Home » Veelgestelde vragen » Leidt religie tot oorlog en geweld?
Home » Veelgestelde vragen » Leidt religie tot oorlog en geweld?
Home » Veelgestelde vragen » Leidt religie tot oorlog en geweld?

‘Christelijke strijders slachtten moslims in Centraal Afrikaanse Republiek af.’ ‘Weer ruzie tussen katholieken en protestanten in Noord-Ierland.’ Twee krantenkoppen die ik onlangs voorbij zag komen. In de film ’12 Years a Slave’ worden met de Bijbel in de hand slaven mensonterend behandeld. De apartheid in Zuid-Afrika en Amerika kon blijven bestaan doordat kerken en christenen dit systeem ondersteunden. Afgaande op deze voorbeelden zouden we ervan overtuigd kunnen raken dat religie tot oorlog en geweld leidt. Maar is dit ook werkelijk het geval?

12 years a slave

De feiten

Laat ik allereerst erkennen dat christenen een slechte naam hebben vanwege het geweld tegen elkaar en andersdenkenden. Maar laten we ook naar de feiten kijken. In 2004 verscheen de ‘Enceclopedia of Wars’ van Charles Phillips en Alan Axelrod. Een dik boek dat in totaal 1.763 oorlogen behandeld. De schrijvers concluderen dat slechts 123 oorlogen een religieuze oorzaak kennen. Oftewel, ongeveer 7% van de oorlogen die door de eeuwen heen zijn uitgevochten, zijn ontstaan vanuit religieuze motieven. De top 3 van religieuze oorlogen is als volgt samen te stellen:

 • Kruistochten » 300 duizend slachtoffers
 • Heksenjachten » 60 duizend slachtoffers
 • Ketterijbestrijding » 10 duizend slachtoffers

Tegenover deze aantallen staan de oorlogen die gevoerd zijn in naam van het atheïsme. Mannen als Jozef Stalin, Mao Zedong en Pol Pot wilden religie uitbannen en hebben verschrikkelijk huisgehouden. Ook hiervan de cijfers:

 • Mao Zedong » 58 miljoen slachtoffers
 • Josef Stalin » 30 miljoen slachtoffers
 • Pol Pot » 1,4 miljoen slachtoffers

Wanneer we deze aantallen volgen kunnen we tot de conclusie komen dat religie helemaal niet geweldoorzaak nummer 1 is in vele oorlogen. De 70 miljoen slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog hebben niets met religie te maken. En uit de analyse van Maite Vermeulen, de Correspondent, blijkt dat religie niet de reden is dat er in de Centraal Afrikaanse Republiek gevochten wordt.

De aanname dat religie oorzaak is voor geweld en oorlog klopt niet. Het is namelijk bijna nooit de enige reden. Vaak wordt de naam van God misbruikt om meer macht te krijgen. Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren in ’12 Years a slave’. We moeten erkennen dat de mens in staat is tot de meest verschrikkelijke dingen. Christenen zijn geen haar beter.

Jezus

Toch zijn we geroepen om zout en licht te zijn. Om vijanden te vergeven. De minste te zijn. Om geen kwaad met kwaad te vergelden. Om een extra mijl te wandelen. Om de andere wang toe te keren. Gevangen te bezoeken. En ga zo maar door. Maar christenen falen daar iedere dag in. Ik faal daar iedere dag in. Omdat we niet perfect en volmaakt zijn.

Gelukkig faalde Jezus niet. Toen het erop aan kwam is het Jezus wel gelukt om staande te blijven. Hij kiest voor het goede. Hij verandert de wereld. Vergeeft zijn vijanden. Kiest ervoor de minste te zijn. Vergeld geen kwaad met kwaad en keert de andere wang toe. En door deze keuze mag ik als jongerenwerker struikelend achter Jezus aan. Met al mijn fouten. Met al mijn onvolmaaktheid. Ik heb Jezus nodig. De mensheid heeft Jezus nodig. Iemand die ons falen kent en wil vergeven. Iemand die ons transformeert.

