

Hoe twee oude verhalen, met een tussentijd van ongeveer 1000 jaar (!), elkaar griezelig raken. Gepresenteerd als een film. Oké, een script van een film. Drie minuten leestijd.

kippenvel-bij-een-oud-lied

De acteurs

We stellen de volgende personen aan je voor:

1. David, koning van Israël, rond 1000 voor Christus.
2. Absalom, een van de (knapste) zonen van David.
3. Achitofel, de raadsheer van David.
4. Chusai, de vertrouwensman van David, en spion.
5. Jezus van Nazaret, koning (of messias of Christus) van Israël, 30 na (tja) Christus.
6. Judas Iskariot, een van de 12 leerlingen van Jezus.

De film begint in…

…het Oude testament, in Jeruzalem, bij een koning in het nauw. David is in Jeruzalem al jaren koning van Israël en, zoals dat vaak gaat met leiders, zijn populariteit is naar een minimum gedaald. Zijn knappe zoon Absalom ruikt zijn kans, gooit al zijn charmes (en zijn mooie, lange haren) in de strijd en met zijn populistische methode wint hij de stem van het volk. Gesteund door het volk laat Absalom zichzelf in een andere stad uitroepen tot koning van Israël. Een laffe staatsgreep, een uitgekookte samenzwering. David is weliswaar nog de echte koning in Jeruzalem, maar hij moet vrezen voor zijn leven. Hij besluit te vluchten.

Tot overmaat van ramp ontdekt David dat hij niet alleen zijn troon dreigt kwijt te raken, maar ook zijn persoonlijke vriend en raadsheer Achitofel. Deze Achitofel is een hyper-intelligente kerel, die overstapt naar het kamp van Absalom. David, op de vlucht geslagen, voelt zich nog meer in het nauw, en roept het uit naar de hemel: ‘Ach HEER, verijdel toch de plannen van Achitofel!’

David doet een tegenzet: hij zet een spion in. Hij draagt Chusai, zijn vertrouwensman en ook geen domme jongen, op om naar het kamp van Absalom te gaan. Via deze spion wil David de plannen van de slimme Achitofel doorkruisen. Een spannende onderneming. Want de vraag is: luistert Absalom naar Achitofel, de overgelopen raadsheer van David, of naar Chusai, de spion van David?

Achitofel vs Chusai

Absalom vraagt de twee mannen naar de beste manier om van zijn vader David af te komen. Eerst komt Achitofel aan het woord. Hij vertelt Absalom dat de beste methode is dat Achitofel zelf met 12000 man de gevluchte David achtervolgt en doodt. Dit voorstel vindt instemming bij Absalom.

Toch geeft hij ook Chusai het woord. Chusai stelt een veel eerzuchtiger scenario voor om David uit de weg te ruimen, en zegt daarom dat Absalom ook zèlf mee moet vechten. Dit streelt het ego van Absalom, en hij slaat het betere plan van Achitofel in de wind.

Absaloms dood, en het einde van Achitofel

Het zou de dood van Absalom betekenen. Hij achtervolgt David, raakt met zijn lange haren verstrikt in de takken van de bossen, en wordt even later, al hangend aan de takken, door een van Davids bevelhebbers op beestachtige wijze vermoord.

Nog voor de dag van de dood van Absalom, had Achitofel deze bui al zien hangen. Te lezen is: ‘Toen Achitofel merkte dat zijn raad niet werd opgevolgd, zadelde Achitofel zijn ezel en ging naar huis, naar Gilo. Thuis wikkelde hij zijn zaken af en daarna verhing hij zich. Hij werd begraven in het graf van zijn vader.’

Het lied van David

David keert, verscheurd door verdriet om de dood van zijn zoon, terug naar Jeruzalem. Jaren later schrijft hij een lied – een van zijn beroemde Psalmen – waarin dit verhaal een plek krijgt. In psalm 41 schrijft hij deze zin:

Zelfs mijn beste vriend,
op wie ik vertrouwde, die at van mijn brood,
heeft zich tegen mij gekeerd.
[De Bijbel, psalm 41 vers 10]

David denkt hier aan zijn oude vriend en raadsheer Achitofel, die zijn koning verraadde en zichzelf van het leven beroofde.

