Home » Het (goede) nieuws van alledag » Geloof jij de getuigen?
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Geloof jij de getuigen?
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Geloof jij de getuigen?

Wat moet je een ongelooflijke lef hebben om tegen Holleeder te getuigen. De twee zussen hebben de moed om hun broer te beschuldigen van maar liefst zeven liquidaties. De vraag is nu: geloven de rechters hun getuigenis? En zo ja, wat kunnen de rechters met hun verhaal, als het gaat om de strafmaat in een eventuele veroordeling van Holleeder?

geloof-jij-de-getuigen

Meer dan lef

Het is ook meer dan lef van de zussen. Het is ook een soort berusting. Ze weten: links- of rechtsom blijft ons leven toch in gevaar. Ze kregen steeds meer het gevoel dat ze dan maar beter hun verhaal aan justitie konden vertellen. Ik heb dan ook met die vrouwen te doen. (En met het gezin waaruit zij alledrie komen – wat is daar in vredesnaam in het verleden gebeurd?)

Tja, getuigenverklaringen

Ik vroeg gisteren aan mijn vrouw, toen ik de getuigenverklaringen op het journaal hoorde: ‘Geloof jij het verhaal van de zussen?’ Mijn vrouw knikte. Ik zei: ‘Ik ook.’ Maar ja, wat moet je met getuigenverklaringen? Het zijn getuigenissen, geen harde bewijzen van de absurde acties waarvan Holleeder wordt verdacht.

‘Jullie zullen van mij getuigen’

Opvallend is dat Jezus van Nazaret ook met getuigenverklaringen werkt. Als hij is opgestaan uit de dood (om maar eens iets absurds te noemen) zegt hij vlak voor zijn hemelvaart (om nog maar eens iets absurds te noemen) het volgende tegen zijn leerlingen:

‘Wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’
[De Bijbel, Handelingen 1 vers 8]

Gedane zaken zijn niet te bewijzen

Niemand kan bewijzen dat ik vanmorgen heb ontbeten. Al was je erbij, al maakte je er foto’s van, al heb je het op film staan of uit mijn eigen mond gehoord… bewijs het maar eens aan een ander. Je kunt je verhaal helemaal of voor een gedeelte hebben verzonnen, foto’s kun je bewerken, geluidsopnames ook, data ook. Niemand kan momenten uit het verleden als feiten naar het heden trekken. Geen enkel bewijs is sluitend, we kunnen de waarheid alleen heel close proberen te benaderen.

De leerlingen van Jezus moeten getuigen van hem. Ook van zijn opstanding uit de dood. Er is dus geen bewijs van zijn opstanding. Dat is ook logisch, omdat een opstanding uit de dood gewoon absurd is. Dat kan niet. Waarom en hoe zou je dat ooit willen bewijzen? Bovendien zijn andere verklaringen daarover veel logischer. Jezus zou bijvoorbeeld helemaal niet zijn gestorven aan het kruis, en van vrijdag tot zondag levend (bewusteloos?) in het graf hebben gelegen. Of de leerlingen leven in een soort groepshallucinatie; ze verwisselen Jezus, die er na zijn opstanding anders moet hebben uitgezien, misschien met iemand anders? En onder de bevolking werd destijds deze meer geloofwaardige verklaring verspreid.

Van absurde, ongeloofwaardige daden kun je alleen getuigen. Of het nu de zaak van Holleeder of de zaak van Jezus is. Wat anderen met dat getuigenis doen, is aan hen. Ik zei al: ik heb hetzelfde gevoel als mijn vrouw. Ik vertrouw de verklaringen van de twee zussen van Holleeder, en ik vertrouw de verklaringen van de vele leerlingen over het leven, sterven en opstaan van Jezus.

Niet in de laatste plaats omdat ook de leerlingen van Jezus het lef hadden om te getuigen van het (absurde) leven en de (absurde) uitspraken en daden van Jezus van Nazaret. Ze wisten het – Jezus had hen er zelfs voor gewaarschuwd: links- of rechtsom zou hun getuigenis hen het leven kosten. Allemaal, op leerling Johannes na, zouden ze vroeg of laat worden vermoord. En misschien is de trieste afloop van deze getuigenissen wel het beste “bewijs” van de waarheid.

Zet deze blog je aan het denken? En ben je misschien benieuwd naar meer getuigenissen over het leven en sterven en opstaan van Jezus van Nazaret, en de betekenis daarvan voor jou? Doe dan eens de online-cursus of stel hier je vraag aan een van onze e-coaches.

5 Responses to Geloof jij de getuigen?

 1. Avatar haakcj48 schreef:

  Alert gereageerd op het nieuws. Prachtig. Ik denk nog na over ‘close to the truth’. Is dat mogelijk? Opstanding is toch alleen maar ja of nee, tov de waarheid?

 2. Avatar David Heek schreef:

  ‘Close to the truth’ kan, denk ik, alleen maar worden toegepast in onze rechtsspraak. Met het oog op het leven en sterven van Jezus heeft dat m.i. weinig zin.

 3. Avatar Klaas Heek schreef:

  “Van absurde, ongeloofwaardige daden kun je alleen getuigen. Of het nu de zaak van Holleeder of de zaak van Jezus is.”… of de zaak van ons eigen leven!… dat ons oude bestaan met Jezus is begraven en wij als nieuwe mensen zijn opgestaan… durven we te getuigen of stoppen we net als de farizeeen en hogepriesters voor wat geld onze opstanding in de doofpot… #durftegetuigen .. dank David kan deze blog goed gebruiken bij praatje op stille zaterdag!

 4. Avatar Henk Karssenberg schreef:

  Ik merk in gesprekken met atheïsten op Freethinker.nl dat wie niet meer in God gelooft ook moeite heeft om mensen te geloven op hun woord. Het enige dat nog telt zijn harde rationele bewijzen. Wie God verlaat raakt uiteindelijk ook (het vertrouwen in het getuigenis van) de medemensen kwijt

 5. Avatar Renske schreef:

  Die zussen liegen. Ik bad net voor Holleeder en geloof dat de waarheid boven tafel zal komen. Het is een corrupte bende. Laten we maar over Jezus getuigen tegen ze.

Laat een bericht achter