God zet mensen in bewging

Want God stuurt geen tanks om problemen in de wereld op te lossen. Hij heeft ervoor gekozen om met mensen te werken. Mensen maken bommen, maar ook muziek. Mensen bouwen oorlogsschepen, maar ook ziekenhuizen. Christenen martelden slaven, maar christen William Wilberforce streed voor afschaffing van de slavernij. Christenen steunden het apartheidsregime in Zuid-Afrika, maar gelovige Desmond Tutu zorgde voor verzoening. Christenen steunden rassenhaat in Amerika, maar christen Martin Luther King stond op om tegen dit onrecht te vechten.

God werkt en transformeert mensen. Bovenstaande voorbeelden hebben een ontmoeting met Jezus gehad. Het heeft hun leven op de kop gezet. Maar niet alleen van hen. Want God transformeerde Pater Frans van der Lugt tot een vredesstichter in Syrië. Hij transformeerde Bono tot een strijder tegen extreme armoede. Hij transformeerde Moeder Teresa tot een vrouw die met leprozen ging werken.

Dat religie oorzaak nummer één is bij oorlogen en geweld klopt niet. Maar we kunnen wel een andere conclusie trekken: religie is de nummer één oorzaak van liefdadigheid! En dat wordt meestal over het hoofd gezien.

Leenard Kanselaar

Leenard Kanselaar

Jongerenwerker | God-zoeker | Blogger | Schrijft over geloven wat anders is dan je denkt (Disclaimer)
Leenard Kanselaar

@leenardk

[Jongerenwerker Mall Gorinchem] - [Mediacoach] - [Enthousiast over sociale media] - [Wil jongeren bewust maken van hun online lifestyle]
Nieuwe regel in huize Kanselaar in het kader van digitale balans. Op de WC niet langer je smartphone checken, maar… https://t.co/AsaVBJN9UW - 2 uur ago
Leenard Kanselaar

Latest posts by Leenard Kanselaar (see all)

Tagged with →  

23 Responses to Leidt religie tot oorlog en geweld?

 1. Anita schreef:

  Religie leidt tot geweld relatie niet .
  Als je werkelijk een relatie met God hebt door Jezus Christus, heb je je naaste lief gelijk je zelf. Leer je steeds meer door Gods ogen naar anderen te kijken.

 2. Illumation Erwinus schreef:

  Kwam toevallig op deze site maar moet toch even reageren. Mensen verschuilen zich achter een geloof om iets te rechtvaardigen, een oud liedje “The Right Side Won” uit de jaren 80 beschrijft dit. Aan het geloof wordt macht ontleend. Je kunt het vergelijken met hooligans van een voetbalclub. Het is gewoon niet goed om volgens een boekje te leven zonder zelf te blijven nadenken of dat er onvoldoende ruimte is om dat te doen. Daarom deugt het geloof niet omdat het onvoldoende aanzet tot nadenken en zelfreflectie en men verschuilt achter wetten die je moet geloven, Hoe kun je nu iets voor waarheid aannemen als het niet is getoetst en bovendien eenrichtingsverkeer (eenzijdig besloten). Past niet in een democratie met gezamenlijke besloten wetten. In het geloof zitten veel verhalen/elementen dat sterk achterhaald is en niet meer past in deze tijd. Ik zou graag eens statistieken zien wie nu in de Hemel zit en wie in de Hel.

  Om het even te hebben over 7%. Wat wil je nou hiermee zeggen? Dat het eigenlijk wel meevalt? Het is toch te erg voor woorden dat uit naam van een geloof mensen worden vermoord, je moet er immers in geloven in dat geloof. Op basis van iets waarvan niet is aangetoond dat het er is, het is niet tastbaar. Je kunt ook niet bewijzen dat het er niet is omdat nooit is aangetoond dat het er wel is alhoewel al reeds is aangetoond dat het verzinsel is van de mens is enwel machtige mannen (kijk alleen al naar de rolverdeling man/vrouw). Opgravingen e.d. ondermijnen het bijbelverhaal al meteen, kan niet waar zijn. Het is een mythe. En nee, het is niet waar omdat het geschreven staat. Ik kan ook iets opschrijven en zeggen dat het geschreven staat. Ga nooit een discussie aan met een gelovige want feiten zul je nooit horen. Daarom heet dus ook een geloof, je moet erin geloven, het is niet gebaseerd op harde feiten.

