Home » God » God kennen maar niet bewijzen door experiment
Home » God » God kennen maar niet bewijzen door experiment
Home » God » God kennen maar niet bewijzen door experiment

Is er een God? Dat is een goede en eerlijke vraag. De vraag daarbij is direct ook: kan je Gods bestaan wel bewijzen? Zou er een manier zijn om dat onomstotelijk vast te stellen?

laboratorium

Joseph Ratzinger (de vorige paus) is van mening dat we hoogmoedig zijn als we van God een experiment maken. Zie het citaat hieronder. Wat denk jij?

Hoe kunnen we God kennen en niet kennen, hoe kan de mens zich tot God verhouden en hoe kan hij Hem verliezen? Met de hoogmoed die God tot een object wil maken en Hem in ons laboratorium wil onderzoeken, kunnen wij God niet vinden. Want met die hoogmoed stellen wij ons boven God en ontkennen daardoor dat Hij God is. We leggen de dimensie van de liefde, van het innerlijk luisteren af en erkennen alleen nog als werkelijk wat voorwerp van experiment kan zijn, wat tastbaar is.

Wie zo denkt, maakt zichzelf tot God en verlaagt niet alleen God, maar ook de wereld en zichzelf.

Bron: Jezus van Nazareth,  pagina 56 (Joseph Ratzinger)

Wouter van der Toorn
Art Director van Jesus.net, blogger op Creatov.nl. Met liefde voor mooie verhalen, nieuwe media, geloof, films en muziek. Voor nog veel meer inspiratie, ga naar mijn blog » (Disclaimer)
Wouter van der Toorn
- 10 uur ago
Wouter van der Toorn
Wouter van der Toorn

Latest posts by Wouter van der Toorn (see all)

Tagged with →  

One Response to God kennen maar niet bewijzen door experiment

  1. Avatar Piet Soeteman schreef:

    Als je het bestaan van een fenomeen wilt aantonen, c.q. bewijzen is het van belang dat je daarvan een heldere definitie formeert met samenstelling, vorm locatie etc. Met die informatie ga je dan op zoek. Maar hoe zit dat met God? God zou net als engelen, demonen en andere geesten een entiteit zijn in een metafysische wereld en die ligt, zo die al bestaat, buiten ons kenvermogen. Dat wil zeggen dat iedere uitspraak over God zinloos is. Dat zei Kant al. Het probleem is dat velen menen dat dat dat wel mogelijk is omdat ze nog steeds denken vanuit een Cartesiaans-dualistisch gezichtspunt, maar ze vergeten dan dat ook hun geest niet aan te tonen is. De poging van Paas en Peels om in het Nationaal Religiedebat Herman Philipse te overtuigen werd dan ook een jammerlijke afgang voor beide theologen omdat zo’n debat nu eenmaal volgens de regels van de moderne wetenschap en de formele logica gevoerd moet worden. Wat betreft het laatste: in het apologetisch boek ‘God bewijzen’ van P&P, het uitgangspunt in het debat, wemelt het van de drogredeneringen en zou je toch in staat zijn om God wetenschappelijk aan te tonen, te meten (ik moet onwillekeurig aan het boek van Mulisch denken) dan is God materie, ondergeschikt aan de natuurwetten. Dan doet Hij mee aan het verouderingsproces en kent een begin en een einde zoals ieder stoffelijk wezen. Immers onze instrumenten waarmee wij meten zijn niet meer dan verlengstukken van onze zintuigen en meten en wegen uitsluitend materie/energie.

Laat een bericht achter