Home » Het (goede) nieuws van alledag » Je suis Charlie in Gods naam
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Je suis Charlie in Gods naam
Home » Het (goede) nieuws van alledag » Je suis Charlie in Gods naam

Wat er gisteren in het kantoor van Charlie Hebdo gebeurde, is met geen pen te beschrijven. Afschuwelijk. Een barbaarse actie.

Een massale tegenstem, in de vorm van de actie Je suis Charlie, verbindt de Fransen en de vredezoekende wereld met elkaar. Het geeft ruimte voor boosheid, verdriet en protest: een betekenisvolle pennenactie. Mooi en gaaf om te zien hoe de Fransen niet in de valkuil trappen om te gaan doen wat de moordenaars doen: haten.

jesuischarlie575x388

Ik vraag me af: Wat heeft het christelijk geloof te zeggen over wat er gisteren is gebeurd?

Drie verschillen tussen Islam en christelijk geloof

Om te begrijpen hoe moslims over God (Allah in het Arabisch) en hoe IkzoekGod.nl over God praat, is het handig om drie belangrijke verschillen tussen de Islam en het christelijk geloof te weten.

1. Wat de Koran voor een moslim is, is Jezus voor een christen.

Vaak wordt de Koran tegenover de Bijbel gezet. Dat is geen eerlijke vergelijking. Moslims beschouwen de Koran als ‘het woord van God’, christenen beschouwen Jezus Christus als ‘het woord van God’. Het is niet boek tegenover boek, maar boek (Koran) tegenover mens (Jezus, die in een boek wordt beschreven).

Gevolg hiervan is dat een moslim God (Allah) leert kennen door de Koran. Een christen leert God (Allah) kennen door Jezus Christus te leren kennen. Een van Jezus’ leerlingen schrijft ergens: ‘Niemand heeft ooit God (Allah) gezien. Maar de enige Zoon, die zelf God is, kent de Vader van dichtbij. Door hem kennen wij God.’

2. Moslim: ‘Jezus (Isa) is een profeet van God.’ Christen: ‘Jezus is de Zoon van God.’

Net als christenen kennen moslims de persoon Jezus (Isa in de Koran). Maar beide groepen kijken anders tegen hem aan. Beide groepen vinden hem belangrijk, maar je voelt wel aan dat er een (gezags)verschil is tussen Jezus of Isa als een van de profeten van God erkennen, of als de Zoon van God.

3. Wat Mohammed voor een moslim is, is de Trooster / Waarschuwer / Aanmoediger voor een christen.

Vlak voor zijn dood en opstanding uit de dood zegt Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Als ik terug naar de Vader ben gegaan (hemelvaart), zal ik jullie de Trooster / Waarschuwer /Aanmoediger sturen.’

Dit gebeurde tijdens Pinksteren, de dag waarop Jezus’ leerlingen Gods heilige Geest over zich heen kregen. Door de Geest konden ze het goede nieuws (de betekenis van Jezus’ leven, dood en opstanding voor Israël) in verschillende talen tegelijkertijd laten horen, aan talloze Joden. En via Israël aan de rest van de wereld.

De leerlingen spraken daar om hun publiek te waarschuwen: ‘Jezus is door jullie toedoen gedood’. Om hen te troosten: ‘Jullie kunnen vandaag al gered worden’. En om hen aan te moedigen: ‘Laat je dopen en begin een nieuw leven’.

Moslims zien dit anders. In de Koran, die eeuwen later dan de Bijbel is ontstaan, wordt Pinksteren niet genoemd (ook de kruisdood en opstanding van Jezus niet). Moslims, die ik gesproken heb, nemen bovenstaande uitspraak van Jezus / Isa serieus en zeggen dat de Trooster / Waarschuwer / Aanmoediger die God gestuurd heeft, niet de Geest van Pinksteren is maar de profeet Mohammed.

Wie de heilige geest beledigt…

Dit derde verschil tussen de Islam en het christelijk geloof geeft een religieuze verklaring voor wat er gisteren in Parijs gebeurde. Extremistische moslims vallen dusdanig over de belediging van Mohammed, de heilige profeet, dat ze voor Allah moeten opkomen. Als het moet op een wrede manier.

Extremistische moslims die horen of zien dat Mohammed wordt beledigd (bijvoorbeeld door cartoons), zeggen: ‘Dit kan niet vergeven worden.’ Maar ze nemen hierbij het heft in eigen handen, en vergelden de belediging. Gods naam moet door hen worden beschermd. Inshallah: naar Gods wil.

Christenen die horen of zien dat de heilige Geest wordt beledigd (dat is: zeggen dat Jezus een kwade geest of satan zelf is), zeggen met Jezus: ‘Dit kan niet vergeven worden.’ Logisch. Het kan gewoonweg niet, omdat een kwade geest of satan niemand wil vergeven.

Bij dit soort beledigingen worden christenen niet opgeroepen het heft in eigen handen te nemen. Jezus verbiedt zijn leerlingen het zwaard te trekken. God is God en hoeft daarom niet beschermd te worden. Bovendien heeft Jezus de beledigingen aan zijn adres tot aan zijn dood aan een kruis aanvaard, om daarmee zijn liefde en vergevingsgezindheid te laten zien. Inshallah: naar Gods wil.

Je suis Charlie in Gods naam

Ik doe in gedachten mee aan de pennenactie in Parijs. Je suis Charlie.