  Dus 7% (als het überhaupt klopt) is dat dus 7% teveel “ook al valt het wel mee”. Kijk dan ook eens naar de duur van zo’n oorlog inclusief het naijlen van zo’n oorlog. Kijk alleen al in de Gazastrook, blijft maar doorgaan en volgens mij weten ze zelf niet eens waarom. Zoals ik al eerder schreef, mensen verschuilen zich achter een geloof om iets te rechtvaardigen, om iemand te haten op grond van geloof. Kun je wel zeggen dat komt niet door het geloof maar wordt wel gebruikt als middel, een ongegrond middel. Dat is net zo banaal als een volk uitmoorden omdat het volk voor Feijenoord is en niet voor Ajax.

  Leidt religie tot oorlog en geweld? Ja zeker wel en dat gebeurd vandaag de dag nog steeds en dat anno 2014, it’s a bloody shame.

  • Waar voeren ze oorlog in naam van het christendom?….In welke film heb je dat gekeken?…Illumation Erwinus heeft grote gelijk!…

  • Dave schreef:

   Beste reactie van alles wat ik hier zie. Ik zie die 7% als een ontkenning van de waarheid en het verdraaien van de waarheid om er als geloof beter uit te zien. Hoe kun je überhaupt nog geloven in een club die massaal kinderen misbruikt hebben en er mee wegkomen zonder de titel van georganiseerde misdaad te krijgen. Wat mij betreft is elke gelovige lid van een criminele organisatie. Zet ze dan maar gelijk met motorbendes want daar heeft het OM wel een hekel aan.

   • Dave:Het Katholicisme is een valse religie,net als Islam,die een ideologie is,waarin God slechts een bijrol speelt.Minstens 75% van de Sira (het leven van Mohammed) gaat over de Jihad. Ongeveer 67% van de Koran, geschreven in Mekka, gaat over de ongelovigen of de politiek. Van de Koran van Medina is 51% gewijd aan de ongelovigen. Ongeveer 20% van Bukhari’s Hadith gaat over de jihad en de politiek. De religie vormt het kleinste deel van de islamitische stichtingsteksten…Deze kleinste godsdienstige elementen in de Islam hebben als doel, de moslims samen te smeden tot een hechte militante eenheid, die de hele wereld moet veroveren en onderwerpen…De Katholieke kerk is een bolwerk van macht en geld en heeft 2000 jaar christendom verkwanselt.Deze de Katholieke kerk is de machtigste en rijkste criminele organisatie ter wereld. Een criminele organisatie die een grote helpende hand uitstak naar Mussolini en Hitler.Wie de geschiedenis van de Katholieke kerk doorspit, treft een geschiedenis van list en bedrog, van moord en verminking aan. Dit allemaal in en uit naam van de paus.De naam van God is misbruikt, om meer macht te krijgen…De Orthodoxe Kerk(bijv. de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk) pretendeert de enige ware kerk van Christus te zijn en tracht haar oorsprong te herleiden naar de oorspronkelijke apostelen middels een onafgebroken aaneenschakeling van apostolische opvolging(de Griekse naam orthodox betekent letterlijk “rechtgelovig”, het ware geloof behoudend)….Na de scheiding van de twee kerken,de Katholieke Kerk haar oorsprong niet heeft in de leer van Jezus of van Zijn apostelen,zoals beschreven in het Nieuwe Testament.Veel van de leer die de Katholieke Kerk brengt is tegenstrijdig met wat de Bijbel ons leert.Nergens leert de Bijbel ons dat er een opvolger van Petrus is of dat er iemand plaatsbekleder is van de Here Jezus.Hoe kan een zondig mens (want dat is de paus, ook hij is volgens de Bijbel bevlekt met de erfzonde) een zondeloos mens als Christusvertegenwoordige of vervangen?..God moeten we aanbidden, en niemand anders.Er bestaat maar één middelaar tussen God en mens en dat is Jezus Christus (1 Timoteüs 2:5)…

 3. Illumation Erwinus schreef:

  Oja, nog iets. Zou ook het aantal mensen, dus qua verhouding meenemen (groei populatie) en ook hoe er oorlog is gevoerd. Welke middelen zijn er gebruikt bijvoorbeeld: Een atoombom heeft een groter bereik dan een speer of een geweer. Wanneer je dit niet meeneemt, de tijd en mogelijkheden niet meeneemt is het een appel met peer vergelijken ‘onderzoek’.