De film gaat verder in…

…in het Nieuwe Testament, zo’n 1000 jaar later, aan een eettafel, ergens in Jeruzalem. Jezus van Nazaret ligt daar aan met zijn 12 leerlingen. Jezus had even daarvoor de voeten gewassen van zijn leerlingen, om daarmee te laten zien hoe echte macht in dienstbaarheid ligt. Hij zegt hierover iets wat de leerlingen laat schrikken.

Je zult gelukkig zijn als je de les van deze voetwassing niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal: ik weet wie ik heb uitgekozen. Wat in de Schrift staat zal in vervulling gaan: “Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.” Ik zeg het jullie nu al, voor het gaat gebeuren; wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben.’
[De Bijbel, Het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 13]

Jezus haalt tijdens zijn laatste avondmaal de zin uit Davids lied aan, 1000 jaar eerder geschreven. ‘Hij die at van mijn brood heeft zich tegen mij gekeerd.’ Even later zegt Jezus dat ‘een van jullie mij zal verraden.’ Alle leerlingen schrikken natuurlijk, en Petrus vraagt aan Johannes, die dichtbij Jezus aanlag: ‘Wie bedoelt hij?’ Jezus laat Johannes weten: ‘Degene aan wie ik het stuk brood geef dat ik nu in de schaal doop.’ Jezus doet dat, en geeft het stuk brood aan Judas, de zoon van Simon Iskariot, en zegt tegen hem: ‘Doe maar meteen wat je van plan bent.’

Niemand aan tafel begreep waarom Jezus dit zei. Omdat Judas de kas beheerde, dachten sommigen dat Jezus tegen Judas had gezegd dat hij inkopen moest gaan doen, of iets aan de armen moest gaan geven. Judas nam het brood aan, en ging meteen weg.

Het einde van Judas

Jezus zou die nacht nog door Judas worden verraden, en een dag later worden gekruisigd. Diezelfde dag nog kreeg Judas berouw. Hij brengt het geld dat hij voor zijn verraad had gekregen, terug naar de leiders van Israël. Die hoeven zijn bloedgeld niet. Judas smijt vervolgens het geld de tempel in, vlucht weg, en… verhangt zich.

*** EINDE ***

Dit kan niet waar zijn!

David schrijft een lied waarin hij zegt dat hij ooit is verraden door Achitofel, die zichzelf verhangt.
Tien eeuwen later haalt Jezus dit lied aan, wordt verraden door Judas, die zichzelf verhangt.
In de Bijbel komen twee zelfmoorden voor. Deze twee.

Het is een verhaal waar ik kippenvel van krijg. Wat een lugubere overeenkomst tussen twee bijbelverhalen.

Maar het is niet alleen luguber. Het is ook pijnlijk, of ironisch. Een laatste detail geeft een eye-opener. Even terug naar het laatste avondmaal. De leerlingen van Jezus dachten dat Judas inkopen ging doen, of iets aan de armen moest geven.

Moet je eens kijken waar dat oude lied van David mee begint.

Psalm 41 vers 2: ‘Gelukkig wie zorgt voor de armen;
in kwade dagen zal de HEER hem uitkomst geven…’

Had Judas, 10 eeuwen later, inderdaad maar voor het geluk gekozen, en daadwerkelijk op die donkere avond iets aan de armen in Jeruzalem gegeven…

Wil je meer over de Bijbel en het grote verhaal lezen of te weten komen? Doe dan eens onze Startersbijbelcursus!

PS. Het héle verhaal van de staatsgreep van Absalom is te lezen in het bijbelboek 2 Samuël, hoofdstuk 15 tot 18.
Het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen staat o.a. in het bijbelboek Johannes, hoofdstuk 13. Het levenseinde van Judas staat beschreven in het bijbelboek Matteüs, hoofdstuk 27.

Tagged with →  

One Response to Kippenvel bij een oud lied

  1. Avatar alberto schra schreef:

    Boeiend verhaal! Volgens mij verteld de bijbel over vier zelfmoorden: behalve deze twee ook de zelfmoord van Saul en van Zimri.

Laat een bericht achter