Ik doe er aan mee in Gods naam. Ook ik wil niemand haten. Ook ik wil geen mensen veroordelen. Ook ik sta voor de vrijheid van meningsuiting (en wil proberen met mijn mening niemand te kwetsen).

Ik sta daar ook in het geloof dat niet alleen de moordenaars maar de hele mensheid verantwoordelijk is voor de huidige staat van deze wereld: Ik geloof niet dat welke godsdienst dan ook op zich het probleem vormt. De mens – christen, moslim, boeddhist, hindoeïst, ietsist, agnost, atheïst, enzovoort, enzoverder – is het probleem.

En ik sta daar in het geloof dat ik de Geest van Jezus zelf nodig heb om me te troosten in, te waarschuwen voor en aan te moedigen met mijn doen en laten op aarde.

Tagged with →  

7 Responses to Je suis Charlie in Gods naam

 1. Avatar Liza schreef:

  Bedankt voor deze uitleg, dat wat je als eigenlijk ontwetende nodig hebt om te weten. Niet gissen en veroordelen, dan doen we er zelf aan mee! God is goed, laten we dat bekend maken! Inshallah :)

 2. Avatar wietske schreef:

  Ik las dit stukje en wil toch even reageren (ondanks dat het twee uur s’nachts is)

  Ik vind het vreemd dat n.a.v. die aanslagen de islam ineens met het christendom moet worden vergeleken. Dat is hier toch niet aan de orde? De grote meerderheid van de moslims geeft aan uiteraard niks te maken te hebben met die terroristische beweging en schamen zich voor het beeld dat die kleine groep neerzet van de gehele islam. Ik zeg niet dat er geen verschillen zijn tussen de islam en het christendom, want die zijn er zeker en essentiële verschillen ook. Maar ik heb geleerd dat de meerderheid van de moslims een islam aanhangen waar liefde en respect voor de ander hoog in het vaandel staat. In de context van de afgelopen gebeurtenissen een vergelijk trekken tussen beide geloven gaat voor mij dus totaal zijn doel voorbij!

  Daarnaast begrijp ik niet goed dat iedereen zegt “Charlie” te zijn. Die krant publiceert zeer (doelgericht) scherpe en voor veel mensen beledigende afbeeldingen aangaande elke religie, christen, moslim, etc. Wat mij betreft wordt vergeten dat vrijheid van meningsuiting (persvrijheid) ook verantwoordelijkheid voor een respectvolle omgang met zich meebrengt. Er zit een verschil tussen “alles zeggen wat je wilt, zolang het maar respectvol is”, of “alles zeggen wat je wilt”. Een lastig discussiepunt waar die grens dan ligt, maar o zo belangrijk, ook als christen, om hierin een duidelijk verschil te houden.

  Er is door die terroristen op zeer felle (en walgelijke) wijze gereageerd, wat uiteraard verschrikkelijk is. Toch maakt dat niet ineens dat ik het eens ben met de wijze waarop die krant zijn “mening uitte”. En dat is nu wat veel mensen zegge door “charlie te zijn”.

  Ik begrijp het idee achter Ik ben charlie, maar wat ik probeer te zeggen is dat de media hier een gevoel creëren, waar veel mensen in meegesleurd worden. Alsof het iets nieuws is. De nuances worden hierin weggelaten. Laten we bijvoorbeeld niet vergeten dat er afgelopen week zowel in Jemen, als in Istanbul aanslagen zijn geweest waarbij ook 40 mensen omkwamen. Terrorisme is in veel landen een dagelijkse angst, nu het dichterbij is gekomen, voelt het reëler, maar laten we onze facts straight houden.

 3. Avatar Jeanine van Hulst schreef:

  Yes, we have to love the moslims, but hate what they are doing. Jesus loved us while we where still His enemies, but we have to hate what they do and worship their fals religion. If their religion is not from God it is from the Devil. Keep praying for them that theirj blindness may be removed by the Lord Jesus by tatsing them with His Holy spirit.

 4. Avatar nel schreef:

  Foto
  ‘Het doel van Mohammed, de Khalifa, de Mahdi en alle gehoorzame moslims is het bereiken van maar één ding, en dat is de verspreiding van de enige glorie van Allah als de opperste god door middel van de jihad en oorlog, totdat er niemand meer is die niet wil zeggen dat er geen god buiten Allah is, en Mohammed zijn boodschapper is’, met geweld.
  Geen enkele serieuze moslimgeestelijke ontkent de 200-plus geboden in de hadith, waarin niets minder dan de jihad met het zwaard wordt gepromoot, inclusief plotselinge invasies, met als enige doel het verspreiden van de aanbidding van Allah.’

 5. We horen steeds vaker dat Allah in de Koran eigenlijk dezelfde is als de God in de Bijbel. Er wordt beweerd, dat het gaat om dezelfde God en dat het verschil vooral ligt in de manier waarop mensen hun god dienen en aanbidden.Is Allah van de moslims dezelfde God als de God van de Bijbel ? Nee, de islam heeft een ander Godsbeeld. Allah is een samenvoeging van al-ilah, en dus betekent Allah niet alleen ‘een god’ maar ‘de god’. Dit impliceert dat er nooit een andere god is geweest en ook nooit kan komen, die gelijk is aan Allah.De islam pretendeert de enige ware religie te zijn. Het doel is dat heel de wereld zich onderwerpt aan Allah, om dit te verwezenlijken is alles geoorloofd…

Laat een bericht achter