 4. Ratio schreef:

  Religie en geloof = een proces van niet na-denken.

 5. Sjaakboer schreef:

  Echt een belachelijk stuk. Waarom staat Hitler niet bij religieuze oorlogen?! Waarom staat Stalin bij atheïstische oorlogen?! Beide waren gelovig. Mooi hoe jullie leugens verspreiden stelletje lutsers. Jullie beweren dat religie niets met de 2e wereld oorlog te maken heeft?! Misschien even Mein Kampf lezen.. wat een faalsite zeg

  • Goldencraft schreef:

   Het feit, dat jij dan deze faalsite bezoekt zegt ook wel wat over wat jij wilt verkondigen. Namelijk het totale falen van de mensheid. Een mens zonder religie gaat fout, Dat is ook te zien met de vergelijking van de westerse atheístische landen en de balkanlanden op dit moment ivm de vluchtelingen crisis. Je ziet wie met de gebakken peren zit.. de atheïstische landen.
   Dit kan je ook aan gaan als persoon. Maar dat merk je nog wel.

  • Sjaakboer;Waar haal jij die onzin vandaan? Komt dat stukje rechtsstreeks uit je propagandafolder?…

  • Alex123 schreef:

   Sorry maar beide heren waren absoluut niet gelovig.

 6. Peter Villevoye schreef:

  Okay, goed punt: veel oorlogen werden ooit ook geleid uit naam van atheïsme en andere motto’s. Maar als ik kijk naar de oorlogen die nu nog steeds woeden, dan zijn die voornamelijk (misschien zelfs uitsluitend) op en om religieuze gronden. M.a.w. de kerkelijke strijders hebben niks geleerd van ons droevige verleden…

  • Goldencraft schreef:

   Dus als Amerika een oorlog start om olie is dat op religieuze basis ivm de oorlogen die nog woeden. Evenmin word de oorlog in Syrie ook weer geleid van atheístisch oogpunt? A.K.A de westerse coalitie.

 7. Renee schreef:

  @erwinus en andere gefrusteerde medemensen.
  Lees de enceclopedia of wars dan ook eerst voordat je onzin plaatst.
  Daarin lees je dat eigelijk alle oorlogen om macht en geld gaan ALLE OORLOGEN.
  En voor Erwinus, verdiep je eens in positieve en leuke dingen lees bijvoorbeeld een keer het boek Geduld met God, dat gaat o.a. over wederzijds respect. RESPECT een woord die soms nog wel eens boven komt drijven meestal bij stille tochten want pas nadat er iets ergs is gebeurt is wederzijds respect belangrijk dus vaak te laat.
  Leer het evangelie van de Here Jezus en leef ernaar, Jezus was onder ons op aarde om ons te helpen en niet om ons te veroordelen, ongelovigen en gelovigen, zoiets moois is er na hem niet meer geweest, terwijl we toch iedere dag hetzelfde kunnen doen wat Hij ons heeft geleerd (zie Bijbel) maar we doen het niet omdat we omkomen in rijkdom en daardoor alles wel weten.
  Nou…..gefeliciteerd kijk om u heen, een en al haattheisme….geweldig toch? dat willen we toch?
  Mijn tip: geef dan tenminste om/aan de kerk in je eigen buurt/gemeente en zorg dat je een beetje op de hoogte blijft.
  Ik vond het leven als ATHEÏST lang goed genoeg totdat ik doorkreeg dat ik vooral met HAATTHEISTEN om ging, ik heb een Bijbelstudie gedaan, ik heb me laten dopen en ik kan niet anders dan concluderen dat het goed is om Jezus te volgen en te geloven in God de Almachtige….het is de waarheid.
  Denk om elkaar en zorg voor elkaar dat is het evangelie.
  Dat is toch alleen maar mooi…..of bent u liever haattheist, zorg dan dat je dat haat kwijtraakt en wees dan gewoon atheïst.
  Geloof Hoop en Liefde, maar dan vooral Liefde is wat Jezus zei.
  Nogmaals wees er voor elkaar.

