Home » Het (goede) nieuws van alledag » Zou Jezus gaan stemmen?
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Zou Jezus gaan stemmen?
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Zou Jezus gaan stemmen?

‘Wat stem jij eigenlijk?’

De een is er open over en hoeft zijn keuze niet geheim te houden, de ander houdt het liever voor zichzelf. Maar we stemmen wel, tenminste, ongeveer de helft van ons volk nam er gisteren de moeite voor. Want er is altijd wel een partij die het beste bij onze persoonlijke visie, ideeën en dromen past.

Een pluspunt van onze democratie

Het is de kracht van onze staatsvorm: de democratie. Stuk voor stuk gaan we voor ons idee van de waarheid, voor wat het beste voor ons land is. En zo ziet onze gezamenlijke waarheid er dan op dit moment uit.

stembus

Een minpunt van onze democratie

Een stem heeft helaas ook altijd iets beperkends. Een keuze voor een partij dekt zelden onze hele persoonlijke droom of visie.

Ik, bijvoorbeeld, ben een sociaal-pragmatisch-gelovig mens met een liberale gezindheid die (steeds meer) hart heeft voor gerechtigheid onder mensen en dieren. Uitgedrukt in een partijkeuze betekent dit, dat praktisch elke partij iets van mijn waarheid heeft. Ik vind het liberale gedachtegoed van D66 en de VVD in de kern fantastisch, ik waardeer de bezonnenheid en het pragmatisme van het CDA en herken me in ieder geval in het verlángen naar vrijheid, waar de PVV naar streeft. Ik sta voor het pro-life-standpunt van de SGP en de ChristenUnie, de passievolle liefde voor het onmondige dier, het milieu en duurzaamheid in de Partij voor de Dieren en GroenLinks, en ik voel veel voor het sociale gedachtegoed en de extra aandacht voor de minder bedeelden in onze samenleving van SP en PvdA.

Kortom, elke partij heeft wat mij betreft een stuk van de (mijn!) waarheid in zich. Toch stem ik. Want alle stukjes bij elkaar komen in de volksvertegenwoordiging in de buurt van de waarheid, die alle partijen al debatterend lijken te willen claimen.

Zou Jezus gaan stemmen?

Alle partijen hebben in meer of mindere mate iets van de waarheid in zich. Net zoals elk mens dat heeft. Het roept bij mij soms de vraag op of Jezus zou stemmen, als hij in Nederland zou wonen.
Ik weet het niet zeker, maar ik denk het niet. Hij vertegenwoordigt God op aarde. En God laat zich niet in een politiek programma drukken. Laat staan dat hij links of rechts of iets van beide zou (moeten) zijn. Wie God vertegenwoordigt moet wel boven de partijen staan.

Jezus, de politicus

Dat wil niet zeggen dat Jezus niets met politiek te maken wil hebben. Integendeel. Zijn programma (Matteüs 5, 6 en 7) kun je alleen begrijpen tegen de Joodse achtergrond met politieke spanningen en de vele rebellen die met geweld in opstand kwamen tegen het Romeinse gezag. Lees dat programma, en je ontdekt dat hij zijn volgelingen op een radicaal andere manier opstandig en rebels wil maken.

Jezus is een politicus zonder gevestigde, politieke partij. Jezus zou niet in Den Haag gaan zitten, hij zou alleen maar op ‘werkbezoek’ zijn. Hoeveel mensen op hem stemmen, zou hem een zorg zijn. Als ze hem maar volgen.

De beste aan de macht

Ik leer Jezus kennen als een aristocraat. Letterlijk: de beste (aristo) aan de macht (cratie). Dat is een gevaarlijke “staatsvorm”, omdat die bij verkeerd gebruik al snel kan veranderen in een Noord-Koreaans alleenheerschappij. Een aristocraat kan al snel een despoot worden, die geen tegenspraak duldt.

In zijn biografieën – de vier evangeliën – lezen we dat Jezus zijn volk (demo) bij machte (cratie) maakt om in eerste instantie Israël maar later de hele wereld op een volstrekt nieuwe manier te verbeteren. Hij leert mensen in zijn geest te leven en te werken. Gods nieuwe wereld, door Jezus regelmatig ‘Gods koninkrijk’ genoemd, wordt bestuurd door koningen die lijken op hun koning, hun (staats)hoofd Jezus. Zo creëerde hij geen partij, maar een beweging met wereldwijde slagkracht. Kernwaarde van zijn beweging: je gebruikt je macht past echt goed als je de ander tot in het uiterste dienstbaar bent. Dat is de reden waarom deze aristocraat zijn leven voor zijn vrienden wilde geven, zoals hij zijn vrienden zelf leerde.

De apostel Paulus beschouwt deze nieuwe manier van regeren, een door God zelf gewenste aristocratie, als een geheim en beschrijft dit op de volgende manier:

‘God heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld: hij heeft besloten om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen: onder Jezus Christus.’ [Paulus, De brief aan de kerk in Efeze, hoofdstuk 1]

Ik denk dat God, sinds de komst van Jezus, tegen iedereen zegt: ‘Wat je ook stemt, hoe je ook denkt, waar je politieke voorkeur ook ligt, ontdek in ieder geval het geheim: leven in de geest van Jezus heeft hoe dan ook de toekomst.’

Meer over Jezus en zijn visie op het leven te weten komen? Overweeg dan eens de online-cursus te volgen.
Tagged with →  

Laat een bericht achter