Home » Het (goede) nieuws van alledag » Liefde die terroristen ontwapent
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Liefde die terroristen ontwapent
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Liefde die terroristen ontwapent

Ik kon er niet van slapen. In gedachten zag ik steeds de creperende politieagent Ahmed Merabet. Smekend om genade werd hij in koelen bloede vermoord. Ik kon het beeld niet van mij afzetten. Net als de indrukwekkende woorden van dichter Nico Dijkshoorn.

‘Terreur wint volgens mij nooit als er na vandaag mensen zijn,
voor eeuwig denk ik,
die de tranen in de ogen krijgen
als ze terugdenken aan de liggende agent
die het hoofd zelfs nog even optilde,
op zoek naar het schoolplein.
Hij zocht naar ouderwetse genade’.

[Nico Dijkshoorn – De Wereld Draait Door]

Meer genade

Deze woorden raken mij. Een pleidooi voor meer genade. Voor verregaande liefde. Om te krijgen. En vooral om zelf (door) te geven. Zoals Jezus dat zijn publiek voorhoudt:

‘Je moet van je vijanden houden. En je moet bidden voor mensen die jou in moeilijkheden brengen.’
[De Bijbel, Mattheus 5 vers 44 ]

Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar dit roept bij mij nodige weerstand op. Niet echt een populaire boodschap, vandaag de dag. Maar Jezus brengt het zelf in de praktijk, en nodigt ons nog altijd uit om hem te leren kennen en na te doen. Ook een andere bekende theoloog uit Jezus tijd, Paulus, voert een pleidooi om het kwade te overwinnen met het goede.

Dit beeld past ook in een verhaal over Elisa. Hij bevindt zich in de stad Samaria en is verwikkeld in een oorlog met de soldaten van de koning van Aram, een buurland van Israël. Op een gegeven moment draagt Elisa een grote groep Aramese soldaten over aan de koning van Israël, die alsvolgt reageert.

‘Profeet, zal ik die mannen doden?’ ‘Nee, doe dat niet!’ antwoordde Elisa. ‘U hebt ze tocht niet zelf gevangengenomen? Geef ze een maaltijd, laat ze eten en drinken. En laat ze daarna teruggaan naar hun eigen koning. Toen liet de koning van Israël een groot feestmaal voor hen klaarmaken. En nadat ze gegeten en gedronken hadden, liet hij hen gaan. Ze keerden terug naar hun eigen koning. Vanaf dat moment kwamen er geen Arameeërs meer naar Israël om te roven en te stelen.
[De Bijbel, Geschiedenissen over het volk Israël, 2 Koningen 6 vers 21 tot 23]

Bizarre genade

Lekker dan. Vrij bizar verhaal. De vijand wordt verrasend genoeg niet in mootjes gehakt. Er wordt geen anti-terreureenheid op af gestuurd. De vijand wordt uitgenodigd. Ze gaan eten met elkaar. Oftewel: ze vinden die terroristen in het Franse bos en er wordt hen een overheerlijke maaltijd aangeboden. En daarna mogen ze vertrekken. Bizar. Te gek voor woorden.

De Arameeërs mogen naar huis. Zonder straf. De maaltijd en het gebaar hebben impact. Daarna komen er geen invallen meer. De spiraal van geweld is door ontmoeting doorbroken. Echte liefde ontwapent.

Realistische genade?

Zou het lukken? Kunnen Jezus’ woorden deze wereld bevrijden van terroristen? Of beter: kunnen deze woorden terroristen bevrijden? Kan genade iemand bevrijden uit angst en haat, zoals Jean Valjean in Les Misérables overkomt? Kunnen tikkende tijdbommen onschadelijk worden gemaakt met vergiffenis?

Dit voelt voor mij onbevredigend. Alsof terroristen makkelijk onder hun straf vandaan komen. Ik worstel met deze teksten, want ik geloof dat terrorisme onschadelijk moet worden gemaakt. Er moeten mensen beschermd worden. Ook de Bijbel is daar duidelijk over.

Maar ik geloof ook in een God die sterker is dan het kwaad. Ik geloof in een God die op een dag terroristen ter verantwoording roept. Daar is het wachten op. Het eindoordeel is niet aan mij. Waarom God dit drama niet voorkomen heeft? Ik weet het niet. Waarom God die terroristen niet vermoordt? Ik weet het niet.
Wat ik wel weet is dat de terrorist in mij wordt uitgedaagd om de wijsheden uit de Bijbel serieus te overwegen:

‘Als je vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Want zo laat je hem zien dat hij straf verdient.
En jij zult beloond worden door de Heer.’
[De Bijbel, Spreuken 25 vers 21 en 22]

Het is de wereld op zijn kop. Maar deze liefde kan terroristen ontwapenen.

PS: Wil je meer ontdekken over de Bijbel? Doe dan gratis de online cursus StartersBijbel »

Leenard Kanselaar

Leenard Kanselaar

Jongerenwerker | God-zoeker | Blogger | Schrijft over geloven wat anders is dan je denkt (Disclaimer)
Leenard Kanselaar

Latest posts by Leenard Kanselaar (see all)

Tagged with →  

Laat een bericht achter