10 Bijbelquotes over (on)geduld

Home | Blog | Bijbel | 10 Bijbelquotes over (on)geduld

Over ons geduld en ongeduld. Op welk moment komt de stoom uit jouw oren als een stel bejaarden bij het oversteken niet opschiet…?

Ongeduld is van alle tijden. Lees hier 10 quotes uit de Bijbel over ons (on)geduld. Vaak zijn er mooie verhalen aan verbonden. Klik daarvoor op de link achter de quotes.

Het oude testament

Geduld en ongeduld in het eerste deel van de Bijbel.

1. De HEER ging voor Mozes langs en riep uit: ‘De HEER! De HEER! Een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig…’ [Exodus 34:6]

2. Van de Hor trokken de Israëlieten verder in de richting van de Rode Zee. Ze moesten immers om Edom heen trekken. Maar onderweg werd het volk ongeduldig. [Numeri 21:4]

3. Beter een geduldig mens dan een vechtjas, beter zelfbeheersing dan een stad veroveren. [Spreuken 16:32]

4. Hierop verloor de koning zijn geduld en hij gaf woedend het bevel alle wijzen van Babylonië ter dood te brengen. [Daniël 2:12]

5. Jona bad tot de HEER : ‘Ach HEER , heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? Daarom wilde ik naar Tarsis vluchten. Ik wist het wel: u bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving bereid. [Jona 4:2, lees hier het verhaal van Jona]

Het nieuwe testament

Geduld en ongeduld in het tweede deel van de Bijbel.

1. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem: “Heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen.” [Matteüs 18:26. De context waarin deze quote staat, begint vanaf vers 21]

2. De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. [Paulus’ brief aan de kerk in Korinte, hoofdstuk 13:4. De context waarin deze quote staat, begint vanaf vers 1]

3. Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof… [Paulus’ brief aan de kerken in Galatië (Zuid-Turkije), hoofdstuk 5:22. De context waarin deze quote staat, begint vanaf vers 13]

4. Omdat God jullie heeft uitgekozen, omdat jullie zijn heiligen zijn en hij jullie liefheeft, moeten jullie je kleden in innig medeleven, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. [Paulus’ brief aan de kerk in Kolosse, hoofdstuk 3:12]

5. …En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. [Paulus’ eerste brief aan zijn leerling Timoteüs, hoofdstuk 1:16]

Meer weten over de Bijbel? Neem contact met ons op of volg de online cursus StartersBijbel.

RedactieJe bent een...*

*Door het versturen van dit formulier geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, zoals beschreven in de privacyverklaring, en geef je aan dat je 16 jaar of ouder bent.

 Gratis online cursus over God en Jezus

 Stel je vragen aan je persoonlijke e-coach

 Meer dan 10.000 mensen gingen je al voor