 8. Kwijt schreef:

  “lees bijvoorbeeld een keer het boek Geduld met God, dat gaat o.a. over wederzijds respect.”
  Waaruit blijkt dat de personen op wie je reageert geen respect tonen?
  Omdat ze een andere opvatting hebben?

  “Daarin lees je dat eigelijk alle oorlogen om macht en geld gaan ALLE OORLOGEN”
  De geschiedenis leert ons dat religie altijd een grote rol speelt in (het veroorzaken van) oorlogen en ander leed.

 9. harry scholten schreef:

  God is toch alleen maar bedacht omdat er geen verklaring was voor ontstaan van de aarde . verder was het handig voor mensen om een leidraad te hebben . Ook handig voor machthebbers om te dreigen . Nu weten ij wel beter hier in West Europa . Nu kunnen we kijken naar wat er elders gebeurt uit de naam van god Heel de moslim wereld vergiftigd door de godsdienst . Ik doe het beter ik ben authentieker dus beter .

  • Goldencraft schreef:

   Gelukkig weten wij het beter, met een half failisement van de EU, Griekenland die elke seconde op springen staat. Nee, dat is wel de ultieme vrijheid van Atheïsme natuurlijk. Elkaar onderdrukken maar dan in de zin van het geld, en dan ga je dat ervaren als de ultieme vrijheid ofcourse. Nice.

  • Renee schreef:

   2 Petrus 2

 10. Ton Domburg schreef:

  als mens hebben we de drang beter te willen zijn dan de ander.. net iets meer te kunnen dan een ander.. vanuit dat gebeuren is het “geweld tegenover anderen,, ontstaan.. we willen allemaal gelijk hebben in datgene waarin we geloven.. dat wat we geleerd hebben is niet altijd goed en dat wat we leren ervan is niet altijd beter.. pas als we stoppen beter te willen zijn dan de ander dan stopt ook de vechtlust in ons en pas dan ontstaat er “Vrede,,

  Op Facebook heb ik de groep “Vrede,, opgezet .. niet omdat ik beter wil zijn maar omdat we samen beter zijn dan alleen.. :)

 11. koen velema schreef:

  Mensch ken uwzelve. Wie is dan uwzelve? Na geboren te zijn begint de etikettenplakkerij toch? Het lijkt me moeilijk hiervan verlost te zijn en werkelijk wie ik ,ben te ontmoeten en daarin ook die zogenaamde ander.

 12. Hans schreef:

  Interessant is de studie van prof. Rummel van de universiteit van Hawaii in zijn werk ” death by governement”. Zijn conclusie: Atheisme is de grootste killer van de 20ste eeuw.
  Buiten dat mis ik wel de cijfers (en het noemen) van alle islamitische veroveringsoorlogen. Ik zie wel cijfers over de kruistochten (300.000 slachtoffers, de 17 kruistochten waren trouwens een reactie op de al eeuwenoude islamitische agressie), maar ik mis de 548 islamitische veldslagen gevoerd tegen het christelijke Westen en India. Dat zal het aantal religieuze oorlogen en cijfers aardig omhoog bijstellen.

 13. Martien Martien schreef:

  Er zijn vele oorlogen gevoerd waar religie bij betrokken is om (meestal) meer macht te krijgen. Dus ook andere religies dan het christendom worden op die manier misbruikt.
  Wat het artikel in ieder geval duidelijk wil maken is dat religie niet de hoofdoorzaak is van de vele oorlogen, maar veeleer de dorst naar macht waarbij dan religie gebruikt wordt om oorlogen te ‘rechtvaardigen’.

  Inmiddels is er een online cursus over dit thema. Je kunt dit vinden via https://cursus.ikzoekgod.nl/religie-en-geweld
  Hier wordt uitgebreider op deze thematiek ingegaan.

Laat een bericht achter